DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Expositie Haags Bakkie and Friends

  1 maart 2020 is het zover, zet in uw agenda! Een aantal leden van de Flickr groep Haags Bakkie en friends mogen dan in de bijzonder leuke Galerie Studio Lissabon starten (om 13.00 uur) met een expositie die duurt tot en met 29 maart en alleen op zaterdagen en zondagen ‘s-middags te bezoeken is. Ik […]

  Eerste bemande ballonvaart vanuit de Paleistuin

  Het is alweer een tijdje geleden dat ik door de Paleistuin wandelde. Wat opviel was het ballonbeeld. Meestal zijn de struiken rondom het beeld hoger en vol met blad maar door snoei en herinrichting was het beeld goed zichtbaar. Ik liep er naartoe en omheen en zag ineens dat er een tekst op de sokkel […]

  Hofstijl is echt Deaud! Kan dat zomaar?

  Hofstijl Stopte In een laatste post. (te vinden via deze url ) zegt het: Oktober 2007 begonnen we, Maurits en ik, Hofstijl. Nu 5 jaar later stoppen we ermee, een keuze die vaker heeft gespeeld. Je moet niet op een dieptepunt stoppen en dat doen we ook niet. Het ging niet slecht met Hofstijl maar […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Verwijdering illegale RR-containers Conradkade naderbij

Posted by ingezonden mededeling on 31 August, 2009

Omwonenden vechten al drie jaar tegen containers in achtertuin
Haagse Stadspartij eist verwijdering van illegaal geplaatste HTM-stroomvoorziening Conradkade
Op woensdag 2 september 2009 zal de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) op verzoek van de SP, VVD en Haagse Stadspartij spreken over het illegaal geplaatste tractie-onderstation aan de Conradkade te Den Haag.Het tractie onderstation is in de zomer van 2006, middenin de vakantieperiode, zonder overleg en zonder dat de omwonenden geïnformeerd waren, in het holst van de nacht aangelegd. Deze stroomvoorziening t.b.v. Randstadrail bevindt zich in twee zeecontainers, pal tegen de woningen en achtertuinen van omwonenden.
De containers bezorgen de bewoners veel overlast in de vorm van electromagnetische storingen, geluidsoverlast, vervuiling en verloedering. Ook is het groen aangetast en wordt het Rijks beschermd stadsgezicht Duinoord verpest.
De HTM weigert de containers weg te halen en poogt nu achteraf de zaak te legaliseren. De HTM wijst naar de gemeente Den Haag, die zou hebben aangedrongen op deze gang van zaken door alternatieve lokaties af te wijzen.
De rechter heeft inmiddels in een WOZ-procedure vastgesteld dat de waarde van een aangrenzende woning door de stroomcontainers met 20.000 euro is gedaald.
De Haagse Stadspartij zal verantwoordelijk wethouder Norder as. woensdag verzoeken om de containers met de stroomvoorziening onmiddellijk weg te laten halen en op een andere plek neer te zetten.

6 Responses to “Verwijdering illegale RR-containers Conradkade naderbij”

 1. Leo said

  Dat kan je wel vergeten, want al die PvdA wethouders hebben straks na de gemeenteraadsverkiezingen, dat openbaar vervoer zelf hard nodig als ze hun baantje en hun dienstauto met chauffeur kwijt zijn.

 2. interniek said

  @ Leo
  Denk je nou echt dat een wethouder met het OV zal gaan? Krijgen ze contact met ‘de burger’ en dat is niet de bedoeling want dan horen ze wat er allemaal mis gaat volgens hen en waarover Rooie Kool nog pas zo lovend tetterde in de media.

 3. Mo Sax said

  De bewoners houden wel al jaren vol en laten het er niet bij zitten.
  Zie ook hun actiesite: http://bluesrocksoul.com/htm/1.htm
  Vandaag ook item op TV West nieuws, artikelen in media via hun website te vinden.
  Iedereen is van harte welkom in de Raadszaal op woensdag 2 september; het onderwerp wordt om 12.00 uur besproken.
  Heeft u tijd? Steun uw medeburgers….
  Ik wens ze heel veel succes.

 4. Frans said

  Norder; containers moeten weg.

  http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/34034

  Dus ik kan zomaar iets neergooien en als er dan aangegeven wordt dat het illegaal is dan mag ik er nog een paar jaar over doen om dat weg te halen.
  Of werkt dat zo niet bij een burger?
  En waarom dan wel niet?

 5. LSO said

  Ik heb ook nog wel een terrasje aan te leggen.

 6. Ton said

  @LSO

  Een terrasje hoeft niet illegaal te zijn.
  Ambtenaren liegen niet, maar vertellen gewoon niet alles.
  Je moet eerst kijken of het bestemmingsplan zoiets toestaat. Dat is de vraag die je ze moet stellen. Als het antwoord ja is, ga je verder met de volgende stap.

  Je hebt namelijk een verklaring van geen bezwaar nodig van je buren/eigenaren.
  Die verklaring(en) laat je notarieel bekrachtigen en die worden dan bijgeschreven in het kadaster. Dat heet een servituut.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Servituut

  In de praktijk komt het er op neer dat jij met je terras heersend erf wordt en de buren lijdend erf. Omdat jij heersend wordt, ga je daar wat betreft de waarde van je woning op vooruit en je buren gaan er op achteruit, omdat ze jou gedogen en dat ook nog eens bekrachtigen met dat servituut. Dat houdt in dat je eigenlijk schadeplichtig wordt. Een vergoeding tegenover die dienst moet stellen. Als je bijvoorbeeld in dat servituut aangeeft dat de buren voor die dienst 1.500 euro krijgen en jij stelt daar een wederdienst tegenover voor hetzelfde bedrag dan wordt dat met gesloten beurzen verrekend.

  Als je buren zelf al een dakterras hebben en je zit er naast, dan kan je ook voorstellen om een scheiding te plaatsen op jouw kosten.
  Als het dus mag volgens het bestemmingsplan en je hebt dat servituut, dan kan de gemeente de vergunning eigenlijk niet meer weigeren.
  Ze kunnen hooguit aanvullende (esthetische) eisen stellen zoals, dat je geen schutting of dergelijke mag plaatsen die van de straatzijde zichtbaar is.
  Als je een dakterras aanlegt dan blijf je bijvoorbeeld 2 meter van de voorzijde af en zet je daar ook het hek 2 meter terug.
  Maar plompverloren weigeren kan dan niet door de gemeente.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: