DenHaagOrg

Puur Haags

Er verdwijnen veel meer bomen aan de Laan van Meerdervoort

Posted by ingezonden mededeling on 10 December, 2012

Wethouder Peter Smit (verkeer, VVD) wil 206 parkeerplaatsen aanleggen langs de middenberm van de Laan van Meerdervoort. Daarom moeten er volgens zijn berekening 196 bomen gerooid worden. Hij zal er 190 terugplanten. Er komen dus volgens zijn berekening 6 boomplaatsen minder terug. Opmerkelijk is het dat de wethouder uitvoerig ingaat op de aantallen parkeerplaatsen. Dat ligt wat anders bij de bomen. In het raadsvoorstel is niets terug te vinden hoeveel bomen er nu staan.
De Bomenstichting heeft daarom de inventarisatie door New York Boomadvies uit 2011 en de tekening van het voorlopig ontwerp erbij gehaald. New York Boomadvies heeft het advies geschreven in opdracht van de gemeente. Het rapport is bekend bij de wethouder. Voor de zekerheid heeft de Bomenstichting de bomen zelf ook nog maar eens geteld.
De Bomenstichting hecht aan een eerlijk debat op basis van juiste en verifieerbare feiten.

De conclusie heeft de Bomenstichting geschokt. Er staan namelijk 294 bomen langs de Laan van Meerdervoort (tussen het Azaleaplein en de Savornin Lohmanlaan). In de toekomst komen er 226 bomen te staan. Dus er verdwijnen in totaal 66 boomplaatsen en niet 6 zoals de wethouder de raadscommissie Leefomgeving heeft voorgehouden.
Terwijl er helemaal geen parkeerprobleem is op Laan van Meerdervoort en er in de kaders staat dat het project P2500 niet ten koste mag gaan van groen.

Het is feitelijk ook onmogelijk dat er 6 bomen minder terug zouden komen. Immers de huidige bomen staan ca 8 á 9 meter van elkaar. In de toekomst wordt de plantafstand tussen de nieuwe bomen ruim twee maal zo groot: 20 meter.

Hiermee wordt ook pijnlijk duidelijk dat het beeld van de Laan ingrijpend zal wijzigen.
Nu staan in de middenberm in totaal 210 iepen en populieren. Dit zijn bomen van de 1e grootte. Zij geven de Laan van Meerdervoort het majestueuze karakter.
In de toekomst komen 122 bomen in de middenberm te staan; een verschil van 88.
Het majestueuze karakter van de Laan zal onherroepelijk verdwijnen. De resterende bomen zullen de trambaan nooit kunnen camoufleren, zoals nu het geval is. De trambaan en de geparkeerde auto’s zullen het beeld bepalen.

De huidige bomen in de middenberm zijn ca 40 jaar oud. Zelfs nu – na 40 jaar – is het bladerdek van de bomen niet aaneengesloten. Het is onwaarschijnlijk dat de toekomstige bomen, die op een afstand van 20 meter van elkaar zijn geplant, een aaneengesloten bladerdek gaan vormen. Laat staan in 6 jaar, zoals de wethouder de raadscommissie Leefomgeving heeft willen doen geloven.

New York Bomenadvies stelt op basis van onderzoek overigens vast dat verplanten van de bomen niet mogelijk is.

Locatie Huidige aantal bomen.
New York Boomadvies Toekomstig aantal bomen. Voorlopig ontwerp rv + of –
Trottoir zeezijde 58 39 -19
Middenberm zeezijde 107 64 -43
Middenberm landzijde 103 58 -45
Trottoir landzijde 24 65 +41
TOTAAL 292 226 -66

One Response to “Er verdwijnen veel meer bomen aan de Laan van Meerdervoort”

  1. Jammer dat de bomenstichting nu pas in actie komt. De afgelopen jaren zijn ook op andere locatie in Den Haag bomen verdwenen. Uiteindelijk kwamen er minder of geen voor terug. Toen hoorde we de stichting er niet over.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: