DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Expositie Haags Bakkie and Friends

  1 maart 2020 is het zover, zet in uw agenda! Een aantal leden van de Flickr groep Haags Bakkie en friends mogen dan in de bijzonder leuke Galerie Studio Lissabon starten (om 13.00 uur) met een expositie die duurt tot en met 29 maart en alleen op zaterdagen en zondagen ‘s-middags te bezoeken is. Ik […]

  Eerste bemande ballonvaart vanuit de Paleistuin

  Het is alweer een tijdje geleden dat ik door de Paleistuin wandelde. Wat opviel was het ballonbeeld. Meestal zijn de struiken rondom het beeld hoger en vol met blad maar door snoei en herinrichting was het beeld goed zichtbaar. Ik liep er naartoe en omheen en zag ineens dat er een tekst op de sokkel […]

  Hofstijl is echt Deaud! Kan dat zomaar?

  Hofstijl Stopte In een laatste post. (te vinden via deze url ) zegt het: Oktober 2007 begonnen we, Maurits en ik, Hofstijl. Nu 5 jaar later stoppen we ermee, een keuze die vaker heeft gespeeld. Je moet niet op een dieptepunt stoppen en dat doen we ook niet. Het ging niet slecht met Hofstijl maar […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Archive for September, 2014

Filmhuis Den Haag gaat Frans

Posted by @interniek on 30 September, 2014

Vanaf nu iedere maand: Franse voorpremières mét nabespreking in het Frans bij Filmhuis Den Haag

Wie van Franse films houdt én zijn Frans wil verbeteren kan vanaf nu iedere eerste zondag van de maand terecht in Filmhuis Den Haag. Er zijn dan namelijk Ciné Premières, speciale voorpremières van Franse films avec, par la suite, Q&R en français!

Ciné Premières is een landelijk initiatief, mede mogelijk gemaakt door Tv5Monde en Institut Francais, uit liefde voor de Franse film. Elke 1e week van de maand is er een exclusieve avant-première van een Franstalige film in meerdere theaters in Nederland. Filmhuis Den Haag werkt hierin samen met L’Alliance Française de La Haye. Zij organiseren een informeel nagesprek over de film in het Frans, dat ook goed te volgen is voor beginners. Een mooie kans om als eerste de beste Franse films te zien én tegelijkertijd Frans te oefenen!

Komende zondag 5 oktober om 15.00 uur met de film:

Gemma Bovery

Anne Fontaine / F 2014 / 100’ / Fr.gespr. Ned.ondert.

Martin Joubert is bakker in een dorpje op het Normandische platteland. Het enige wat herinnert aan de ambities uit zijn jeugdperiode als hippe Parijzenaar is een ongebreidelde fantasie en een passie voor literatuur, speciaal Gustave Flaubert.
Op een dag betrekt het echtpaar Bovery uit Londen een vervallen boerderijtje in de buurt. Zij betekenen voor hem een ontsnapping uit de routine wanneer hij naast het dagelijks brood ook het lot van deze vleesgeworden romanpersonages begint te kneden.

Humor, drama en romantiek in deze film van de regisseur van Coco avant Chanel.

Trailer en kaartverkoop via filmhuisdenhaag.nl.

Volgende Ciné Premières:
Zondag 2 november 15.00 uur: 3 Coeurs (Benoît Jacquot, 2014) met Catherine Deneuve en Charlotte Gainsbourg.
Zondag 7 december 15.00 uur: Une nouvelle amie (François Ozon, 2014) met Romain Duris en Anaïs Demoustier.

Posted in Opinie | Comments Off on Filmhuis Den Haag gaat Frans

vrijplaats De Vloek at TodaysArt

Posted by @interniek on 25 September, 2014

During this year’s TodaysArt festival, autonomous social centre de Vloek invites visitors for a night of art and underground music on Friday the 26th of September.

Programme:

Performance:
Fire Performance by Arjan van Drunen between 19:00 and 21:00

Music:
Bling 22.00 – 23.15
Club-Res – Live 23.15 – 00.15
Failotron (Hun) – Live 00.15 – 01.15
Former Descent – Live 01.15 – 02.00
Black Helicopters – Live 02.00 – 03.00
Skulpt – Live 03.00 – 04.00
Stefan ZMK 04.00 – 05.00

Art:
16:00/continuous
Jonas Staal – Be free, or else… – video installation, continuous
ReFunc, JobArt and PAuL – landmark
Arjan van Drunen – Fire Performance – start 19:00

De Vloek

De Vloek is a social cultural space in the harbour of Scheveningen that was squatted over 12 years ago. Starting off as a place where touring bands could play, over time /de Vloek /has grown to become a unique example of DIY bottom-up organisation that houses a vegan/organic restaurant, a venue for bands and theatre groups to perform or practice and workspaces for a number of artists and cultural entrepreneurs, including longstanding Todaysart partners Refunc. The broad range of visitors that frequent de Vloek has helped bring life to a part of the harbour that had been neglected for years.

With the introduction of the squatting ban in the Netherlands, autonomous spaces like de Vloek are on the decline. As such de Vloek has become one of the few places left in the Netherlands where underground
music, DIY projects and cultural activities can blossom without the pressure of high rent; it is one of those places where intention and ideology can still be at the heart of things, instead of profitability.

In an increasingly gentrified harbour area, the mere existence of de Vloek has become an act of dissent. Dissent against the yuppification of the area, and the ‘ivory tower’ politics that drive it.

Recently it became clear that social and cultural center De Vloek in Scheveningen Haven is threatened with eviction in order to make way for a sailing center. Support De Vloek by signing the petition and participating in actions.

De Vloek
Hellingweg 127
Den Haag
www.devloek.nl

Posted in Opinie | Comments Off on vrijplaats De Vloek at TodaysArt

Uniek karakter Roggeveenstraat dient behouden te blijven

Posted by @interniek on 22 September, 2014

Peter Bos: “Sloop van beschermd stadsgezicht en stadstuin onaanvaardbaar”

De Haagse Stadspartij (HSP) heeft het College van B&W vragen gesteld over de sloopplannen voor 52 sociale woningen in de Roggeveenstraat. De bewoners hebben een unieke biologische stadstuin ontwikkeld waarin groente voor eigen gebruik wordt geteeld en die een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk is geworden. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Het is een uniek project dat verloren gaat voor de stad als Haag Wonen de tuin definitief overneemt van de gemeente en haar plannen realiseert. Bovendien gaat het om beschermd stadsgezicht. Sloop vind ik onaanvaardbaar en onverantwoord.”

De eerste sloopplannen van Haag Wonen voor de Roggeveenstraat dateren al van 2006. Na jaren van uitstel heeft Haag Wonen een nieuwe sloopvariant ontwikkeld. De nieuwbouwplannen voorzien in “middeldure” huurwoningen, waardoor een groot deel van de bewoners moet vertrekken en niet kan terugkeren. De noodzaak van sloop wordt ter discussie gesteld door de bewoners o.a. op basis van een uitgevoerde contra-expertise uit 2008. De problemen lijken met groot onderhoud prima op te lossen. De bewoners willen een coöperatie oprichten om de woningen op te knappen en zelf te beheren. Ook de eigenaren van de koopwoningen in de straat zijn bang voor verzakking van hun woningen in verband met de veengrond. De bewonerscommissie heeft negatief geadviseerd over het plan van Haag Wonen. Ook de rest van de wijk is zeer bezorgd over de plannen. Er zijn handtekeningen opgehaald en er is een petitie aangeboden.

De schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Den Haag, 22 september 2014

Betreft: voornemen tot sloop Roggeveenstraat, Zeeheldenkwartier

Geachte voorzitter,

De bewoners van 52 boven/benedenwoningen in de Roggeveenstraat, Zeeheldenkwartier, maken zich grote zorgen over de sloopplannen van woningcorporatie Haag Wonen. De woningen dateren uit de vorige eeuw en er is sprake van beschermd stadsgezicht. Na het bekend worden van de eerste sloopplannen rond 2006 zijn er bewoners vertrokken en hebben de resterende bewoners zich verenigd, samen met de bewoners van de rest van de straat. De plannen zijn diverse malen uitgesteld en gewijzigd onder invloed van de crisis en het opnieuw bestraten en inrichten van de straat. De bewonersgroep heeft een unieke biologische tuin ontwikkeld waarin de buurtbewoners groente voor eigen gebruik kweken en die een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk is geworden. De sociale cohesie is in dit buurtje sterk toegenomen. Het is een uniek project dat ophoudt te bestaan als Haag Wonen de tuin definitief overneemt van de gemeente en haar plannen realiseert. De bewoners, de eigenaren van de omwonende koopwoningen en de rest van de buurt zijn zeer bezorgd over de plannen van Haag Wonen. Sloop zou slecht zijn voor de hele buurt en de eigenaren zijn bang voor verzakking van hun woningen in verband met de veengrond. De noodzaak van sloop wordt ter discussie gesteld door de bewoners, o.a. op basis van een uitgevoerde contra-expertise in 2008. De problemen lijken met groot onderhoud prima op te lossen en de bewoners willen een coöperatie oprichten om de woningen op te knappen en zelf te beheren. De nieuwbouwplannen voorzien in middeldure grote huurwoningen (tot € 699 p/m.), waardoor een groot deel van de bewoners moet vertrekken en niet kan terugkeren. De bewonerscommissie heeft negatief geadviseerd over het plan van Haag Wonen. Er zijn handtekeningen tegen sloop opgehaald en er is een petitie opgesteld.

In verband hiermee leg ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van orde, de volgende vragen aan het College voor:

1) Is het college op de hoogte van de sloopplannen voor het complex Roggeveenstraat even, in het populaire Zeeheldenkwartier? Zo nee, waarom niet?

2) De Roggeveenstraat behoort tot het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Zeeheldenkwartier. De aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht is er op gericht om de waardevolle karakteristieken binnen een gebied in stand te houden en te versterken. Het voorgeschreven instrument voor bescherming is het beschermend bestemmingsplan. De in de toelichting op de aanwijzing gedefinieerde waarden kunnen door middel van een dergelijk bestemmingsplan beschermd worden. Hoe heeft het college in het bestemmingsplan vorm gegeven aan bescherming van de waardevolle karakteristieken van het Zeeheldenkwartier en in het bijzonder van de Roggeveenstraat?

3) Sloop en nieuwbouw leidt opnieuw tot verlies van een uniek stukje stad. Het gaat om een complex met een beschermde status en om schaarse en gewilde betaalbare huisvesting. Is het college met mij van mening dat van sloop alleen sprake kan zijn als alle andere mogelijkheden aantoonbaar zijn uitgeput? Zo ja, is het college bereid dit kenbaar te maken aan de huidige eigenaar? Zo nee, waarom niet?

4) Is het college bekend met het bestaan van het unieke project van de biologische tuin ‘t Welpje in de Roggeveenstraat? Zo nee, waarom niet?

5) Wethouder van Engelshoven heeft op 4 juni dit jaar de biologische tuin geopend. Naar aanleiding hiervan twitterde de wethouder: “De buurtbewoners hebben de Roggeveenstraat op een smakelijke oase getrakteerd. Klasse!” Is het college met mij van mening dat deze unieke binnentuin behouden moet blijven voor de stad als schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving en zelfwerkzaamheid van bewoners? Zo nee, waarom niet?

6) Kan het college aangeven of de grond van de biologische tuin is of wordt overgedragen aan Haag Wonen in verband met de sloopplannen? Zo ja, wat is daarvan de status precies? Zo nee, waarom niet?

7) Is het college met mij van mening dat overdracht van de grond aan Haag Wonen dit unieke initiatief van bewoners de nek omdraait en de mogelijkheid van sloop dichterbij brengt? Zo nee, waarom niet?

8) Is het college met mij van mening dat er onderzoek dient plaats te vinden naar de mogelijkheid van overdracht aan een coöperatie van bewoners die het eigendom overneemt en het beheer over het complex gaat voeren, zoals door een groep bewoners gevraagd? Zo nee, waarom niet?

Posted in Opinie | Comments Off on Uniek karakter Roggeveenstraat dient behouden te blijven

zondag 21 september, GELE TRAM/BUITENLIJNDAG HTM

Posted by @interniek on 20 September, 2014

Opstelling

De Gele opgesteld voor de remise

De Gele Tram/Buitenlijndag – zondag 21 september

Aanstaande zondag 21 september organiseren de Tramweg Stichting afdeling Scheveningen en het Haags Openbaar Vervoer Museum de ,,Buitenlijndag”: deze dag staat in het teken van de intercommunale (d.w.z. de destijds buiten de gemeente Den Haag gelegen; dat waren de tramlijnen naar Wassenaar-Leiden t/m 1960 & Rijswijk, Voorburg en Delft met deze trams tot 1965) tramlijnen, daarom ook wel bekend als de ,,buitenlijnen”.

DAGINDELING
– 10.30-11.00 uur
De dag begint met een unieke line-up (=alle trams op een rij voor de remise) met buitenlijner HTM 58, Limburger HTM 90 en NZH A327 bij de remise Scheveningen, Harstenhoekplein.
Dit is toegankelijk via deze ingang voor fotografen en alle andere liefhebbers.

– 12:00 – ongeveer 17:20 worden er diverse ritten gereden met historisch trammaterieel. Hier worden onder meer buitenlijnstel/Gele Trams HTM 57 met aanhangwagen 118 en de HTM buitenlijner 58 en Leidse NZH Blauwe Stadstram A327 voor ingezet. Ook zullen enkele PCC’s meerijden.
In het begin van de middag wordt een hoogfrequente pendeldienst (vanaf 12.10u elke min 15 t/m 15.25uur en behalve om 13.30) gereden tussen het Haags Openbaar Vervoer Museum en de oude buitenlijn-remise ’s-Gravenmade. Deze is gelegen aan de Vliet tussen Rijswijk en Delft.

De ROUTE
Deze is NIET symetrisch, dwz dat de heen- en terugweg verschillen:
Heen:
Haags Openbaar Vervoer Museum (=HOVM, Parallelweg) naar station HS, dan via lijn 17 = langs het Schenkviaduct via de Lekstraat naar het Centraal Station; via de route van lijn 15 (Kalvermarkt, Spui, Zieken, Rijswijkseplein, Rijswijkseweg naar de Broeksloot en de tram volgt dan de route van lijn 1 over Haagweg in Rijswijk, over de Hoornbrug naar de keerdriehoek bij de voormalige remise ’s-Gravenmade. Ritduur ongeveer 35 min.

Terug:
De route terug is als volgt: keerdriehoek ’s-Gravenmade, route lijn 1 over Hoornbrug tot aan de Broeksloot, dan naar het Leeghwaterplein en via de tunnel bij HS naar lijn 11 richting HOVM. Elke 15 min van 12.57 uur – 17.20 uur rijdt er een tram, ritduur ongeveer 20 min.

INSTAPPEN
In- en uitstappen kan in principe bij het HOVM, ’s-Gravenmade, Voorburg en Delft Tanthof (Abtswoudsepark). Op tussengelegen haltes aan de route kan enkel op uitdrukkelijk verzoek worden in- en uitgestapt. Dus op elke tramhalte kunt u in- of uitstappen, maar u moet wel met tijdig hand opsteken aangeven, dat u mee wilt rijden danwel aan de tijdig kaartverkoper melden bij welke halte u uit wilt stappen.
TARIEF 2 Euro/rit

Deze dag worden er alleen enkele reiskaartjes van €2, welke in de tram bij de kaartverkoper gekocht kunnen worden. Deze kaartjes zijn dus maximaal geldig voor één enkele rit (HOVM -> ’s-Gravenmade, ’s-Gravenmade -> HOVM, Voorburg -> ’s-Gravenmade, HOVM / ’s-Gravenmade -> Delft, Delft -> ’s-Gravenmade / HOVM).
Zodra de tram wordt verlaten, of aan de eindhalte is aangekomen, dan is het kaartje niet meer geldig. Dit betekent dat bij het instappen in een andere tram en/of bij de eindhalte altijd een nieuw kaartje gekocht dient te worden. Dus uw ov-chip of kortingskaarten zijn niet geldig.

SPECIALE RITTEN
Voorburg
– alleen om 13.30 uur zal er een keer een tram (HTM 58) van Voorburg Station naar ‘s-Gravenmade vertrekken.
Delft
– 15.18 uur rijden de HTM 58 en de PCC 1165 naar Delf-Tanthof, vertrek aldaar 15.55 uur
– 16.18 uur rijden de HTM 57 met aanhanger 118 en PCC 1304 naar Delft-Tanthof, vertrek aldaar 16.55 uur.

Speciaal voor de fotografen
wordt gepoogd om de 57+118 en 58 omstreeks 16:20 uur elkaar op de Delftweg te laten passeren. Aangezien we van de verkeersomstandigheden ter plaatse afhankelijk zijn, kan hiervoor echter geen garantie worden gegeven.

Let op: deze trams komende uit Delft stoppen alleen aan de doorgaande tramhalte ’s-Gravenmade richting Den Haag, en zullen niet de keerdriehoek meer inrijden.

Voor de gedetailleerde informatie en de exacte dienstregeling verwijs ik naar de webstek van het HOVM: www.hovm.nl

PARKEREN
Indien u met de auto naar Den Haag komt en niet zo bekend bent in de Haagse regio, u kunt parkeren in de buurt van het HOVM, bij de P&R voorziening Hoornbrug en in Voorburg Station (maar is maar een rit vandaar en geen rit terug!)

Het Haags Openbaar Vervoer Museum is deze dag geopend tussen 12:00 en 17:00.

De vrijwilligers van de Tramwegstichting afdeling Scheveningen en het HOVM wensen u alvast een heel plezierige dag toe!

Posted in Opinie | Comments Off on zondag 21 september, GELE TRAM/BUITENLIJNDAG HTM

HOOGTIJ #38 vrijdag 26 september 2014

Posted by @interniek on 18 September, 2014

De culturele Haagse rondgang langs galeries, kunstenaars-initiatieven en culturele instellingen komt eraan! 22 instellingen doen mee en de toegang is overal gratis.

Soep
Om in de stemming te komen staat er vanaf 18.00 uur soep voor je klaar bij het GEMAK, Paviljoensgracht 20-24. Hier starten ook diverse rondleidingen om 19.00 uur.

Rondleidingen
We hebben ook dit keer weer verschillende rondleidingen:

1 fietsend, Nederlands
2 lopend, Nederlands
3 lopend langs textielfestival Analog, Nederlands
4 fietsend, Engels

Rondleidingen en soep zijn gratis, reserveren voor rondleidingen voor 24 september is verplicht (via mailing@hoogtij.net). Geef dan ook gelijk aan welke rondleiding je voorkeur heeft.

PROGRAMMA & FLYER
Bekijk hier het volledige programma en download direct de flyer!

Deelnemende organisaties aan #38
Gemak, Galerie Maurits van de Laar. EXO, Galerie Sophie, Filmhuis, Refunc, West,LhGWR, 1648, Grafische Werkplaats, Vonkel, Nouvelle Images, Acte de Présence, Het Nutshuis, Quartair, Livingstone Gallery, Galerie Helder, Nest, Stichting Ruimtevaart, the nextdoor window, Noordwal 117 en TOPP & DUBIO.

HOOGTIJ#38 wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag en Het Gemak.

Posted in cultuur, Evenementen, Kunst en uitgaan, Media, Muziek en Literatuur, Theater | Tagged: , , , | Comments Off on HOOGTIJ #38 vrijdag 26 september 2014

 
%d bloggers like this: