DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Coronapoker

  “Ferd, wat doe je met dat papier?”“Ik noteer de punten, Mark”“Wij houden geen scores bij. Dit kaartspel wordt niet genotuleerd.”“Pardon.”Ferd pakt zijn kaarten op. Jaap, Hugo en de anderen volgen. Mark kijkt de kring rond van onder zijn wenkbrauwen. Hij schuift 3 fiches naar voren.“Avondklok.”Ingrid gaat mee met 3 fiches: “De middelbare scholen open.”Hugo gaat […]

  Haagse Tingieterij Meeuws&Zoon

  Aan het eind van een centrumwandeling liep ik door de Schoolstraat richting Tramtunnel-Grotemarkt. Ongeveer halverwege de Schoolstraat viel mijn oog op een “eerste steen” ik maakte er een foto van en thuis ging ik op speurtocht. Zo kwam ik erachter dat Jan Meeuws tot een oud tingietersgeslacht behoorde. Meeuws & Zn (tingieterij) (1775-1963).Verderspeurend zag ik […]

  De Haagse klok van de gebroeders Hemony

    Wandelend over de Fluwelen Burgwal bleef ik even stil staan op de hoek van de Korte Koediefstraat en bekeek de Antonius van Padua / De Boskant kerk. Het kerkje is in de plaats gekomen van de grote Boskantkerk die aan de Prinsessegracht stond en in 1945 bij een bombardement zwaar werd getroffen. Als kind […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Parkeerprobleem Vruchtenbuurt opgelost …

Posted by ingezonden mededeling on 12 December, 2012

De actiegroep Laat de Laan de Laan is van mening dat het parkeerprobleem van de Vruchtenbuurt al is opgelost.
Laat de Laan de Laan heeft de telcijfers opgevraagd die ten grondslag liggen aan het raadsbesluit P 2500 ( toevoeging parkeerplaatsen in woongebieden) en aan twee in november 2012 uitgevoerde parkeerdrukmetingen van de gemeente. Uit de cijfers , die in het bezit zijn van de actiegroep, blijkt dat de capaciteit ( = het aantal parkeerplaatsen per straat) van de Laan van Meerdervoort waarvan is uitgegaan voor P2500 slechts aan 1 kant is meegeteld.


Er is bij P 2500 uitgegaan van 141 parkeerplaatsen aan de Laan van Meerdervoort, maar uit de capaciteitscijfers van de metingen van november 2012 blijken er 350 parkeerplaatsen op de Laan te zijn(= aan twee kanten geteld). Het verschil is 209 parkeerplaatsen, die wethouder Smit niet heeft meegeteld. Ook de capaciteit van de Mient =158 parkeerplaatsen is bij de 2468 beschikbare parkeerplaatsen voor de Vruchtenbuurt niet meegeteld.
Voor het raadsbesluit P2500 en bij de parkeerdrukmetingen van november die meer dan 100 % parkeerdruk in de Vruchtenbuurt moeten verklaren, is in de Ananasstraat, Sinaasappelstraat, Aardbeistraat en de Meloenstraat de capaciteit slechts aan 1 kant geteld, terwijl het is toegestaan aan 2 kanten te parkeren. De geparkeerde auto’s zijn aan 2 kanten geteld.
In de Meloenstraat en Perenstraat is de capaciteit en intensiteit ( = aantal geparkeerde auto’s) wel geteld, maar daar zijn momenteel (herinrichtings)werkzaamheden aan de straten, waardoor een groot aantal parkeerplaatsen niet gebruikt kan worden en in het gedeelte dat wel beschikbaar is de intensiteit aanzienlijk verhoogd is. Pas na de herinrichting van de straten die een 2-5-2 profiel hebben, kan de parkeerdruk betrouwbaar gemeten worden.
In de parkeerdrukmeting van 15 november in de avonduren- als betaald parkeren van kracht is – zijn de Vlierboomstraat en de Mient , waar de meeste lege parkeerplaatsen zijn, niet meegeteld.

VERGUNNINGEN
Dat verklaart ook waarom er 2724 bewoners – en bedrijfsparkeer- vergunningen zijn verstrekt voor betaald parkeren ( kraagregeling per 1 oktober 2012) , terwijl er volgens wethouder Smit maar 2468 parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn. Smit wil daarom 206 extra parkeerplaatsen gaan aanleggen aan weerszijden van de trambaan. Volgens Laat de Laan de Laan is dat door de honderden niet meegetelde parkeerplaatsen niet meer nodig.

TELLINGEN IN DE NACHT
Recente tellingen van lege parkeerplaatsen in de nacht door Laat de Laan de Laan tonen aan, dat er zelfs gedurende de uren dat de meeste bewoners thuis zijn, voldoende lege parkeerplaatsen zijn te vinden (zie bijlage Tellingen)
Ter vergelijking: de gemeente meet op dinsdag 27 november om 3.00 uur ’s nachts een parkeerdruk op de LvM van 99 % =3,5 lege parkeerplaatsen ( 1 % van 350 pp.) , terwijl de actiegroep op dinsdag 27 november om 5.00 uur 45 lege parkeerplaatsen op de Laan telt, wat overeenkomt met een parkeerdruk van 87 % in de nacht.

BLOEMENBUURT
Ook zijn in de Bloemenbuurt volgens tellingen van Laat de Laan de Laan ’s avonds en ’s nachts veel lege parkeerplaatsen, wat niet overeenkomt met de hoge parkeerdruk die de gemeente ook daar meet.
Bijvoorbeeld: van de Zonnebloemstraat heeft de wethouder alleen het drukste gedeelte tot aan de Klaverstraat gemeten, maar in het gedeelte van Klaverstraat tot Daal en Bergselaan waar de meeste lege parkeerplaatsen zijn, is de capaciteit en intensiteit niet gemeten.
De capaciteit van Ereprijsweg en Laan van Meerdervoort hoog is slechts aan 1 kant geteld. Hetzelfde geldt voor het Chrysantplein. Maar de intensiteit (= het aantal geparkeerde auto’s) is wel aan 2 kanten geteld.
Dat verklaart waarom de parkeerdruk zo hoog zou zijn.

CONCLUSIE LAAT DE LAAN DE LAAN
De conclusie van de actiegroep is dat wethouder Smit blijkbaar niet kan tellen en dat de gemeenteraad hierdoor verkeerd voorgelicht is en misleid wordt. Op basis van deze door de wethouder aangeleverde telcijfers mag de raad er niet vanuit gaan dat er een parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt en de Bloemenbuurt is.

Voor nadere informatie:
Simone Blekemolen – Laat de Laan de Laan Tel.: 3604292.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: