DenHaagOrg

Puur Haags

Bewoners willen gesprek

Posted by ingezonden mededeling on 1 March, 2010

Bewoners dr. de Visserplein geven niet op!

Bewoners rond het Dr. De Visserplein in Scheveningen willen, gesteund door de bewonersorganisatie en ondernemers van de Keizerstraat, een gesprek met de gemeente en de koninklijke haagse woningbouwvereniging 1854. Aanleiding is het goedgekeurde bouwplan om het voormalige schoolgebouw aan het plein om te toveren in woningen. Bewoners zijn fel tegen en willen het gebouw gesloopt zien. Zij vrezen door bebouwing voor een aantasting van de toegestane bouwhoogte en het verdwijnen van speelterrein voor de kinderen van de buurt.

Lange historie
De perikelen rondom het schoolgebouw kent een lange historie en speelt al vanaf 2003, toen de Dienst onderwijs van de gemeente de school niet meer gebruikte als wisselschool. Slecht onderhoud, gevaarlijke situaties en onduidelijkheid over verantwoordelijkheid over het gebouw deden de bewoners bij oud wethouder Stolte terecht komen om duidelijkheid over de bestemming van het gebouw te vragen. Wethouder Stolte was gevoelig voor de argumenten van bewoners en liet 5 varianten onderzoeken. De variant sloop en bouw elders kreeg brede steun van bewoners en ondernemers. Ook had de wethouder in het kader van het grote steden beleid3 600.000.- euro gereserveerd voor het opwaarderen van het plein. Tot een besluit kwam het niet vanwege de verkiezingen in maart 2006. Pas begin 2007 kwam de nieuwe wethouder Marnix Norder naar de bewoners terug en verklaarde dat sloop en bouw elders ( de plotseling gekozen locate aan de Adriaan Coenenstraat) te duur zou zijn. De wethouder had in de woningbouwvereniging een partner gevonden die het gebouw wilde ombouwen tot woningeenheden voor jonge startende beroepsjongeren. Dit leidde tot woede bij bewoners omdat de nieuwe wethouder alle wensen van de bewoners negeerde.

Bouwplan
De argumenten van de bewoners en vertegenwoordigende organisaties werden wel door de welstandscommissie gehoord. Het bouwplan, de te gebruiken materialen alsook het aantasten van de openbare ruimte was tot 3 keer toe aanleiding het voornemen van de gemeente en de woninbouwvereniging om de school om te vormen tot herbouw van starterswoningen, af te wijzen. Afgelopen maand keurde de welstand het bouwplan na aanpassingen alsnog goed.

Gesprek
Nu het bouwplan is goedgekeurd moet de gemeente alleen nog het bestemmingsplan veranderen en kan het gebouw, waarin ook asbest is aangetroffen, omgetoverd worden in de 14 woningen met parkeerplaatsen op het speelterrein. Bewoners uit de omgeving hebben aangekondigd niet alleen de bestemmingsplanwijziging aan te vechten, maar overwegen de bewoners ook de raad van State en een jurist op de zaak te zetten. De bewoners zullen er alles aan doen de bouw te stoppen. Op aanraden van de bewonersorganisatie willen de bewoners nog eenmaal om te tafel zitten met alle betrokkenen. Bewoners en de aangesloten organisaties hopen alsnog de gemeente en de woningbouwvereniging op andere gedachten te brengen. Als alternatieve locatie hebben de bewoners een eveneens wisselschool in gedachten. De voormalige koningin Juliana school, welke op steenworp afstand ligt van de dr. de Visserplein en archtectonisch het waard is om te behouden, zal over een jaar ook zijn functie als wisselschool verliezen. Bewoners en organisaties zien in deze school betere mogelijkheden de komst van 14 woningen te bewerkstelligen.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: