DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Inval bij Haagspraak

  Bij een politieinval op het kantoor van Haagspraak zijn mogelijk belastende documenten gevonden die wijzen op een manipulatie van de burgemeesterspoll van Omroep West in november 2016. Alles wijst erop dat blaffende blogger Tommy van B. stemmen gekocht heeft om in deze poll op gelijke hoogte te eindigen met coryfeeën als Erika Terpstra. Naar verwachting […]

  Onbekende held

  Wandelend over de Mauritskade besloot ik de Nassaulaan over te gaan. Ik wandelde Takma’s bruggetje op en liep aan de huizenkant verder. Mijn aandacht werd getrokken door een koperen bord aan de gevel van Nassaulaan 1. Ik had het bord wel eerder gezien maar dacht dat het een naambord van het in dit huis gevestigde […]

  Knurft

  Dit is de afbeelding die ik krijg op Twitter wanneer ik Knurft Dijkshoorn aanklik. Ik was het alweer vergeten, maar medeauteur Roel zette een tweet Naakt met een brandende frituurpan – voortgetrokken door 12 sledehonden – dwars door een gletsjer rijden terwijl je het verzameld werk van Gerard Joling luistert is prettiger dan 5 minuten […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Archive for November 17th, 2013

Gemeente verkwanselt RAC-Hallen

Posted by Interniek on 17 November, 2013

De RAC Hallen in Laakhaven kregen in 2010 een tweede leven. De industriële gebouwen van de Rijks Automobiel Centrale werden voor ruim 13 miljoen herontwikkeld. Het moest een bruisende evenementenlocatie worden. Ondanks de vele miljoenen van de gemeente en het Rijk is het project geflopt. Het wordt nu door de gemeente verhuurd aan een bakkerijketen als distributiecentrum. De Haagse Stadspartij is niet te spreken over de gang van zaken en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Voor meer informatie

Joris Wijsmuller, 06-28334942

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad

Den Haag, 15 oktober 2013

Betreft: sv Distributiecentrum in RAC-Hallen

Geachte voorzitter,

Volgens een bericht van de gemeente Den Haag* komt er een distributiecentrum in de RAC-Hallen. Hierover heb ik op basis van art. 38 van het Reglement van Orde de volgende schriftelijk vragen.

1. Is het college bekend met het bovengenoemde bericht?

2. Het afgelopen decennium heeft de gemeente Den Haag veel geld geïnvesteerd om de voormalige hallen van de Rijks Automobiel Centrale een tweede leven te geven als evenementenlocatie. In 2005 werden de kosten voor herstel en aanschaf geschat op 9,7 miljoen. Bij de vaststelling van het Resultaat 2009 is nog eens 3,9 miljoen vrijgemaakt voor de RAC-Hallen en met rv 35/2009 nog eens ruim 1 miljoen beschikbaar gesteld voor extra investeringen in de RAC Hallen. In het MPV 2011 staan ook nog bedragen voor aanvullende brandveiligheidseisen voor de locatie RAC-hallen, het aanbrengen van een liftinstallatie (i.v.m. veiligheid) in de RAC hallen (€ 75.000) en het verhelpen van een lekkage in de kelder van de RAC-hallen. Hoeveel is in totaal geïnvesteerd in de RAC-Hallen?

3. Hoeveel is door de gemeente bijgedragen aan de exploitatie de afgelopen jaren? (S.v.p. uitgesplitst naar jaar met een overzicht van exploitatie-inkomsten en exploitatielasten).

4. Hoeveel subsidie van het Rijk en de EU is door de gemeente ontvangen voor de RAC-Hallen?

5. Aan welke criteria moest de gemeente voldoen om in aanmerking voor deze subsidies te komen?

6. Zijn de subsidiegevers op de hoogte van de laatste functiewijziging van de RAC-Hallen? Zo nee, waarom niet?

7. Bestaat er een kans dat door de functiewijziging subsidie terugbetaald moet worden? Zo nee, waarom niet?

8. Op de website van Ad Hoc Makelaars staat: “Simit Sarayi opent dit najaar in de RAC Hallen in Laakhaven een productie- en distributiecentrum voor de gehele Benelux. Ad hoc horecamakelaars verzorgde namens de eigenaar de Gemeente Den Haag de verhuur. “ Is dit juist? Zo ja, hoeveel betaalt de gemeente Den Haag aan Ad Hoc Horeca Makelaars voor deze werkzaamheden, en hoe luidde de exacte opdracht?

9. Hoe kan het dat een horecamakelaar met een distributiecentrum op de proppen komt i.p.v. met een evenementenorganisatie, culturele onderneming o.i.d?

10. Waren er behalve Simit Sarayi nog andere huurders in beeld? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

11. In de beantwoording van de technische vragen over het Spuiforum stelde u dat het leegstaan van de RAC-Hallen 6 ton per jaar kostte. Is dit juist?

12. Hoeveel huur gaat de bakkersketen betalen en over welke periode wordt een huurovereenkomst aangegaan?

13. Hoeveel huur betaalden de vorige exploitanten?

14. In het verleden is besloten dat de Stichting RAC de RAC-hallen als nieuwe urban evenementenlocatie zou gaan exploiteren, ook Trend Forward en AT Events hebben een rol gespeeld als evenementenorganisatie. Waarom is dit faliekant mislukt?

15. Eerder had The Generator van Olof van Winden een serieus, organisch en door de culturele sector breed gedragen plan voor het complex, maar de gemeente koos voor het wegzetten van Europese subsidie en prutsers die er niets van bakten. Welke les heeft het college geleerd uit het echec met de RAC-hallen?

16. In de commissiebrief d.d. 22 november 2012 (RIS 254082) beloofde wethouder Norder om de commissie Ruimte “te informeren zodra zich ontwikkelingen voordoen omtrent een nieuwe invulling van de RAC Hallen”. Achter de rug van de commissie en de raad om heeft het college een nieuwe invulling aan de RAC Hallen gegeven. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

17. Bij de start van de verbouwing van de RAC-Hallen in 2008 tot “hét cultureel centrum voor evenementen, festivals, bijeenkomsten en workshops” stelde wethouder Marnix Norder: “De RAC zal straks hét culturele centrum zijn voor jonge, creatieve mensen.” De nieuwe invulling als distributiecentrum is totaal in strijd met de mooie praatjes en met de beleidsintenties die over de RAC-Hallen zijn vastgesteld door het college en de raad. Het moest een bruisende culturele en evenementenlocatie worden waarvoor miljoenen uit de kast zijn getrokken. Is het college met mij van mening dat het zich moet schamen dat het niet gelukt is om in 10 jaar tijd een goede culturele invulling te geven aan de RAC-Hallen? Zo nee, waarom niet?

18. Indien er sprake is van een exploitatieprobleem, is mijn conclusie dan juist dat de vastgoed exploitatiebelangen van de gemeente in dit geval prevaleren boven andere publieke belangen? Zo nee, waarom niet?

19. Hoe staat het met het al jaren leegstaande Chinees Groothandelscentrum op Zichtenburg (ECTC) waar de gemeente voor miljoenen mee het schip in is gegaan?

20. Is dat ECTC geen goede plek voor een bakkersketen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

* http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Turkse-bakkersketen-Simit-Sarayi-opent-distributiecentrum.htm

Advertisements

Posted in Opinie | Comments Off on Gemeente verkwanselt RAC-Hallen

 
%d bloggers like this: