DenHaagOrg

Puur Haags

Archive for March 10th, 2015

Nederland gaat EU-normen luchtkwaliteit niet halen

Posted by Interniek on 10 March, 2015

Op tweederde van de 58 drukke verkeersaders waar Milieudefensie met omwonenden de luchtkwaliteit meet, zijn begin dit jaar te hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) gemeten. Nederland moet dit jaar voldoen aan de Europese norm NO2 en dat gaat op deze locaties naar alle waarschijnlijkheid niet lukken. Als de luchtkwaliteit niet snel verbetert, dreigen boetes uit Brussel, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen euro’s.

Den Haag

Op zeven van de tien Haagse meetpunten lag de gemeten concentratie boven de jaarnorm van 40 µg/m3. Pas als een jaar lang is gemeten weten we zeker of we de normen halen, maar deze metingen tonen aan dat die kans heel klein is. Buurtbewoonster en meetpuntbeheerder Anna Quaedvlieg uit de Javastraat: “Door de smalle Javastraat worden dagelijks duizenden auto’s geperst. Het verkeer staat hier continu vast. Uit deze metingen blijkt dat we hier een groot probleem hebben. En dat probleem moeten de inwoners met vieze longen bekopen. Luchtkwaliteit staat al jaren heel laag op het prioriteitenlijstje van de gemeente. Hopelijk worden zij nu wakker geschud.”

Steden ongezond

Op de Javastraat in Den Haag is in januari de hoogste concentratie luchtvervuiling van alle 58 meetlocaties gemeten, gevolgd door de Valkenburgerstaat in Amsterdam. In Rotterdam voert de Stadhoudersweg de lijst van meest vervuilde plekken aan; in Utrecht is dat de Marnixlaan. De Javastraat laat bij deze eerste meting een gemiddelde van 54,5 µg/m3 zien.

Fors uitbreiden milieuzones

Ivo Stumpe, woordvoerder verkeer van Milieudefensie maakt zich zorgen: “Bewoners lopen in deze ongezonde lucht een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Vijf jaar geleden is de EU norm voor NO2 al ingevoerd, maar Nederland heeft uitstel gevraagd aan de EU. Nog steeds hebben veel gemeenten niet afdoende maatregelen genomen. Bewoners worden ziek van deze lucht. Fors uitbreiden van milieuzones, investeren in alternatieven voor de auto en andere maatregelen die de luchtkwaliteit ten goede komen kunnen nu echt niet meer op de lange baan worden geschoven.“

Sancties

Het is niet waarschijnlijk dat in de komende maanden op de meetlocaties de luchtkwaliteit zo sterk verbetert dat de EU norm dit jaar wordt gehaald. Eerder werd Engeland wegens dergelijke normoverschrijdingen in Londen al door de EU op de vingers getikt en kreeg het land een sanctie van 300 miljoen pond opgelegd. Nederland hangt eenzelfde lot boven het hoofd.

Verkeer

Milieudefensie meet op de 58 plekken een jaar lang de concentraties stikstofdioxide (NO2). Dit gas wordt voor het grootste deel door het autoverkeer uitgestoten. Het is een belangrijke indicator voor de luchtvervuiling door verkeer en voor de sterfte en ziekte daardoor optreedt.

Meer informatie: Milieudefensie persvoorlichting: 020 5507 333

Meetresultaten in tabel: https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/meetresultaten-luchtkwaliteit-2015-periode-1/view

Meetresultaten op de kaart:https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/meetcampagne2015

Foto:
Den Haag – Hoefkade

Fotobijschrift: Bewoner van de Hoefkade in Den Haag installeert een meetpunt van Milieudefensie. De eerste meetresultaten geven aan dat de norm voor luchtkwaliteit dit jaar waarschijnlijk overschreden wordt. Credits: Milieudefensie/Marten van Dijl

Advertisements

Posted in Opinie | Comments Off on Nederland gaat EU-normen luchtkwaliteit niet halen

 
%d bloggers like this: