DenHaagOrg

Puur Haags

Posts Tagged ‘sloop’

Liever 180 miljoen in een nieuwe Pier?

Posted by @interniek on 4 January, 2013

De Pier van Scheveningen is steeds meer een gevaar voor wie hem bezoekt of er onderdoor loopt. Detailfoto’s lijken soms van achter het voormalige IJzeren Gordijn te komen. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de gemeente Den Haag de toeristische attractie nummer één van Scheveningen in de vorige eeuw voor één gulden verkocht aan het Van der Valk concern. Zelf had de gemeente die toentertijd in een niet al te financiële positie verkeerde geen zin om het toen al in deplorabele toestand verkerende bouwwerk te onderhouden. Een volkomen onterechte houding voor een lagere overheid om haar verplichtingen maar op zijn beloop te laten. Want wie in die tijd de Pier bezocht, zag in het renovatie tijdperk hoogstens een enkele schilder op een trapje hier en daar een likje verf geven. Terwijl de oplettende voorbijganger de betonrot van de tientallen pijlers slechts verpakt zag worden in zo genoemde manchetten. Deze dikten de fragiele betonnen palen op als ware het dé oplossing van het verval.

Lekker makkelijk van de gemeente Den Haag om nu alsnog de taak op zich te nemen die zij toen verzaakte en de rekening aan Van der Valk te presenteren. Om de consument te overtuigen dat Van der Valk die kosten best kan betalen, wordt nog even de honderden miljoenen omzet uit Misset’s Horeca gehaald en gepubliceerd, alsof dat van het restaurant van de Pier behaald wordt!?! Zij vergeet daarbij even te vermelden dat de gemeente zelf 1,5 miljard euro heeft uitstaan waar je niemand over hoort tijdens deze periode van recessie!

En nu de vraag wat vinden wij ervan?

Breek het zootje af en bouw er een chique replica van de afgebrande houten Pier voor in de plaats.
Het herstel van de Pier moet door Rijkswaterstaat worden opgepakt omdat dit min of meer een waterwerk betreft dat door specialisten moet worden uitgevoerd.
De Scheveningse Pier is niet meer van deze tijd. Breek het af en zet er een spectaculaire kabelbaan voor in de plaats die tot honderd meter uit de kust boven de golven reikt.

Posted in Bouwplannen, Bureaucratie, Idee, Leefbaarheid, Opinie | Tagged: , , , , , , , , , , , | 4 Comments »

Kansen voor “Nieuw Ockenburgh”

Posted by ingezonden mededeling on 9 October, 2012

Op woensdag 26 september 2012 is in de Raadsvergadering van de Commissie Ruimte het nieuwe “Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Ockenburgh e.o.” besproken, ingesproken door de voorzitter van de Commissie Loosduinen (namens het Wijkberaad Kom Loosduinen) en door verschillende Loosduinse bewoners.

Het Wijkberaad Kom Loosduinen, de Commissie Loosduinen én deze bewoners hebben zich fel tegen dit plan verzet, waarbij o.a. de volgende bezwaren werden geuit: het grote bouwvolume, het bovengronds parkeren, het overschrijden van Natura-2000 gebied, het huidige hondenbeleid, de veiligheid, evenals het kappen van de vele bomen. Ook Chalet Ockenburgh dient als kleinschalige horeca beslist behouden te worden. Read the rest of this entry »

Posted in Aktie, Bouwplannen, Leefbaarheid, Natuur en milieu, Politiek | Tagged: , , , , , , , | Comments Off on Kansen voor “Nieuw Ockenburgh”

“Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?”

Posted by ingezonden mededeling on 9 October, 2012

De Haagse Stadspartij heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders opgeroepen om alles in het werk te stellen om de sloop van de pannenkoekenboerderij in Meyendel te voorkomen. De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van de eigenaar Duinwaterbedrijf Dunea. De gemeenteraad heeft deze oproep eerder al gedaan in 2006 via een aangenomen motie van Koen Baart (PvdA) en Joris Wijsmuller (HSP). Ook de VVD heeft indertijd campagne gevoerd voor het behoud van de Pannenkoekenboerderij. Wijsmuller is verbaasd: “Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?” Haagse Stadspartij: ‘Pannenkoekenboerderij Meyendel moet blijven’

De schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 8 oktober 2012

Betreft: Pannenkoekenboerderij Meyendel

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een bericht over de pannenkoekenboerderij in Meyendel heb ik onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.
1. Kent het college het artikel “Meyendel gaat op de schop” uit Den Haag Centraal van 4 oktober 2012?

2. In het artikel wordt gesteld dat de bekende pannenkoekenboerderij in het duingebied Meyendel op de schop gaat. Duinwaterbedrijf Dunea, eigenaar van het gebouw, wil de boerderij in de herfst van volgend jaar slopen en er een geheel nieuw gebouw voor in de plaats zetten. Kent het college deze plannen?

3. De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van Dunea, de eigenaar van Meyendel. Ruim zes jaar geleden heb ik samen met Koen Baart (PvdA) een motie ingediend die het college opriep om alles in het werk te stellen om de sloop van dit pannenkoekenhuis te voorkomen. De sloopplannen zorgden destijds voor veel commotie. De motie is aangenomen. Herinnert het college zich deze motie?

4. Per brief van 21 februari 2006 heeft het college de mening van de gemeenteraad aan Dunea overgebracht dat alles in het werk diende te worden gesteld om de voorgenomen sloop te voorkomen. Wat was de reactie van Dunea op deze brief?

5. In een blog van 19 maart 2007 van de website van de VVD Den Haag schrijft wethouder Else van Dijk dat zij met Sander Dekker en Bert Ooms, de toenmalige VVD-lijsttrekkers van Den Haag respectievelijk Wassenaar, op bezoek was geweest bij de pannenkoekenboerderij Meijendel. De wethouder schrijft:

Deze Wassenaarse pannenkoekenboerderij aan de rand van Den Haag, waar jaarlijks duizenden Hagenaars een hapje eten, stond op de nominatie voor de sloop. Dit tot groot verdriet van vele Hagenaars, van mijn gastheren en natuurlijk van mij. Ik -en ik denk vele bewoners van Wassenaar en Den Haag met mij- hebben nostalgische herinneringen aan lange winterse wandelingen door de duinen die steevast afgesloten werden met een kop warme chocolade of erwtensoep bij de open haard in de pannenkoekenboerderij. Als de pannenkoekenboerderij van de kaart zou verdwijnen, zou dit allemaal passé zijn. Gelukkig lees ik vandaag in de AD Haagsche Courant dat het pannenkoekenrestaurant definitief gered is. De Wassenaarse wethouder Alkemade sprak maandag het bevrijdende woord. Het pannenkoekenhuis komt op de gemeentelijke monumentenlijst. Ik ben blij dat mijn inspanningen voor het behoud van het pannenkoekenhuis geen verspilde moeite zijn geweest.

Kent het college dit blogartikel en is de informatie correct?

6. Hoe kan het dat Dunea nu alsnog na alle commotie en verwikkelingen opnieuw met een sloopplan komt aanzetten?

7. Is het college bereid om opheldering te vragen, Dunea te wijzen op de eerder uitgesproken bezwaren van de Haagse gemeenteraad tegen sloop, en opnieuw alles in het werk te stellen om sloop te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Posted in Aktie, Bouwplannen, Natuur en milieu, Politiek | Tagged: , , , , , , , , | Comments Off on “Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?”

Spoeddebat over Stationsweg

Posted by ingezonden mededeling on 20 March, 2012

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en Inge Vianen van GroenLinks
hebben een spoeddebat aangevraagd over de sloop door Geste op de Stationsweg. Dit
debat zal as. woensdag 21 maart plaatsvinden in de raadscommissie Ruimte.

Afgelopen donderdag overviel wethouder Norder de gemeenteraad en de
Stationsbuurt met een brief waarin hij onmiddellijke sloop noodzakelijk
achtte uit veiligheidsoverwegingen. Nog voordat de raad hierover een
oordeel heeft kunnen vormen is de sloop al begonnen.

Read the rest of this entry »

Posted in Bureaucratie, Leefbaarheid, Opinie, Politiek | Tagged: , , , , | Comments Off on Spoeddebat over Stationsweg

En ik had nog zo gezegd; Geen Bommetje!

Posted by @interniek on 16 April, 2008

Ook al opgevallen dat het zo’n puinhoop wordt aan de Scheveningse haven? Aan de Dr. Lelykade is een beginnetje gemaakt met slopen. Toen een hek er omheen en bekijk het maar. Alsof er een bom is gevallen. Zie Hagazine.

Posted in Leefbaarheid, Politiek | Tagged: , , , , | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: