DenHaagOrg

Puur Haags

Hoogbouw maakt van duingebied teletubbieland

Posted by ingezonden mededeling on 5 March, 2010

Op zondag 21 februari jl. heeft de Haagse Stadspartij een duinwandeling georganiseerd met als uitgangspunt: Westduinpark of Centralpark? Tijdens de wandeling hebben we gekeken naar de invloed die de geplande hoogbouw op het karakter van het Westduinpark zal gaan hebben.

Het college van PvdA, VVD en GroenLinks wil langs de randen van dit kwetsbare natura 2000 gebied gaan verdichten. De lucratieve locaties langs het Westduinpark lijken vooral te zijn uitgekozen door projectontwikkelaars: met zicht op zee, en op de duinen. Maar hoogbouw op deze locaties heeft grote invloed op de natuurbeleving in de duinen. Het idee van een ongerept natuurgebied ver weg van de stad is, als de masterplannen Kijkduin en Scheveningen worden uitgevoerd, voorgoed verleden tijd.

Omdat er voor hoogbouw langs de kust en natuurgebieden nagenoeg geen draagvlak is onder de Haagse bevolking heeft de Haagse Stadspartij de gevolgen nog een keer op een rij gezet. In een doorsnede hebben we de relatie tussen de hoogte van de geplande hoogbouw in relatie tot de duinen in kaart gebracht. Hier is goed te zien dat de oorspronkelijke bouw van Vogelwijk en Duindorp in harmonie is met de duinen. Met name de geplande hoogbouw op het Norfolkterrein en de havenhoofden zullen, net als de verhoging van het Atlantic Hotel in Kijkduin, het karakter ingrijpend aantasten.

De gevolgen van de masterplannen Scheveningen Kust en Kijkduin zijn:
– Aantasting van de natuurwaarden van het Westduinpark door geplande hoogbouw in Kijkduin en Scheveningen.

– Aantasting van de natuurbeleving in het Westduinpark; verschuiving van ongerepte natuurbeleving naar die van een stadspark.
– Verdichting is hier gepland op voor auto’s en openbaarvervoer slecht bereikbare locatie’s. Het ontbreekt aan een integraal verkeersplan.

– Ondanks het feit dat er geen draagvlak is voor hoogbouw langs strand en duinen wil een meerderheid nu van PvdA, VVD en GroenLinks doorgaan met de hoogbouwplannen. De mening van de Haagse bevolking is ondergeschikt aan bouw- en vastgoedbelangen.
– Door aantasting van het groene en open karakter van dit natuurgebied zal ook de Internationale Zone aminder aantrekkelijk worden.

De Haagse Stadspartij vindt dat in en langs natuur- en groengebieden absoluut geen hoogbouw mag plaatsvinden. Er zijn voldoende andere locaties in Den Haag waar dat beter past.

Advertisements

4 Responses to “Hoogbouw maakt van duingebied teletubbieland”

 1. Niek said

  ‘Wij hebben het eigenlijk heel goed gedaan’, aldus Maarniks Norder …

 2. Je verziekt met hoogbouw op die plek niet alleen de haagse omgeving, maar ook de gehele kuststrook van Hoek van Holland tot ver voorbij katwijk. Nu kun je al mijmerend langs de vloedlijn de haagse kronkels nog als een oprisping in het landschap beschouwen. Straks weet je je bespied door ogen achter de ramen.

 3. jan said

  Opvallend is dat een partij als GL ten gunste van hoogbouw met groengrenzen wil spelen!!! Ook bij mijn club (PPS) willen we groengebieden gaan “beveiligen” door er “marges” in te gaan stellen!! Dus binnen 100 meter niet bouwen of zo!!
  Trouwens nog gefeliciteerd HSP!

 4. Don Quichote D' Ypenburg said

  Beste Herman,
  Denk je nu echt dat de beschaving tegenhouden kan worden ?
  Alles voor de heilige economie of dit nu goed of niet goed is voor de mens.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: