DenHaagOrg

Puur Haags

Dak- en thuislozen en dieren niet gebruiken voor amusement

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2009

SP, GroenLinks en Haagse Stadspartij: dak- en thuislozen en dieren niet gebruiken voor amusement in kerststal.

Vandaag is het initiatiefvoorstel ‘Daklozen in de hoofdrol: een alternatief voor de levende kerststal’ van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij in de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling besproken.

Hiek van Driel van de SP: ‘Besteed de 40.000 euro die jaarlijks naar de kerststal gaan aan een alternatief dat daadwerkelijk inzicht biedt in de leefwereld van dak- en thuislozen en niet aan plat vermaak’. ‘Gaat het voor de initiatiefnemers nu over dierenwelzijn of over de problematiek van dak- en thuislozen?’, vroegen enkele partijen. Bircan Bozbey van GroenLinks: het gaat in elk geval om respectvol omgaan met een kwetsbare groep mensen en een kwetsbare groep dieren. Tijdens de vergadering bleek dat ook de PvdA erkent dat er een probleem is: met name het dagelijks vervoer van de dieren. Maar hun voorstel om te onderzoeken of de dieren niet in Den Haag kunnen ‘overnachten’ bleek een gepasseerd station: dat ís al een keer onderzocht en levert extra gezondheidsrisico’s op. Bij het peilen van de opinies bleek dat de uiteindelijke opstelling van de PvdA beslissend zal zijn. Het blijft dus mogelijk dat het initiatiefvoorstel van SP, GroenLinks en de Haagse Stadspartij door een meerderheid wordt gesteund!

Al twaalf jaar wordt er in het Atrium van het Haagse stadhuis een levende kerststal opgebouwd. Om de leefwereld van dak- en thuislozen onder de aandacht te brengen spelen bewoners van Haagse instellingen voor maatschappelijke opvang er de rollen van Maria, Jozef, de herders en de drie koningen.  De bezoekers blijken echter vooral te komen om naar de dieren te kijken, die elke dag met een veewagen uit Noord-Brabant worden aangevoerd. De initiatiefnemers geven aan dat er veel betere manieren zijn om aandacht te vragen voor dak- en thuislozen.

Hagenaars zouden veel meer over de mensen in de kerststal te weten komen als die zelf kunnen bepalen hoe ze zich presenteren. Daarom willen de drie partijen  dat het college dak- en thuislozen en organisaties als de Kessler Stichting en het Leger des Heils actief betrekt bij de ontwikkeling van een alternatief voor de kerststal. Deze organisaties steunen het initiatief, evenals diverse dierenwelzijnsorganisaties. Dit alternatief zal dak- en thuislozen écht een kans bieden om hun eigen verhaal te vertellen of hun talenten te tonen. En het betekent bovendien het einde van onnodig gesleep met dieren.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: