DenHaagOrg

Puur Haags

Vastgoeddeal Raamstraat onder vuur

Posted by ingezonden mededeling on 6 January, 2010

Haagse Stadspartij wil aanpak oplichtersbende

De Haagse Stadspartij heeft ontdekt dat Via Fenestra twee panden in de Raamstraat met een enorme woekerwinst heeft doorverkocht. De gemeente heeft het willens en wetens laten gebeuren.

De panden Raamstraat 41 en 43 waren lange tijd bezit van de gemeente en zijn in 2007 verkocht aan een projectontwikkelaar die de panden zou opknappen. Nog geen twee jaar later zijn de panden doorverkocht aan een andere projectontwikkelaar voor meer dan het dubbele, terwijl de panden niet zijn opgeknapt. We zagen het in 2007 eigenlijk al van verre aankomen. Toen al hebben we vragen aan Norder gesteld, en ook Willem vd Velden (LPF) heeft dat nog gedaan. Maar Norder heeft deze stinkende zaak altijd proberen goed te praten.

Van de Haagse Stadspartij moet de onderste steen nu eindelijk boven komen.

Hieronder de schriftelijke vragen vd Haagse Stadspartij:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 5 januari 2010
Geachte voorzitter,

De panden Raamstraat 41 en 43 zijn op 14 december 2007 door de gemeente aan Via Fenestra met opknapverplichting verkocht voor een bedrag van 185.000 euro. Op 13 december 2007 heb ik hierover mondelinge vragen gesteld, en op 18 maart 2008 heeft u schriftelijke vragen van de heer W. van der Velden hierover beantwoord. Nu blijkt dat op 16 november 2009 de panden zijn doorverkocht aan MS Vastgoed en Beleggingen voor maar liefst 400.000 euro zonder dat er ook maar iets is opgeknapt. Kennelijk heeft de gemeente meegewerkt aan ordinaire speculatie. Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

In de beantwoording van de mondelinge en schriftelijke vragen heeft het college steeds beweerd dat Via Fenestra de panden had gekocht met een renovatie- cq. opknapverplichting. Volgens het college was Via Fenestra een serieuze en professionele partij. Inmiddels zijn de panden met een speculatiewinst van 215.000 euro doorverkocht zonder dat de panden zijn opgeknapt met als gevolg dat de panden momenteel zelfs leeg staan. Was het college hiervan op de hoogte? Wat gaat het college tegen deze oplichtersbende ondernemen?

Waarom heeft de gemeente destijds geen anti-speculatiebeding opgenomen in de verkoopovereenkomst?

In de beantwoording van de mondelinge en schriftelijke vragen heeft het college gesteld dat de verkoopprijs van 185.000 euro conform de taxatiewaarde was. Twee jaar later blijken dezelfde panden meer dan het dubbele waard te zijn en wordt een speculatiewinst van 215.000 euro gemaakt. Hoe kan een taxateur die in opdracht van de gemeente werkzaam is een dergelijke wanprestatie leveren? Is het college bereid om orde op zaken te stellen bij de verantwoordelijke afdeling? Zo nee, waarom niet?

De bewoners van de panden Raamstraat 41 en 43 zijn eveneens door Via Fenestra opgelicht met het verhaal dat de panden op korte termijn door Via Fenestra zouden worden opgeknapt en derhalve de panden dienden te verlaten. Zelfs bij de ontruimingsprocedure werden deze leugens door de rechter als doorslaggevend argument aanvaard en zijn de bewoners vertrokken. Wat vindt het college van het bedrog t.o.v. de bewoners?

De opknapverplichting is ook opgenomen in de verkoopakte uit 2007. Hoe kan het dat er notariskantoren bestaan die de doorverkoop hebben laten passeren zonder acht te slaan op de opknapverplichting? Is het college bereid in deze kwestie de onderste steen boven te halen en de raad te berichten over de aanpak van deze naar corruptie stinkende kwestie?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

One Response to “Vastgoeddeal Raamstraat onder vuur”

 1. Ton said

  Neem maar van mij aan dat Norder niets te verwijten valt, want er staat dan hoogstwaarschijnlijk wel iets van een opknapverplichting in dat koopcontract maar men is gewoon vergeten de eventuele sanctie op te nemen.
  En dat is niet met opzet gebeurd, maar het heeft gewoon te maken met de verregaande incompetentie van DSO. En ook dat kan je Norder niet eens verwijten, want dat is al sinds 1986 zo.
  Dus het beentje lichten, uitgerekend tijdens deze verkiezingscampagne, zal dus even niet gaan lukken.

  En dat die sanctie is vergeten, daar weet ik zelf alles van. Want die amoeben zijn dat bij mij ook vergeten.
  Ik woonde in de Van Diemenstraat en die werd begin 1990 gesloopt ondanks dat de gemeente er het etiket 25 jaar handhaving op geplakt had. Met die toezegging hadden we de panden net opgeknapt. De verf was nog niet droog en toen zei Adri Duyvesteijn dat ze het toch maar gingen slopen.
  Wat nu?
  Ik was het meest gebaat met een soort casco woning zodat ik het net ingebrachte bouwmateriaal de cv, mechanische ventilatie etc. er weer uit kon halen en kon hergebruiken.

  Maar de gemeente had mijn woning nog steeds niet verworven en de tijd ging dringen.
  De gemeente zat in de problemen. Aan de overzijde van de Van Diemenstraat was de nieuwbouw al begonnen en omdat dat onder het zogenaamde actiegebied viel werden de huren met 100 gulden verlaagd.
  Dat ging via een ingewikkelde interim saldo regeling, daarmee werd van rijkswege die huurderving op de lange termijn in één keer gecompenseerd.
  De actiegebiedtoewijzing liep echter bijna af.
  En als ik langer zou blijven zitten dan zou de rare situatie ontstaan dat in één straat links en rechts dezelfde woningen zouden staan met 100 gulden huurverschil.
  In het gedeelte Prins Hendrikstraat bij de Barentszstraat was vroeger een verzorgingstehuis, “Het Sunneke” en die had een aantal naburige panden gekocht met de bedoeling die erbij te trekken.

  Maar Het Sunneke ging failliet en toen kocht Muurmans beleggingen uit Roermond het voor 450.000 gulden kosten koper. Volgens mij is die nog niet eens komen kijken maar heeft die het alleen gekocht op basis van het aantal vierkante meters grond.
  En die wilde nieuwbouw op die plek en toen kwam de buurt in opstand en zag Adri zich genoodzaakt om dat als gemeente te kopen en wel voor 1 miljoen gulden kosten koper.
  Muurmans had de deal van zijn leven in die tijd. Binnen een jaar verkopen met 120% winst.
  Daarna waren de panden leeg blijven staan en bleven jarenlang verpauperen, In één pand had inmiddels brand gewoed en ook aan de overkant op 24-26.
  En toen opperde ik, dat ik eigenlijk best zo’n casco wilde hebben. Inmiddels was Noordanus wethouder en het was nogal problematisch om als gemeente een pand te verkopen, want daar moest weer goedkeuring aangegeven worden, maar grond uitgeven in erfpacht mocht dus wél zonder allerlei lastige vragen.
  En daar had men wel oren naar, want ze zaten met die actiegebiedtoewijzing die afliep.
  Ik kocht de erfpacht af voor het bedrag van 45.000 gulden en kreeg het huis cadeau met opknapverplichting. Maar ik kon er dus niet wonen want het pand moest geheel gerenoveerd worden. Daarom kreeg ik de beschikking over een wisselwoning voor 250 gulden in de maand. Niet groot, maar ik kon er slapen eten en douchen het was voorzien van vloerbedekking gordijnen met CV. Dus vooruit dan maar. Ik mocht er blijven tot mijn woning klaar was.
  En toen duurde die overdracht van die woning me veel te lang. Die bijdehante figuren van DSO moesten weer zo nodig het wiel uitvinden. Terwijl de notaris ervoor betaald werd om die koopakte op te stellen gingen ze dat zelf doen want ze gingen nu ook de overige woningen van Het Sunneke verkopen aan mensen met een bouwkundige achtergrond en ze wilden perse die opknapverplichting goed geregeld hebben. Nou dat ging perfect, op hun manier dan.
  Binnen 6 maanden moest je een bouwvergunning aanvragen. Nou die lag er al, uitgetekend en wel, inclusief de sterkteberekeningen voor de staalconstructies. Na 15 maanden moest het bouwkundige gedeelte klaar zijn en na 18 maanden bewoond.
  Perfect omschreven en de sanctie als je, je daar niet aan hield?
  Nergens te vinden. Stelletje knoeiers.
  Maar goed ik wachtte inmiddels al 5 maanden op de overdracht en toen ging de beuk er in. En eiste ik levering. Op 4 mei 1992 meldde ik hen, dat ik het door mij aangekochte bezit daadwerkelijk in gebruik ging nemen. Ik kraakte mijn eigen woning zogezegd.
  En toen kreeg ik een bijna huilende mevrouw van DSO aan de lijn en dat arme mens was een zenuwinzinking nabij. Maar ze konden me wat. Ze toonden geen enkele consideratie met mij, dus waarom zou ik dat wel met hun moeten hebben?
  En ik vroeg aan bouw en woningtoezicht waar die goedkeuring bleef en stom toevallig belde de buitendienstinspecteur terug dat het goed was, precies op het moment dat ik het constructiebedrijf met het door mij bestelde staal langs mijn kantoor aan het Prins Hendrikplein zag rijden. En toen kwamen ze van DSO nog zeuren om extra geld.
  Ze hadden zich vergist want het pand naast mij waar brand was geweest hadden ze verward met mijn woning en het moest dus geen 45.000 maar 95.000 gulden gaan kosten, want ze waren er abusievelijk van uitgegaan dat die brand bij mij was geweest en daarom was die prijs zo laag.
  Ik had die 10% bij de notaris gedeponeerd en zei dat ze de boom in konden en ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Inmiddels had ik een fax naar Noordanus gestuurd om hem er even op te wijzen dat afspraken nagekomen moesten worden. En terwijl ik bij DSO zat en zo’n acht man mij die 50.000 gulden extra dachten te ontfutselen en ik aangaf dat het pand gewoon niet meer dan het aantal stenen maal 45 cent waard was, kwam daar een medewerker van Noordanus binnen met de mededeling; “Heren de vergadering is afgelopen”
  Ik was in november 1991 van de Van Diemenstraat de wisselwoning ingetrokken en 4 mei 1992 heb ik het gekraakt en natuurlijk om me dwars te zitten duurde het nog tot 20 augustus voordat die “slimme koopakte zonder enige sanctievermelding” van die knoeiers van DSO bij de notaris passeerde.
  Het heeft uiteindelijk met alles nieuw 400.000 gulden gekost, 181.500 euro en de WOZ waarde stond inmiddels op 647.000 euro. (peildatum febr. 2009)
  Niet dat ik er nu wat aan heb, want van overwaarde kan je niet eten, maar het is een aardige spaarpot voor later.

  Uit Ton’s biografie
  http://www.denhaag4u.net/Ton%20biografie/zeehelden.htm

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: