DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Inval bij Haagspraak

  Bij een politieinval op het kantoor van Haagspraak zijn mogelijk belastende documenten gevonden die wijzen op een manipulatie van de burgemeesterspoll van Omroep West in november 2016. Alles wijst erop dat blaffende blogger Tommy van B. stemmen gekocht heeft om in deze poll op gelijke hoogte te eindigen met coryfeeën als Erika Terpstra. Naar verwachting […]

  Onbekende held

  Wandelend over de Mauritskade besloot ik de Nassaulaan over te gaan. Ik wandelde Takma’s bruggetje op en liep aan de huizenkant verder. Mijn aandacht werd getrokken door een koperen bord aan de gevel van Nassaulaan 1. Ik had het bord wel eerder gezien maar dacht dat het een naambord van het in dit huis gevestigde […]

  Knurft

  Dit is de afbeelding die ik krijg op Twitter wanneer ik Knurft Dijkshoorn aanklik. Ik was het alweer vergeten, maar medeauteur Roel zette een tweet Naakt met een brandende frituurpan – voortgetrokken door 12 sledehonden – dwars door een gletsjer rijden terwijl je het verzameld werk van Gerard Joling luistert is prettiger dan 5 minuten […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Parkeerprobleem Vruchtenbuurt opgelost …

Posted by ingezonden mededeling on 12 December, 2012

De actiegroep Laat de Laan de Laan is van mening dat het parkeerprobleem van de Vruchtenbuurt al is opgelost.
Laat de Laan de Laan heeft de telcijfers opgevraagd die ten grondslag liggen aan het raadsbesluit P 2500 ( toevoeging parkeerplaatsen in woongebieden) en aan twee in november 2012 uitgevoerde parkeerdrukmetingen van de gemeente. Uit de cijfers , die in het bezit zijn van de actiegroep, blijkt dat de capaciteit ( = het aantal parkeerplaatsen per straat) van de Laan van Meerdervoort waarvan is uitgegaan voor P2500 slechts aan 1 kant is meegeteld.


Er is bij P 2500 uitgegaan van 141 parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort, maar uit de capaciteitscijfers van de metingen van november 2012 blijken er 350 parkeerplaatsen op de Laan te zijn(= aan twee kanten geteld). Het verschil is 209 parkeerplaatsen, die wethouder Smit niet heeft meegeteld. Ook de capaciteit van de Mient =158 parkeerplaatsen is bij de 2468 beschikbare parkeerplaatsen voor de Vruchtenbuurt niet meegeteld.
Voor het raadsbesluit P2500 en bij de parkeerdrukmetingen van november die meer dan 100 % parkeerdruk in de Vruchtenbuurt moeten verklaren, is in de Ananasstraat, Sinaasappelstraat, Aardbeistraat en de Meloenstraat de capaciteit slechts aan 1 kant geteld, terwijl het is toegestaan aan 2 kanten te parkeren. De geparkeerde auto’s zijn aan 2 kanten geteld.
In de Meloenstraat en Perenstraat is de capaciteit en intensiteit ( = aantal geparkeerde auto’s) wel geteld, maar daar zijn momenteel (herinrichtings)werkzaamheden aan de straten, waardoor een groot aantal parkeerplaatsen niet gebruikt kan worden en in het gedeelte dat wel beschikbaar is de intensiteit aanzienlijk verhoogd is. Pas na de herinrichting van de straten die een 2-5-2 profiel hebben, kan de parkeerdruk betrouwbaar gemeten worden.
In de parkeerdrukmeting van 15 november in de avonduren- als betaald parkeren van kracht is – zijn de Vlierboomstraat en de Mient , waar de meeste lege parkeerplaatsen zijn, niet meegeteld.

VERGUNNINGEN
Dat verklaart ook waarom er 2724 bewoners – en bedrijfsparkeer- vergunningen zijn verstrekt voor betaald parkeren ( kraagregeling per 1 oktober 2012) , terwijl er volgens wethouder Smit maar 2468 parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn. Smit wil daarom 206 extra parkeerplaatsen gaan aanleggen aan weerszijden van de trambaan. Volgens Laat de Laan de Laan is dat door de honderden niet meegetelde parkeerplaatsen niet meer nodig.

TELLINGEN IN DE NACHT
Recente tellingen van lege parkeerplaatsen in de nacht door Laat de Laan de Laan tonen aan, dat er zelfs gedurende de uren dat de meeste bewoners thuis zijn, voldoende lege parkeerplaatsen zijn te vinden (zie bijlage Tellingen)
Ter vergelijking: de gemeente meet op dinsdag 27 november om 3.00 uur ’s nachts een parkeerdruk op de LvM van 99 % =3,5 lege parkeerplaatsen ( 1 % van 350 pp.) , terwijl de actiegroep op dinsdag 27 november om 5.00 uur 45 lege parkeerplaatsen op de Laan telt, wat overeenkomt met een parkeerdruk van 87 % in de nacht.

BLOEMENBUURT
Ook zijn in de Bloemenbuurt volgens tellingen van Laat de Laan de Laan ’s avonds en ’s nachts veel lege parkeerplaatsen, wat niet overeenkomt met de hoge parkeerdruk die de gemeente ook daar meet.
Bijvoorbeeld: van de Zonnebloemstraat heeft de wethouder alleen het drukste gedeelte tot aan de Klaverstraat gemeten, maar in het gedeelte van Klaverstraat tot Daal en Bergselaan waar de meeste lege parkeerplaatsen zijn, is de capaciteit en intensiteit niet gemeten.
De capaciteit van Ereprijsweg en Laan van Meerdervoort hoog is slechts aan 1 kant geteld. Hetzelfde geldt voor het Chrysantplein. Maar de intensiteit (= het aantal geparkeerde auto’s) is wel aan 2 kanten geteld.
Dat verklaart waarom de parkeerdruk zo hoog zou zijn.

CONCLUSIE LAAT DE LAAN DE LAAN
De conclusie van de actiegroep is dat wethouder Smit blijkbaar niet kan tellen en dat de gemeenteraad hierdoor verkeerd voorgelicht is en misleid wordt. Op basis van deze door de wethouder aangeleverde telcijfers mag de raad er niet vanuit gaan dat er een parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt en de Bloemenbuurt is.

Voor nadere informatie:
Simone Blekemolen – Laat de Laan de Laan Tel.: 3604292.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: