DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De beer met pannenkoeken

  Tijdens een wandeling zag ik op de middenstijl van een deurkozijn deze gebeeldhouwde decoratie. Het kwam mij voor als een beer die bezig was een stapel pannenkoeken te verorberen. Ik hoopte bij de andere huizen op meer van dit soort decoraties maar de andere huizen hadden de klassieke kapiteelversiering. Thuisgekomen keek ik op het World Wide […]

  Inval bij Haagspraak

  Bij een politieinval op het kantoor van Haagspraak zijn mogelijk belastende documenten gevonden die wijzen op een manipulatie van de burgemeesterspoll van Omroep West in november 2016. Alles wijst erop dat blaffende blogger Tommy van B. stemmen gekocht heeft om in deze poll op gelijke hoogte te eindigen met coryfeeën als Erika Terpstra. Naar verwachting […]

  Onbekende held

  Wandelend over de Mauritskade besloot ik de Nassaulaan over te gaan. Ik wandelde Takma’s bruggetje op en liep aan de huizenkant verder. Mijn aandacht werd getrokken door een koperen bord aan de gevel van Nassaulaan 1. Ik had het bord wel eerder gezien maar dacht dat het een naambord van het in dit huis gevestigde […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Fahrenheitstraat 30 km-gebied?

Posted by ingezonden mededeling on 23 November, 2012

Binnenkort wordt het drukke winkeldeel van de Fahrenheitstraat opnieuw ingericht. De straat en de trottoirs worden met mooie klinkers bestraat en er komt wat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De ontwerpers van het herinrichtingsplan hebben dit kunnen realiseren door de parkeerstroken bij het trottoir te trekken en de auto’s binnen gemarkeerde gedeelten op het trottoir te laten parkeren.

Omdat er ook in de nieuwe situatie veel verkeer door de Fahrenheitstraat blijft rijden is de verkeerssituatie onveilig. In de zijstraten liggen drie basisscholen waardoor er veel
kinderen fietsen. Buurtbewoners en de ontwerpers van de herinrichting geven aan dat de verkeerssituatie aanzienlijk zal verbeteren als hier een 30 km zone ingevoerd zal worden. Ondanks het feit dat de hulpdiensten in noodsituaties wel harder mogen rijden maakt de brandweer hier bezwaar tegen.

“Veel voetgangers en fietsers, waaronder scholieren, en auto’s die daar met 50 km. per uur in twee richtingen tussendoor rijden? Een levensgevaarlijke combinatie!”, vindt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.
De Haagse Stadspartij heeft de wethouder van verkeer in een motie gevraagd om in overleg met de nood- en hulpdiensten te onderzoeken of hier toch een 30 km zone ingevoerd kan worden. Het gaat om het deel van de Fahrenheitstraat tussen de Laan van Meerdervoort en de Segbroeklaan. De motie werd door de raad aangenomen zodat een oplossing naderbij komt.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: