DenHaagOrg

Puur Haags

“Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?”

Posted by ingezonden mededeling on 9 October, 2012

De Haagse Stadspartij heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders opgeroepen om alles in het werk te stellen om de sloop van de pannenkoekenboerderij in Meyendel te voorkomen. De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van de eigenaar Duinwaterbedrijf Dunea. De gemeenteraad heeft deze oproep eerder al gedaan in 2006 via een aangenomen motie van Koen Baart (PvdA) en Joris Wijsmuller (HSP). Ook de VVD heeft indertijd campagne gevoerd voor het behoud van de Pannenkoekenboerderij. Wijsmuller is verbaasd: “Welke pannenkoek van Dunea heeft besloten om dit sloopplan opnieuw van stal te halen?” Haagse Stadspartij: ‘Pannenkoekenboerderij Meyendel moet blijven’

De schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 8 oktober 2012

Betreft: Pannenkoekenboerderij Meyendel

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van een bericht over de pannenkoekenboerderij in Meyendel heb ik onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.
1. Kent het college het artikel “Meyendel gaat op de schop” uit Den Haag Centraal van 4 oktober 2012?

2. In het artikel wordt gesteld dat de bekende pannenkoekenboerderij in het duingebied Meyendel op de schop gaat. Duinwaterbedrijf Dunea, eigenaar van het gebouw, wil de boerderij in de herfst van volgend jaar slopen en er een geheel nieuw gebouw voor in de plaats zetten. Kent het college deze plannen?

3. De gemeente Den Haag is grootaandeelhouder van Dunea, de eigenaar van Meyendel. Ruim zes jaar geleden heb ik samen met Koen Baart (PvdA) een motie ingediend die het college opriep om alles in het werk te stellen om de sloop van dit pannenkoekenhuis te voorkomen. De sloopplannen zorgden destijds voor veel commotie. De motie is aangenomen. Herinnert het college zich deze motie?

4. Per brief van 21 februari 2006 heeft het college de mening van de gemeenteraad aan Dunea overgebracht dat alles in het werk diende te worden gesteld om de voorgenomen sloop te voorkomen. Wat was de reactie van Dunea op deze brief?

5. In een blog van 19 maart 2007 van de website van de VVD Den Haag schrijft wethouder Else van Dijk dat zij met Sander Dekker en Bert Ooms, de toenmalige VVD-lijsttrekkers van Den Haag respectievelijk Wassenaar, op bezoek was geweest bij de pannenkoekenboerderij Meijendel. De wethouder schrijft:

Deze Wassenaarse pannenkoekenboerderij aan de rand van Den Haag, waar jaarlijks duizenden Hagenaars een hapje eten, stond op de nominatie voor de sloop. Dit tot groot verdriet van vele Hagenaars, van mijn gastheren en natuurlijk van mij. Ik -en ik denk vele bewoners van Wassenaar en Den Haag met mij- hebben nostalgische herinneringen aan lange winterse wandelingen door de duinen die steevast afgesloten werden met een kop warme chocolade of erwtensoep bij de open haard in de pannenkoekenboerderij. Als de pannenkoekenboerderij van de kaart zou verdwijnen, zou dit allemaal passé zijn. Gelukkig lees ik vandaag in de AD Haagsche Courant dat het pannenkoekenrestaurant definitief gered is. De Wassenaarse wethouder Alkemade sprak maandag het bevrijdende woord. Het pannenkoekenhuis komt op de gemeentelijke monumentenlijst. Ik ben blij dat mijn inspanningen voor het behoud van het pannenkoekenhuis geen verspilde moeite zijn geweest.

Kent het college dit blogartikel en is de informatie correct?

6. Hoe kan het dat Dunea nu alsnog na alle commotie en verwikkelingen opnieuw met een sloopplan komt aanzetten?

7. Is het college bereid om opheldering te vragen, Dunea te wijzen op de eerder uitgesproken bezwaren van de Haagse gemeenteraad tegen sloop, en opnieuw alles in het werk te stellen om sloop te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: