DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Gespot: Schavuit van Oranje 2

  Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia. Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, […]

  Anna Blaman een lesbische schrijfster

  Kreeg  onlangs de  de vraag voorgelegd of ik het Anna Blaman plein wist. Ik kon dat bevestigend antwoorden want ik heb een aantal jaren als fotograaf voor de Haagse Hopjes op diverse pleinen in Transvaal foto’s gemaakt waaronder ook het Blamanplein. Toen kwam de vraag of ik wist dat ze een lesbische schrijfster was want […]

  Habtamu haalde het

  Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is. Op 31 […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

De Vloek zet strijd door tegen veryupping van de haven!

Posted by Interniek on 12 March, 2015

Met minder dan een maand tot de door de gemeente gestelde
ontruimingsdatum van 1 april a.s., zijn de bouwplannen op de Hellingweg
en de toekomst van culturele vrijplaats De Vloek nog volstrekt
onduidelijk.

De Vloek is nu al 12 jaar een begrip in de Scheveningse haven en geeft
ruimte aan onder andere sociale initiatieven zonder winstoogmerk,
gedragen door vrijwilligers, kleinschalige bedrijvigheid en biedt vrije
ruimte aan iedereen.

Plannen Topzeilcentrum moeten van tafel.
Al ruim zeven maanden voert vrijplaats De Vloek campagne tegen de
bouwplannen van een Topzeilcentrum op de plek van De Vloek. Vanaf het
begin van de actiecampagne heeft De Vloek met goed onderbouwde
argumenten laten zien dat er totaal geen behoefte is aan dit nieuwe
zeilcentrum. In de straat bij De Vloek staat sinds 5 jaar al een
Nautisch Centrum dat vanaf de oplevering grotendeels leegt staat. Ook de
afgelopen maanden is de leegstand alleen maar toegenomen wat nog eens
benadrukt dat er geen behoefte is aan dit prestige project.

Nadat de gemeente werd gedwongen de ontruiming van De Vloek met drie
maanden op te schorten omdat er delen van het bouwproject uitvielen is
er over de ontwikkelingen van het project geen nieuws meer naar buiten
gekomen. Toch houdt de gemeente vast aan de ontruimingsdatum van 1
april. Terwijl De Vloek in de onderhandelingen steeds heeft geprobeerd
om de vrijplaats te behouden voor Den Haag, heeft de gemeente zich enkel
bekommerd over het leeg opleveren van het pand op 1 april a.s. zodat het
gesloopt kan worden. Deze gang van zaken gaat volgens ons in verkeerde
volgorde. De gemeente wil eerst De Vloek de nek omdraaien om vervolgens
maar te kijken waar het schip strandt wat betreft de bouw van het
Topzeilcentrum.

De Vloek is de gehele campagne duidelijk geweest, voorop staat dat de
schimmige bouwplannen van tafel moeten en De Vloek op de huidige locatie
behouden moet blijven. Nu er niet meer duidelijkheid lijkt te komen over
de bouwplannen zetten wij de actiecampagne onverminderd voort. De kans
is aanzienlijk dat er anders ontruimd en gesloopt gaat worden voor
leegstand of braakliggend terrein zoals het ook bij De Blauwe Aanslag is
gegaan. Dit vinden wij onacceptabel.

Moeizame onderhandelingen met gemeente.
Mochten de bouwplannen toch concreet worden en De Vloek zich genoodzaakt
zien te moeten vertrekken, heeft de gemeente in de commissiebrief van 14
oktober 2014 (RIS:276880) ook aangegeven het belang van De Vloek in te
zien en zegt zich in te spannen voor een alternatieve locatie. Maar ook
hier verloopt het contact met de gemeente moeizaam.

De Vloek is gedurende de gehele onderhandelingsperiode een constructieve
gesprekspartner geweest en heeft serieus naar de verschillende opties
gekeken. Net op het moment dat de onderhandelingen vorm kregen, werden
reële opties tot tweemaal toe door de gemeente teruggetrokken. Zonder
enige opgaaf van reden of door onvolledige informatie over het
bestemmingsplan. Hierdoor werden weken van onderhandelen teniet gedaan,
en is er dus vertraging opgelopen. Inmiddels wordt op ons voorstel om in
gesprek te blijven, mede gelet op het feit dat de tijd dringt, door de
gemeente niet meer gereageerd. Hierdoor wordt hun deadline van 1 april
nog onrealistischer.

‘Wij laten ons niet de mond snoeren doordat de gemeente ons zogenaamd
een vervangende locatie voor houdt. Laat de gemeente eerst maar eens
duidelijkheid geven over hoe ver de realisatie van het Topzeilcentrum nu
echt is.’ Aldus Kwinten Keesmaat woordvoerder van De Vloek.

Demonstratie
Nog steeds zijn wij van mening dat de plannen voor een nieuw
topzeilcentrum van tafel moeten. Daarom roepen we breed op voor een
demonstratie voor het behoud van De Vloek, en tegen de uitverkoop van de
haven. De demonstratie zal aanstaande zondag om 18:00 op het Kerkplein
in Den Haag starten.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: