DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De beeldenstorm is in aantocht

  Het is alweer een tijd geleden dat ik foto’s maakte op het Burgemeester De Monchyplein. Het was mooi weer met de zon uit de goede hoek. Nadat ik de gebouwen had vastgelegd viel mijn oog op de grote reliëfs aan de muur. Ik kende ze wel maar het licht viel nu anders. Het reliëf dat […]

  Ferd en Fem: Het komisch duo

  De aanleiding voor deze post is de anti racisme demonstratie op de dam op tweede pinksterdag. Ik plaatste dit op FaceBook: Het gaf aanleiding tot een paar felle reacties van medestanders en van tegenstanders. Wat volgde vind ik ontluisterend. Het Ministerie van Justitie maakt een een whatsapp communicatie hierover tussen Fem en Ferd openbaar: Wanneer […]

  Twee reebruine ogen die keken mij aan

  Het was mooi weer en ik zou op de fiets naar het Belgisch Park gaan. Halverwege – bij het Catshuis – zag ik een paar mensen staan wijzen richting Sorghvliet. Ineens schoot mij een twitterbericht te binnen van Mariëlle Ernst; zij had een hert gezien bij het hek van Sorghvliet. Ik zette mijn fiets op […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Posts Tagged ‘Add new tag’

Moslimleider roept op tot dringende actie tegen extremisme

Posted by ingezonden mededeling on 17 January, 2015

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat een internationale strategie nodig is om een einde te maken aan radicalisering

Op 8 november 2014 hield het Internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad de slottoespraak op het 11e Nationale Vredessymposium, georganiseerd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens zijn toespraak, veroordeelde Zijne Heiligheid onvoorwaardelijk de activiteiten van ISIS en andere extremistische groepen als “geheel on-islamitisch” en hij zei dat ze “een kwaadaardige netwerk van terreur verspreiden” in de wereld.

Terwijl hij uitvoerig citeerde uit de Heilige Koran, bewees Zijne Heiligheid dat de Islam een religie van vrede is die tolerantie, wederzijds respect en begrip bevordert op alle niveaus van de samenleving. Zijne Heiligheid vroeg zich ook af hoe extremistische groepen zoals ISIS worden gefinancierd en ondersteund.

Het evenement werd gehouden in de Baitul Futuh Moskee in Londen met een publiek van meer dan 1000 mensen, waaronder 550 niet-Ahmadi gasten, zoals  ministers, ambassadeurs, leden van beide Huizen van het Parlement en diverse andere hoogwaardigheidsbekleders en gasten. Het thema van dit jaar van het Vredessymposium was “Kalifaat, Vrede en Recht”.

tijdens de toespraak

Tijdens het evenement bood Zijne Heiligheid de Ahmadiyya Moslim-prijs ter bevordering van vrede aan aan Magnus MacFarlane-Barrow, oprichter en CEO Mary’s Meals Verenigd Koninkrijk, als erkenning voor zijn buitengewone inspanningen om honderdduizenden kinderen te voorzien van voedsel en onderwijs in de ontwikkelingslanden van de wereld.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad begon zijn toespraak door te spreken over de toenemende dreiging van terrorisme en extremisme in de huidige wereld.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“In het afgelopen jaar heeft één bepaalde groep haar kwaadaardige netwerk van terreur verspreid en is uitgegroeid tot een bron van grote zorg voor de wereld. Ik heb het over de groep extremisten algemeen bekend als ‘ISIS’ of ‘IS’ De acties van deze terroristische groep doen zich niet alleen gelden in Moslimlanden, maar ook worden landen in Europa en daarbuiten beïnvloed door haar wreedheden.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat het zeer “verontrustend” is dat honderden moslimjongeren uit alle delen van de wereld worden aangetrokken door ISIS en naar Syrië en Irak gaan om voor hen te vechten.

Zijne Heiligheid zei:

“de agenda en de doelstellingen van ISIS en zijn zogenaamde Khalifa zijn uitermate verschrikkelijk en barbaars”.

Zijne Heiligheid zei dat ISIS een visie heeft om “de hele wereld over te nemen”, hetgeen hij kenmerkte als “wishful thinking”. Niettemin, zei Zijne Heiligheid, dat als ISIS niet “gestopt wordt op zijn pad” deze een grote vernietiging in de wereld zou veroorzaken.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Bedenk hoeveel leed en verwoesting kan worden veroorzaakt door een extremistische groep, die gefrustreerde en onrustig mensen verzamelt uit alle delen van de wereld, die werkelijk bereid zijn om hun leven te geven voor deze onrechtvaardige zaak…

Dit geldt met name gezien de situatie dat deze groep (ISIS) niet alleen bereidwillige individuen heeft, maar ook zwaar bewapend is met geavanceerde wapensystemen en artillerie. Het is zelfs niet uitgesloten dat deze groep uiteindelijk haar handen kan leggen op nucleaire wapens.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“Wanneer dit alles in overweging wordt genomen, dan is er geen twijfel meer over de verschrikkelijke bedreiging voor de wereld als gevolg van ISIS en andere groepen met vergelijkbare ideologieën. Het feit dat dit alles in naam van de Islam wordt gedaan, brengt oprecht verdriet en pijn teweeg bij alle ware en vredelievende Moslims, omdat dergelijke wrede en onmenselijke ideologieën niets te maken hebben met de religie op welke manier dan ook. Integendeel, in alle opzichten, en op elk niveau, zijn de echte leerstellingen van de Islam, vrede en veiligheid voor alle mensen.”

De Khalifa vervolgde met een gedetailleerd verslag van de leerstellingen van de Koran in relatie tot oorlogvoering, waarin hij verklaarde dat overal waar Moslims toestemming werd verleend voor een ‘defensieve oorlog’, deze werd gegeven als een middel om alle religies te beschermen en niet alleen de Islam. Hij legde ook de ongeëvenaarde inspanningen van de Heilige Profeet Mohammed (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) uit om vrede in de hele wereld te verspreiden.
Hadhrat Mirza Masroor Ahmad sprak er verder over hoe ‘vrijheid van geweten’ een fundamenteel principe van de Islam is. Hij zei dat Moslims alleen op een vreedzame manier werd toegestaan om de boodschap van de Islam te prediken.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is nooit toegestaan, onder welke omstandigheid dan ook, om een andere persoon te dwingen de Islam of welke religie dan ook te accepteren… Alle mensen zijn vrij om te geloven of niet te geloven. Als de Heilige Profeet (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) alleen toestemming kreeg om de boodschap van de Islam over te brengen en niets anders – hoe kunnen de zogenaamde Moslimleiders van vandaag verder dan dit gaan en denken dat ze meer macht, gezag of rechten hebben dan de Profeet van de Islam?”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad eindigde zijn toespraak met zich af te vragen hoe terroristische of extremistische groepen gefinancierd worden en met het doen van een beroep voor het stichten van vrede in de wereld door middel van ware rechtvaardigheid.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Ik zou ook hierbij graag een vraag willen stellen aan die mensen of organisaties die beweren dat de Islam een religie van geweld is op basis van de wreedheden van de extremistische groepen. Ik zou hen willen vragen om te overwegen hoe deze groepen in staat zijn om fondsen te verkrijgen die hen in staat stellen om hun extremistische activiteiten en oorlogsvoering zo lang te blijven voortzetten? Hoe verkrijgen zij zulke geavanceerde wapens? Hebben zij een wapenindustrie of fabrieken?

Het is vrij duidelijk dat ze hulp en steun krijgen van bepaalde grootmachten. Dit kan directe steun zijn van zeer olierijke staten of het zouden andere grootmachten kunnen zijn die in het geheim hulp verlenen.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

“De financiering van deze groepen is een groot probleem, want het is door deze fondsen dat zij in staat zijn kwetsbare groepen of individuen te lokken… Dus iets moet worden gedaan om de financiering van deze groepen dringend te stoppen. Het Westen begint nu te beseffen en te erkennen dat dit een oorlog is die ook van invloed is op het Westen zelf. Echter is dit ook een onderschatting – de waarheid is dat dit een oorlog is tegen de hele wereld”.

Zijne Heiligheid besloot met de woorden:

“Het belangrijkste is dat de wereld moet beseffen dat het haar Schepper is vergeten en dat zij moet terugkeren naar Hem. Alleen wanneer dit gebeurt kan de ware vrede worden gevestigd en zonder dit kan er geen garantie voor vrede zijn. Ik heb voorheen vele malen gesproken over de verschrikkelijke gevolgen van een nieuwe wereldoorlog en misschien zal alleen na zo’n oorlog de wereld tot het besef komen van de destructieve gevolgen van het onrechtvaardige beleid, dat alleen werd gemaakt om persoonlijke ambities en gevestigde belangen te dienen. Ik hoop en bid dat de wereld tot bezinning komt voordat een dergelijke ramp geschiedt.”

Voorafgaand aan de slottoespraak, spraken verschillende hoogwaardigheidsbekleders over het belang van vrede en over de kritieke toestand in de huidige wereld.

Rafiq Hayat, de nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Verenigd Koninkrijk, sprak over de noodzaak van vrede in de wereld. Verwijzend naar de herdenkingsdag die deze week plaatsvindt, zei hij dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap al die Britse militairen en vrouwen “eert”die hun leven hebben opgeofferd voor het belang van hun land tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Siobhain McDonagh, Lid van het Parlement en voorzitter van de “All Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim Community” zei:

“Ik feliciteer de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap met haar 125-jarig bestaan. Het is een Gemeenschap die altijd vrede en harmonie in de wereld heeft bevorderd.”

Lord Tariq Ahmad van Wimbledon, Minister voor Gemeenschappen zei:

“De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is mijn Gemeenschap – het is mijn thuis en dit (Moskee) is mijn plaats van aanbidding.”

Ed Davey, Lid van het Parlement, staatssecretaris voor Energie en Klimaatverandering zei:

“In de wereld van vandaag zien we ‘de politiek van verdeeldheid’ in vele delen, maar onder leiding van Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, bevordert de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap een ‘politiek van de eenheid’ met als doel om eenheid te vestigen in de hele wereld.”

Justine Greening, Lid van het Parlement, staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling zei:

“Vanavond is een eenvoudige, maar krachtige gebeurtenis waar mensen worden samengebracht om te discussiëren en elkaar te begrijpen en om samen te eten zoals families doen.”

Kevin McDonald, emeritus aartsbisschop van Southwark, die ook een speciale boodschap van het Vaticaan voorlas, zei:

“Ik juich de enorme bijdrage krachtig toe, die gemaakt wordt door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, in het verspreiden van vrede in de wereld.”

De ontvanger van de Ahmadiyya Moslim-prijs voor de Bevordering van de Vrede, Magnus MacFarlane-Barrow, CEO Mary’s Meals Verenigd Koninkrijk zei:

“Ik ben zeer vereerd en emotioneel geraakt door de toekenning van deze prijs en ik dank Zijne Heiligheid, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad voor deze eer. Het werk van Mary’s Meals is heel eenvoudig om kinderen te voeden, zodat ze naar school kunnen gaan.”

Zowel voor als na het programma, ontmoette Zijne Heiligheid persoonlijk diverse hoogwaardigheidsbekleders en gasten en ook ontmoette hij leden van de westerse en Aziatische media.

Informatiebron

Posted in Aktie, Leefbaarheid, Opinie, Religie | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Moslimleider roept op tot dringende actie tegen extremisme

Hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt terreuraanslagen

Posted by ingezonden mededeling on 15 January, 2015

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid Hadhrat Mirza Masroor Ahmad heeft de terreuraanslagen die deze week in Frankrijk hebben plaatsgevonden, onvoorwaardelijk veroordeeld en gebeden voor vrede in de wereld.

Sprekend tijdens zijn wekelijkse Vrijdagpreek, vanuit de Baitul Futuh Moskee in Londen, zei Hadhrat Mirza Masroor Ahmad dat de aanslagen niets te maken hebben met de ware leerstellingen van de Islam. Zijne Heiligheid zei dat de daders van de aanslagen en die hierbij betrokken zijn, bestraft moeten worden in overeenstemming met de wet.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

De daders van deze wrede aanval kunnen proberen om hun daden te rechtvaardigen in naam van de Islam en zijn Heilige Stichter (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn), maar hun daden staan tot geen enkele verhouding met de ware leerstellingen van de Islam. Nergens geeft de Islam toestemming om het recht in eigen handen te nemen of iemand te verwonden of te vermoorden. Maar deze zogenaamde Moslims en Moslim groepen onthouden zich nog steeds niet van dergelijke gruweldaden en wreedheden.”

Zijne Heiligheid zei dat hij hoopte dat deze aanslag niet zou leiden tot onterechte aanvallen op de religie van de Islam, omdat een dergelijke reactie de kloof tussen Moslims en niet-Moslims die in Europa leven en de rest van de westerse wereld kan vergroten. Zijne Heiligheid riep alle partijen op om geduld te betrachten en zich terughoudend op te stellen in een poging om de maatschappij te verenigen.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat het de verantwoordelijkheid van de Ahmadi-Moslims is om de ware leerstellingen van de Islam over de hele wereld te verspreiden en te bidden voor de vrede.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Vandaag is het de taak van de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om te bidden voor de vrede en om te bidden dat alle partijen afzien van elke vorm van wreedheid of onrecht.”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zei dat Ahmadi Moslims in het bijzonder zich moeten bezighouden met het offeren van Durood – zegeningen afroepen over de Heilige Profeet Mohammed (mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn).

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad eindigde met het gebed:

“Moge Allah de Almachtige de wereld bevrijden van alle vormen van wanorde en moge Hij deze huidige toestand van conflict transformeren in een toestand van vrede en harmonie.”

Bron:
www.alislam.org
www.ahmadiyya-islam.nl

Posted in cultuur, Integratie, Leefbaarheid, Media, Opinie, Religie | Tagged: , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Hoofd van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap veroordeelt terreuraanslagen

Kâhwu Klâhwu Puch Tomos Tog 2014

Posted by @interniek on 27 January, 2014

Ik hoorde nog een paar Puchs over de Laan van Meerdervoort rijden en bedacht opeens dat het weer Kahwe Klahwe Puch Tog was. Mooie foto/videoverslagen.

Zie ook eerdere Kâhwe Klâhwe Puch Togtuh

Haagspraak

Lonesome Puch Lover_MG_7220A
Startte dit jaar voor de 25ste maal o.l.v. Bom vanaf de boulevard in Scheveningen. Omdat uw razendsnelle reporter absoluut vandaag iets op deze blog wil publiceren eerst een fillumpje met impressie en intermezzo:

Er volgt meer. En intussen ook een en ander op Flickr met mooie serie van Frans:

View original post

Posted in cultureel erfgoed, cultuur, Evenementen, Leefbaarheid | Tagged: , , , , , , , , , , | Comments Off on Kâhwu Klâhwu Puch Tomos Tog 2014

Kansen voor “Nieuw Ockenburgh”

Posted by ingezonden mededeling on 9 October, 2012

Op woensdag 26 september 2012 is in de Raadsvergadering van de Commissie Ruimte het nieuwe “Ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Ockenburgh e.o.” besproken, ingesproken door de voorzitter van de Commissie Loosduinen (namens het Wijkberaad Kom Loosduinen) en door verschillende Loosduinse bewoners.

Het Wijkberaad Kom Loosduinen, de Commissie Loosduinen én deze bewoners hebben zich fel tegen dit plan verzet, waarbij o.a. de volgende bezwaren werden geuit: het grote bouwvolume, het bovengronds parkeren, het overschrijden van Natura-2000 gebied, het huidige hondenbeleid, de veiligheid, evenals het kappen van de vele bomen. Ook Chalet Ockenburgh dient als kleinschalige horeca beslist behouden te worden. Read the rest of this entry »

Posted in Aktie, Bouwplannen, Leefbaarheid, Natuur en milieu, Politiek | Tagged: , , , , , , , | Comments Off on Kansen voor “Nieuw Ockenburgh”

Van het Groendorp Spoorwijk en de Groene armoede

Posted by jandewandelaar on 25 October, 2008

Het goede nieuws uit de wijk is dat vanwege de wijkvernieuwing veel ten goede is gekeerd. Een verpauperde wijk is namelijk in de loop der jaren omgebouwd tot een moderne en leefbare wijk. Er zijn hier en daar nog weleens kleine oprispingen vanwege lastige hangjongeren, echter dit is een actueel probleem zoals in vele Nederlandse wijken.
Zoals ex-minister Winsemius ooit eens zei: ‘Groendorp Spoorwijk heeft plaats gemaakt voor een zonnige toekomst´. Read the rest of this entry »

Posted in Leefbaarheid, Natuur en milieu, Opinie, Politiek | Tagged: | 1 Comment »

 
%d bloggers like this: