DenHaagOrg

Puur Haags

Fahrenheitstraat 30 km-gebied?

Posted by ingezonden mededeling on 23 November, 2012

Binnenkort wordt het drukke winkeldeel van de Fahrenheitstraat opnieuw ingericht. De straat en de trottoirs worden met mooie klinkers bestraat en er komt wat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De ontwerpers van het herinrichtingsplan hebben dit kunnen realiseren door de parkeerstroken bij het trottoir te trekken en de auto’s binnen gemarkeerde gedeelten op het trottoir te laten parkeren.

Omdat er ook in de nieuwe situatie veel verkeer door de Fahrenheitstraat blijft rijden is de verkeerssituatie onveilig. In de zijstraten liggen drie basisscholen waardoor er veel
kinderen fietsen. Buurtbewoners en de ontwerpers van de herinrichting geven aan dat de verkeerssituatie aanzienlijk zal verbeteren als hier een 30 km zone ingevoerd zal worden. Ondanks het feit dat de hulpdiensten in noodsituaties wel harder mogen rijden maakt de brandweer hier bezwaar tegen.

“Veel voetgangers en fietsers, waaronder scholieren, en auto’s die daar met 50 km. per uur in twee richtingen tussendoor rijden? Een levensgevaarlijke combinatie!”, vindt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.
De Haagse Stadspartij heeft de wethouder van verkeer in een motie gevraagd om in overleg met de nood- en hulpdiensten te onderzoeken of hier toch een 30 km zone ingevoerd kan worden. Het gaat om het deel van de Fahrenheitstraat tussen de Laan van Meerdervoort en de Segbroeklaan. De motie werd door de raad aangenomen zodat een oplossing naderbij komt.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: