DenHaagOrg

Puur Haags

Daar bij die waterkant? Niet na 23 uur

Posted by Interniek on 16 June, 2017


De Haagse Stadspartij is verbaasd dat uitspanning De Waterkant zich strikt moet houden aan de sluitingstijd van 23.00 uur als er af en toe iets cultureels wordt georganiseerd.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: ‘De houding van de gemeente is niet erg klantvriendelijk en creatief. De Waterkant vraagt een paar keer per jaar om toestemming, maar wordt dan in een bureaucratisch moeras gezogen waar je gillend gek van wordt.’

Een film in het kader van het Indian Film Festival, een whiskyproeverij met muziek van Dramtune of een dansvoorstelling van Lonneke van Leth, om 23.00 uur moet iedereen vertrokken zijn van het grasterras.

Peter Bos: ‘Het is van de zotte dat je op een mooie zomeravond op zo’n prachtige locatie als de zon net is ondergegaan al weg moet. Er wonen geen mensen in de directe omgeving en dit moet toch gewoon af en toe kunnen?

In de schriftelijk vragen die de Haagse Stadspartij aan het college heeft gesteld wordt ook een oplossing aangereikt, namelijk een aanpassing van de regels zodat een en ander met een evenementenvergunning kan worden geregeld.

Peter Bos: ‘Ik verwacht dat dit snel opgepakt wordt, zeker door een college dat meer cultuur en reuring wil.’

Schriftelijke vragen

Aan het water tegenover de Haringkade bevindt zich het seizoensgebonden grasterras met roeibootjesverhuur van horeca-uitspanning Theeschenkerij de Waterkant. Ook beheert De Waterkant een expositieruimte in de bunker die zich op het terrein bevindt waar kunstexposities gehouden worden. Zowel De Waterkant als derden organiseren zo nu en dan culturele activiteiten.
Raadslid Peter Bos heeft onderstaande vragen gesteld aan het college.

1. Incidenteel zijn er de afgelopen jaren aanvragen ingediend voor vergunningen om ‘s avonds culturele activiteiten te organiseren in de open lucht op het grasterras bij De Waterkant. Het ging om sfeervolle activiteiten als Dramtune, een filmvertoning van het Indian Filmfestival, Lonneke van Leth dansproductie etc. Door de gemeente worden echter voortdurend bureaucratische drempels opgeworpen. Zo stelt de gemeente dat het horecabeleid de sluitingstijden van terrassen buiten uitgaanskernen tot 23.00 uur beperkt en de APV geen ontheffingsmogelijkheid biedt. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. De verlaatjes die ondernemers van categorie 2-horeca-inrichtingen 12 keer per jaar kunnen aanvragen, hebben uitsluitend betrekking op de openingstijden van de inrichting zelf en niet op het bijbehorende terras.

Ook dit biedt voor De Waterkant volgens de gemeente dus geen soelaas. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. De Waterkant heeft ook nog geprobeerd om met een evenementenvergunning een en ander te regelen. Men krijgt dan te horen dat indien er door of bij een horeca-inrichting met een zekere regelmaat een beroep gedaan wordt op aanvullende evenementenvergunningen er strijd met beleid en regels is. Kan het college aangeven welke weigeringsgronden op grond van de APV in zo’n situatie van toepassing zijn?

4. Met welke andere regels en beleid zou er volgens het college in zo’n geval strijd zijn?

5. Kan het college concreet aangeven wat precies wordt bedoeld met ‘een zekere regelmaat’?

6. Is het college met ons van mening dat culturele activiteiten bij horeca-inrichtingen positief kunnen zijn voor de reuring en de aantrekkelijkheid van de stad? Zo nee, waarom niet?

7. In Rotterdam bestaat de mogelijkheid om met een evenementenvergunning een geluidje voor het buitendeel (bijvoorbeeld terras) van een inrichting af te geven (zie Onderzoeksrapport Peutz Geluidsnormen Horeca, RIS 297053). Een geluidje geldt op zondag tot en met donderdag tot 00.00 uur en op vrijdag- en zaterdagnacht tot 02.00 uur. Is het college bereid om iets dergelijks ook in Den Haag mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Informatie Peter Bos (fractievoorzitter Haagse Stadspartij), tel. 06 33758361
Eveline van Leeuwen (communicatie), tel. 06 29046114
Fractie Haagse Stadspartij | Spui 70, kamer A03.19 | 2511 BT Den Haag | tel. 070-3532230
Haagsestadspartij.nl | facebook | twitter | instagram
Meld je aan voor de Haagse Stadspartij nieuwsbrief

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: