DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Gespot: Schavuit van Oranje 2

  Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia. Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, […]

  Anna Blaman een lesbische schrijfster

  Kreeg  onlangs de  de vraag voorgelegd of ik het Anna Blaman plein wist. Ik kon dat bevestigend antwoorden want ik heb een aantal jaren als fotograaf voor de Haagse Hopjes op diverse pleinen in Transvaal foto’s gemaakt waaronder ook het Blamanplein. Toen kwam de vraag of ik wist dat ze een lesbische schrijfster was want […]

  Habtamu haalde het

  Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is. Op 31 […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Stad aan zee zonder meeuwen?

Posted by ingezonden mededeling on 25 July, 2009

Haagse Dierenbescherming verbaasd over voorstellen VVD
Den Haag, 24 juli 2009:  Met grote verbazing heeft de Haagse Dierenbescherming kennis genomen van de door de Haagse VVD fractie voorgestelde onorthodoxe maatregelen om de overlast van meeuwen in de stad in te dammen. Naar aanleiding van de antwoorden van het College van 14 juli op de door de fracties van de VVD en D’66 gestelde vragen, heeft de VVD een lijst met acht actiepunten voor meeuwenbestrijding in Den Haag overhandigd aan burgemeester en wethouder. Vrijwel alle door de VVD voorgestelde preventieve maatregelen zijn echter geen structurele, duurzame oplossing voor de overlast en dus een verspilling van het Haagse belastinggeld. De Haagse Dierenbescherming vindt dit onbegrijpelijk en ondersteunt de gefundeerde aanpak van de gemeenteraad.

De Haagse Dierenbescherming is het eens met de stelling dat het preventief bestrijden van de overlast van meeuwen meer dan alleen een particuliere verantwoordelijkheid is. Meeuwen zijn effectief van één huis te weren met maatregelen zoals het spannen van draden. Op gemeenteniveau betekent dit echter een verplaatsing van het probleem. De meeuwen zullen elders in de stad gaan broeden. Dit is dus voor een grote stad als Den Haag geen effectieve en duurzame oplossing.

De VVD pleit daarom voor maatregelen zoals het toestaan dat mensen die overlast ondervinden nesten zelf gaan vernietigen, ongeacht of meeuwen op dat moment aan het broeden zijn of niet. Dit is opmerkelijk. Het schudden van eieren en ruimen van nesten is binnen de Flora- en faunawet niet toegestaan. Ontheffing hiervoor is aan te vragen op grond van belangrijke overlast, bij ernstige schade aan eigendommen én als is bewezen dat andere methoden niet effectief zijn.

Een ander voorgestelde maatregel is het verjagen van meeuwen door  getrainde roofvogels. Maar zoals de VVD fractie ook in de beantwoording van het College heeft kunnen lezen, heeft Den Haag in 2006 meegedaan aan een onderzoek van de gemeente Leiden. In dit onderzoek zijn een groot aantal maatregelen uitgeprobeerd ondermeer het verjagen van meeuwen door de inzet van een valkenier. Deze maatregelen hebben niets opgeleverd, meeuwen laten zich niet gemakkelijk verjagen, er treedt gewenning op of het probleem wordt verplaatst. De VVD heeft ook voorgesteld om voedsel met anticonceptiemiddelen aan meeuwen te voeren. Wil de inzet van anticonceptie echter effectief zijn dan moeten alle meeuwen structureel een bepaalde dosis toegediend krijgen, dit is onmogelijk te realiseren en dus ook bewezen dat het niet effectief is. Bovendien is het onduidelijk wat het risico is voor andere dieren die voedsel met anticonceptiemiddel eten.

Eén van de acht actiepunten van de VVD is het verruimen van de jacht op vossen. De Haagse Dierenbescherming verwerpt deze “oplossing”. Het creëren van broedgebieden zonder meeuwen buiten de stad is een mogelijkheid die onderzocht wordt, maar hier hoeven geen vossen voor te sterven.

Op zoek naar duurzame aanpak
Het voorstel om het gebruik van vuilniszakken te beperken door vuilnisbakken en ondergrondse containers in te voeren, is een goede bijdrage aan de oplossing. Immers hoe schoner de stad, des te minder aantrekkelijker het is voor de meeuwen om er te zijn. Ook de gemeente erkent dat dit een bijdrage levert aan de oplossing. Daarnaast heeft zij samen met de gemeenten Leiden, Alkmaar en Katwijk onderzoeksinstituut Alterra ingehuurd voor het zoeken naar een duurzame, reële en effectieve oplossingen voor de aanpak van de meeuwenoverlast. De Dierenbescherming adviseert de mogelijkheid te onderzoeken naar het creëren van broedgebieden in de buurt van de kust of als proef vuilniszakken aan te bieden die meeuwbestendig zijn.

De Haagse Dierenbescherming is blij dat de gemeente zoekt naar een duurzame oplossing met oog voor dierenwelzijn. Totdat er duurzame oplossingen zijn, moeten particulieren die overlast ervaren er voor zorgen dat er zo min mogelijk voedsel op straat aanwezig is. Dit kan ondermeer door vuilniszakken pas ’s ochtends vroeg aan de straat te zetten.

Overigens vindt de Dierenbescherming Den Haag, een stad aan zee, niet compleet zonder kustvogels. Gelukkig zijn er ook inwoners van Den Haag die dit ondersteunen. Zij ervaren geen overlast van meeuwen, maar waarderen deze inventieve en slimme dieren.

10 Responses to “Stad aan zee zonder meeuwen?”

 1. Zsazsa said

  Ik vind het heerlijk om die krijsende meeuwen te horen in de Frederikstraat. Heb ik toch nog ‘t idee dat ik aan zee woon.
  Schuldig zijn al die mensen die troep achterlaten en brood neerleggen voor de vogels. Vogels zijn geen brood-eters.
  Fantastisch dat je hartjestad deze beesten zo van dichtbij kan gadeslaan.
  Gr.

 2. Frans said

  Uit het plan van aanpak VVD;
  6 De gemeente verspreidt voer met een anticonceptiemiddel in meeuwenrijke wijken.

  Dat zou moeten zijn;
  De gemeente zal in het ijspaleis voer met een anticonceptiemiddel in de kantine aanbieden om te voorkomen dat dit soort politici zich nog verder voort kunnen planten.

  http://www.vvddenhaag.nl/index.cfm/menuid/6/Product/2319

 3. Wil Vonk said

  De oplossing is zo simpel als het maar zijn kan: gooi geen eten en troep op straat. Meeuwen zijn net als andere dieren niet gek. Zij veroorzaken geen ellende maar wij mensen. Containers voor de vuilniszakken en de meeuw en de kraai en kouw en de vos, hebben het nakijken. Ook de ratten gaan op dieet wanneer de rotzooi en overtollig voedsel niet meer op straat gegooid wordt. Handhaven, is dat een optie? Jawel, maar Den Haag handhaaft niet voldoende! De VVD zou beter daar op inzetten.

 4. lindaatje said

  Moet je es zien, wat er aan brood gedumpt wordt in het water bij de Stede, schandalig. Gewoon de mensen beboeten die zakken brood in het water kieperen. Dan vertrekken de meeuwen en nijlganzen vanzelf.

 5. De VVD-aanpak getuigt van Symptomen-aanpak waarvan de Meeuw de dupe wordt. De veroorzaker is de mens en die pakken we niet aan ??? Inderdaad gewoon een betere handhaving op de burger die zijn overtollige zaakjes dumpt. En deze op een ander manier kan aanbieden bij het huisvuil. Danwel in de daarvoor bestemde containers.

 6. Wil Vonk said

  Ben het helemaal met je eens Jan. Betere kwaliteit van de zakken, containers en gewoon nadenken hoe wij onze troep bij die dieren vandaan kunnen houden. Voor de weggooiers onder ons: let op, de handhaver is watching you!

 7. Frans said

  Voor de “weggooiers” onder ons: let op….

  Zitten we dan nog eerder zonder bestuur dan op 3 maart 2010?

  http://www.denhaagtekijk.nl/prognose-19-6-09/opkomst-per-wijk.htm

 8. adri pouw said

  In de laatste Stadskrant stond een artikel van wethouder Baldewsingh. In het kort: horeca-afval mag niet bij het huisvuil van de gewone burger neergezet worden. Op de Paviljoensgracht waar ik woon zijn diverse horeca-zaken. Zij gooien hun afval wel bij het huisvuil van bewoners. Ik ben daar op gaan letten en zie meerdere plekken in het centrum, daar waar horeca is, staan ook de zakken op de ophaaldag van bewoners. Alle plekken die ik ben gaan bekijken zag ik opengescheurde zakken door de meeuwen …..en restanten etensresten op straat. Een smerig gezicht, de stoeptegels zijn vet geworden en bij lekker weer stinkt het. Natuurlijk heeft een bewoner ook wel eens etensresten (al zou dat niet moeten). Maar laat de horeca nu eens zoals het hoort hun afval gescheiden laten ophalen liefst in containers. Dan zijn we al een stap verder! Op de Paviljoensgracht is een stukje gerealiseerd.

 9. Dan heeft de PvdD een meer diervriendelijke aanpak toch wel;
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4550631/___Landelijke_aanpak_vogeloverlast___.html?p=32,1

 10. Anonymous said

  In juli heb ik een week in een hotel gezeten omdat ik chronisch slapeloosheid kreeg van die krijsende meeuwen. Ik ga verhuizen omdat ik nooit meer zo’n zomer wil meemaken.

  En de dierenbescherming zijn weer eens tegen!!!!!!!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: