DenHaagOrg

Puur Haags

Spoeddebat over Stationsweg

Posted by ingezonden mededeling on 20 March, 2012

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij en Inge Vianen van GroenLinks
hebben een spoeddebat aangevraagd over de sloop door Geste op de Stationsweg. Dit
debat zal as. woensdag 21 maart plaatsvinden in de raadscommissie Ruimte.

Afgelopen donderdag overviel wethouder Norder de gemeenteraad en de
Stationsbuurt met een brief waarin hij onmiddellijke sloop noodzakelijk
achtte uit veiligheidsoverwegingen. Nog voordat de raad hierover een
oordeel heeft kunnen vormen is de sloop al begonnen.

Op 25 januari jl. informeerde de wethouder de raadscommissie over het
staken van de werkzaamheden door Geste aan de Stationsweg. Wijsmuller: “De
wethouder beloofde toen dat er binnen drie weken een rapport zou komen
over de bouwkundige staat van de panden. Zeven weken later besluit de wethouder plotseling dat de constructieve veiligheid van Stationsweg 164-166 in het geding is. En
vandaag wordt door Geste zelf de sloop ter hand genomen.”

De vragen van Joris Wijsmuller en Inge Vianen:

1. Waarom heeft de wethouder de commissie niet zoals toegezegd binnen 4
weken geïnformeerd over de resultaten van het bouwkundige onderzoek?

2. Is dat rapport er inmiddels en kunnen wij dat inzien?

3. Hoe staat dit rapport in relatie tot het rapport dat door
ingenieursbureau IMD in opdracht van de Geste Groep is opgesteld?

4. In januari verzekerde de wethouder nog dat er voor omwonenden en
voorbijgangers geen enkel gevaar was, en dit door DSO was gecheckt. Hoe
kan het gebeuren dat de situatie anderhalve maand later ineens zó
gevaarlijk is dat er direct gesloopt moet worden?

5. Is de bouwkundige staat van de betreffende panden de afgelopen tijd
door DSO gemonitord?

6. Stationsweg 164-166 vormt een ensemble met de naastgelegen panden, en
is later aan het project brede gedeelte Stationsweg toegevoegd omdat de renovatie dan in één keer kon worden meegenomen. Waarom is juist aan
dit pand de afgelopen tijd door Geste het meeste gesloopt?

7. Is de huidige constructieve staat een direct gevolg van die
sloopwerkzaamheden?

8. Is er een sloopvergunning voor Stationsweg 164-166?

9. De sloopactiviteiten worden door Geste zelf uitgevoerd. Waarom heeft de
bouwinspectie omwille van de veiligheid de regie over de sloop niet zelf
in handen genomen?

10. Graag zouden wij op zeer korte termijn een brief ontvangen met een
reconstructie van alle contactmomenten die hebben plaatsgevonden tussen de
gemeente en de Geste groep en de inhoud daarvan sinds Geste eigenaar werd
tot en met heden.

11. Op welke manier wordt Geste door de gemeente aangepakt en gesanctioneerd?

12. Wat zijn de voor- en nadelen van het onteigenen van de grond door de
gemeente?

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij (06-28334942)

Inge Vianen, GroenLinks (06-18680446)

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: