DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De beer met pannenkoeken

  Tijdens een wandeling zag ik op de middenstijl van een deurkozijn deze gebeeldhouwde decoratie. Het kwam mij voor als een beer die bezig was een stapel pannenkoeken te verorberen. Ik hoopte bij de andere huizen op meer van dit soort decoraties maar de andere huizen hadden de klassieke kapiteelversiering. Thuisgekomen keek ik op het World Wide […]

  Inval bij Haagspraak

  Bij een politieinval op het kantoor van Haagspraak zijn mogelijk belastende documenten gevonden die wijzen op een manipulatie van de burgemeesterspoll van Omroep West in november 2016. Alles wijst erop dat blaffende blogger Tommy van B. stemmen gekocht heeft om in deze poll op gelijke hoogte te eindigen met coryfeeën als Erika Terpstra. Naar verwachting […]

  Onbekende held

  Wandelend over de Mauritskade besloot ik de Nassaulaan over te gaan. Ik wandelde Takma’s bruggetje op en liep aan de huizenkant verder. Mijn aandacht werd getrokken door een koperen bord aan de gevel van Nassaulaan 1. Ik had het bord wel eerder gezien maar dacht dat het een naambord van het in dit huis gevestigde […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Archive for November, 2013

BinckSe Belofte nu al Historisch Haags!

Posted by Interniek on 25 November, 2013

Binckse Belofte, het nieuwe bier van de Binckhorst, wordt opgenomen in de collectie van het Haags Historische Museum

Datum 4 december

Tijd: 17.30 uur

Locatie: Haags Historisch Museum, Den Haag

In de afgelopen maanden hebben ondernemers uit de Binckhorst gewerkt aan de Binckse Belofte. Met het bier willen de ondernemers de bestaande kwaliteiten van dit robuuste bedrijventerrein waar veel creativiteit, ambacht en eigengereidheid te vinden zijn op een ludieke manier breed onder de aandacht brengen.

Het ontwerp van het bier, bedacht door We-Are-AMP (Moniek Oerbekke en Tim Heijmans ), valt op. Als je de bierfles vastpakt voel je de rauwheid van het gebied, het gezeefdrukte etiket is namelijk gemaakt van schuurpapier. Zo kan de bierfles meteen ook als gereedschap gebruikt worden. Handig in de Binckhorst waar veel bedrijven nog echt handwerk verrichten maar ook als uitdaging voor iedereen die het bier nuttigt. Het nieuwe bier verbeeldt op een hands-on manier de identiteit van de Binckhorst en maakt die ook voor buitenstaanders ervaarbaar. De Binckse Belofte creëert de mogelijkheid om zelf in actie te komen.

Op 2 oktober 2013 werd het bier tijdens de opening van het I’M BINCK festival voor het eerst door burgemeester Jozias van Aartsen geopend en geproefd.

Op 4 december 2013 wordt het bier om 17.30 officieel overhandigd aan de directeur van het Haags Historisch Museum! Iedereen is van harte welkom!

Met het opnemen van de Binckse Belofte in de collectie van het Haags Historisch Museum

begint een nieuwe fase in het korte leven van het nieuwe bier. Terwijl het nu al een plek krijgt in het geheugen van Den Haag zijn de ondernemers druk bezig met de toekomst. De eerste 600 liter zijn namelijk inmiddels op. Er wordt druk gewerkt aan een vervolg brouwsel dat in januari 2014 klaar moet zijn.

Posted in Opinie | Comments Off on BinckSe Belofte nu al Historisch Haags!

Eerste paal Norfolk Playground theater

Posted by Interniek on 19 November, 2013

Wethouder Norder gaat gewoon door met de bouw van het tijdelijke theater voor Muziek en Dans op de Norfolk Playground. Daar ben je tenslotte regent voor, niet waar? Om de sfeer een beetje gemoedelijk te maken, heeft deze wethouder van hoogbouw en afbraak voor het theater de naam Zuiderstrandtheater verzonnen.

20131119-132652.jpg

het Zuiderstrandtheater dat tijdelijk (4 jaar lang!) op of naast de Norfolk Playground komt te staan

Alsof de gebruikers van het Zuiderstrand het met deze ontwikkelingen rond het Spuiforum eens zouden zijn. Alhoewel het NDT duidelijk heeft laten weten niet met deze tijdelijke locatie (4j.!) akkoord te gaan, slaat onze Maarniks gewoon zijn eerste paal op woensdagmiddag 20 november 2013. Want wie maakt deze vertrekkende regent wat?

Posted in Bouwplannen, cultuur, Dance, Leefbaarheid, Muziek en Literatuur, Natuur en milieu, Opinie, Politiek, Theater, verrommeling | Tagged: , , , , , , , , , | Comments Off on Eerste paal Norfolk Playground theater

Gemeente verkwanselt RAC-Hallen

Posted by Interniek on 17 November, 2013

De RAC Hallen in Laakhaven kregen in 2010 een tweede leven. De industriële gebouwen van de Rijks Automobiel Centrale werden voor ruim 13 miljoen herontwikkeld. Het moest een bruisende evenementenlocatie worden. Ondanks de vele miljoenen van de gemeente en het Rijk is het project geflopt. Het wordt nu door de gemeente verhuurd aan een bakkerijketen als distributiecentrum. De Haagse Stadspartij is niet te spreken over de gang van zaken en heeft schriftelijke vragen ingediend.

Voor meer informatie

Joris Wijsmuller, 06-28334942

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad

Den Haag, 15 oktober 2013

Betreft: sv Distributiecentrum in RAC-Hallen

Geachte voorzitter,

Volgens een bericht van de gemeente Den Haag* komt er een distributiecentrum in de RAC-Hallen. Hierover heb ik op basis van art. 38 van het Reglement van Orde de volgende schriftelijk vragen.

1. Is het college bekend met het bovengenoemde bericht?

2. Het afgelopen decennium heeft de gemeente Den Haag veel geld geïnvesteerd om de voormalige hallen van de Rijks Automobiel Centrale een tweede leven te geven als evenementenlocatie. In 2005 werden de kosten voor herstel en aanschaf geschat op 9,7 miljoen. Bij de vaststelling van het Resultaat 2009 is nog eens 3,9 miljoen vrijgemaakt voor de RAC-Hallen en met rv 35/2009 nog eens ruim 1 miljoen beschikbaar gesteld voor extra investeringen in de RAC Hallen. In het MPV 2011 staan ook nog bedragen voor aanvullende brandveiligheidseisen voor de locatie RAC-hallen, het aanbrengen van een liftinstallatie (i.v.m. veiligheid) in de RAC hallen (€ 75.000) en het verhelpen van een lekkage in de kelder van de RAC-hallen. Hoeveel is in totaal geïnvesteerd in de RAC-Hallen?

3. Hoeveel is door de gemeente bijgedragen aan de exploitatie de afgelopen jaren? (S.v.p. uitgesplitst naar jaar met een overzicht van exploitatie-inkomsten en exploitatielasten).

4. Hoeveel subsidie van het Rijk en de EU is door de gemeente ontvangen voor de RAC-Hallen?

5. Aan welke criteria moest de gemeente voldoen om in aanmerking voor deze subsidies te komen?

6. Zijn de subsidiegevers op de hoogte van de laatste functiewijziging van de RAC-Hallen? Zo nee, waarom niet?

7. Bestaat er een kans dat door de functiewijziging subsidie terugbetaald moet worden? Zo nee, waarom niet?

8. Op de website van Ad Hoc Makelaars staat: “Simit Sarayi opent dit najaar in de RAC Hallen in Laakhaven een productie- en distributiecentrum voor de gehele Benelux. Ad hoc horecamakelaars verzorgde namens de eigenaar de Gemeente Den Haag de verhuur. “ Is dit juist? Zo ja, hoeveel betaalt de gemeente Den Haag aan Ad Hoc Horeca Makelaars voor deze werkzaamheden, en hoe luidde de exacte opdracht?

9. Hoe kan het dat een horecamakelaar met een distributiecentrum op de proppen komt i.p.v. met een evenementenorganisatie, culturele onderneming o.i.d?

10. Waren er behalve Simit Sarayi nog andere huurders in beeld? Zo ja, welke en zo nee, waarom niet?

11. In de beantwoording van de technische vragen over het Spuiforum stelde u dat het leegstaan van de RAC-Hallen 6 ton per jaar kostte. Is dit juist?

12. Hoeveel huur gaat de bakkersketen betalen en over welke periode wordt een huurovereenkomst aangegaan?

13. Hoeveel huur betaalden de vorige exploitanten?

14. In het verleden is besloten dat de Stichting RAC de RAC-hallen als nieuwe urban evenementenlocatie zou gaan exploiteren, ook Trend Forward en AT Events hebben een rol gespeeld als evenementenorganisatie. Waarom is dit faliekant mislukt?

15. Eerder had The Generator van Olof van Winden een serieus, organisch en door de culturele sector breed gedragen plan voor het complex, maar de gemeente koos voor het wegzetten van Europese subsidie en prutsers die er niets van bakten. Welke les heeft het college geleerd uit het echec met de RAC-hallen?

16. In de commissiebrief d.d. 22 november 2012 (RIS 254082) beloofde wethouder Norder om de commissie Ruimte “te informeren zodra zich ontwikkelingen voordoen omtrent een nieuwe invulling van de RAC Hallen”. Achter de rug van de commissie en de raad om heeft het college een nieuwe invulling aan de RAC Hallen gegeven. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

17. Bij de start van de verbouwing van de RAC-Hallen in 2008 tot “hét cultureel centrum voor evenementen, festivals, bijeenkomsten en workshops” stelde wethouder Marnix Norder: “De RAC zal straks hét culturele centrum zijn voor jonge, creatieve mensen.” De nieuwe invulling als distributiecentrum is totaal in strijd met de mooie praatjes en met de beleidsintenties die over de RAC-Hallen zijn vastgesteld door het college en de raad. Het moest een bruisende culturele en evenementenlocatie worden waarvoor miljoenen uit de kast zijn getrokken. Is het college met mij van mening dat het zich moet schamen dat het niet gelukt is om in 10 jaar tijd een goede culturele invulling te geven aan de RAC-Hallen? Zo nee, waarom niet?

18. Indien er sprake is van een exploitatieprobleem, is mijn conclusie dan juist dat de vastgoed exploitatiebelangen van de gemeente in dit geval prevaleren boven andere publieke belangen? Zo nee, waarom niet?

19. Hoe staat het met het al jaren leegstaande Chinees Groothandelscentrum op Zichtenburg (ECTC) waar de gemeente voor miljoenen mee het schip in is gegaan?

20. Is dat ECTC geen goede plek voor een bakkersketen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

* http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Turkse-bakkersketen-Simit-Sarayi-opent-distributiecentrum.htm

Posted in Opinie | Comments Off on Gemeente verkwanselt RAC-Hallen

“Weg met het bestuur? Leve de stad!

Posted by Interniek on 11 November, 2013

De Haagse Stadspartij presenteert: Haagse Stadsgesprekken

Op dinsdag 19 november om 20.00 uur organiseert de Haagse Stadspartij een stadsgesprek over armoede in de stad, zelfbestuur en stadslandbouw.

Samen met betrokken Hagenaars wil de Haagse Stadspartij een nieuwe visie op de stad ontwikkelen onder het motto: ‘Weg met het bestuur? Leve de stad!’. Een visie die recht doet aan de veranderde verhouding tussen bewoners en het bestuur. Nu de lokale overheid zich door bezuinigingen terugtrekt en de crisis voelbaar wordt, worden bewoners steeds initiatiefrijker. In het eerste stadsgesprek stellen we stadslandbouw centraal en gaan we de relatie met zelfbeheer en armoedebestrijding onderzoeken. Steeds meer mensen verbouwen weer hun eigen groenten of kunnen voor een ochtend schoffelen een tas groenten meekrijgen. De Haagse Stadspartij ziet graag dat mensen de ruimte krijgen om hun stad zelf vorm te geven. De ‘faciliterende’ stad die daar voor nodig is staat echter lijnrecht tegenover de huidige top-down bestuurscultuur van Den Haag. Hoe lossen we dat op? En is het goed dat de Hagenaar zelf initiatief neemt en de regie overneemt nu de overheid zich door bezuinigingen steeds verder terugtrekt? Praat mee en kom naar het Haagse Stadsgesprek van de Haagse Stadspartij!

Dinsdagavond 19 november, 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie: Zaal 3 (voormalig Zeebelt) aan het Constant Rebequeplein 20 A.

Inleiders:
Sanne van der Gaag, sociologe, presenteert een onderzoek naar armoede in Den Haag. 
Jeroen Boon, van Kiemkracht, legt uit welke rol stadslandbouw kan spelen bij armoedebestrijding.
Rini Biemans, stadsdokter uit Rotterdam, bij Creatief Beheer leidt hij sociale tuinmannen m/v op die met hun groenprojecten voor sociale cohesie in wijken zorgen.
Film 'De mobiele volkstuin Den Haag-Wiesbaden' van beeldend kunstenaar Annechien Meier en filmer Gert-Jan Gerlach.

Na de pauze debat

Toegang gratis

Posted in Opinie | Comments Off on “Weg met het bestuur? Leve de stad!

Hoogtij #35, de gratis kunstroute van Den Haag

Posted by Interniek on 8 November, 2013

Stichting Haagse Rondgang

HOOGTIJ#35: Bijzondere jubileumeditie met feestelijke prijsuitreiking van ‘Prix de Mer’

De Haagse rondgang langs galeries en kunstenaarsinitiatieven HOOGTIJ belooft op vrijdag 29 november een bijzondere jubileumeditie te worden. Een vierkoppige jury maakt een rondgang en kiest de twee beste presentaties uit. De prijswinnaars worden bekend gemaakt om 23.30 uur in 1646 en ontvangen de vermaarde ‘Prix de Mer’. Na de prijsuitreiking volgt een spetterend optreden van Melle & Dick (van Smutfish). Tijdens HOOGTIJ#35 zijn maar liefst 19 locaties geopend tussen 19-23 uur. De toegang is overal gratis!

Aan HOOGTIJ #35 doen mee: GEMAK, Baracca, Galerie Maurits van de Laar, KABK STOOR, Filmhuis Den Haag, REFUNC, Liefhertje en De Grote Witte Reus, West, Galerie Sophie, Kunstenaarsinitiatief Elders, 1646, Walden Affairs, JCA de Kok, Grafische Werkplaats, Acte de présence, Nutshuis, Quartair, Arte Sin Limites en Galerie Helder.
PROGRAMMA & FLYER

Ontdek de verscheidenheid aan kunst en cultuur in de binnenstad van Den Haag. Bekijkhier het volledige programma en download de flyer!

SOEP & RONDLEIDINGEN

Om in de stemming te komen staat er vanaf 18 uur soep voor je klaar bij GEMAK aan de Paviljoensgracht 20-24. Daar is ook het startpunt van de rondleidingen (aanvang: 19 uur). Zowel de soep als de rondleiding zijn gratis, meld je hier aan voor de rondleiding en neem je fiets mee!

HOOGTIJ#35 wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag, Stroom Den Haag, GEMAK en 1646

Volg ons op Twitter | Volg ons op Facebook | Volg ons op Vimeo
Copyright © 2013 Haagse Rondgang, All rights reserved.

Our mailing address is:
mailing

unsubscribe from this list | update subscription preferences

open.php?u=267703dd2bad244b1fec151da&id=17fc45d005&e=d5f7fab148

Posted in Opinie | Comments Off on Hoogtij #35, de gratis kunstroute van Den Haag

 
%d bloggers like this: