DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Gespot: Schavuit van Oranje 2

  Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia. Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, […]

  Anna Blaman een lesbische schrijfster

  Kreeg  onlangs de  de vraag voorgelegd of ik het Anna Blaman plein wist. Ik kon dat bevestigend antwoorden want ik heb een aantal jaren als fotograaf voor de Haagse Hopjes op diverse pleinen in Transvaal foto’s gemaakt waaronder ook het Blamanplein. Toen kwam de vraag of ik wist dat ze een lesbische schrijfster was want […]

  Habtamu haalde het

  Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is. Op 31 […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Alternatief plan ‘Haagse Binckhorst’ gelanceerd

Posted by ingezonden mededeling on 10 July, 2009

“Nieuw Binckhorst” negeert bestaande kwaliteit

Een groep van 30 ondernemers en andere betrokkenen heeft een toekomstvisie op de Binckhorst ontwikkeld gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van het gebied. De visie biedt een alternatief voor de ingrijpende gemeentelijke plannen voor Nieuw Binckhorst, en zal als zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Binckhorst Zuid bij wethouder Peter Smit (VVD) worden ingediend.

Sociaal en economisch belang
In de Binckhorst bevinden zich meer dan 400 verschillende bedrijven.
Economisch en sociaal is het een vitaal en onmisbaar onderdeel van de
stad. Er werken duizenden mensen in de mkb-sector. In de plannen van de
gemeente wordt er veel te weinig rekening gehouden met de huidige
betekenis van de Binckhorst. Met de voorgenomen grootschalige aanpak
dreigen bestaande kwaliteiten verloren te gaan en is al veel onzekerheid
gecreëerd. De onzekerheid is nog groter geworden nu de samenwerking tussen
gemeente en investeerders door de recessie op losse schroeven is komen te
staan, en het masterplan in tweeën is geknipt.

In tijden van recessie is nog meer onzekerheid zeer ongewenst. Ondernemers
in het gebied hebben juist behoefte aan een concrete inpassing in de
planuitwerking van zowel hun bedrijven als de karakteristieke elementen
waaruit de Binckhorst is opgebouwd. Het gaat om bedrijven die inmiddels al
50 of 60 jaar in de Binckhorst gevestigd zijn, in panden die het
industriële karakter bepalen. Het gebied heeft behoefte aan een nieuwe
impuls, maar wel met realiteitszin en oog voor de werkgelegenheid. Met de
‘Haagse Binckhorst’ wordt een strategie gepresenteerd waarmee direct kan
worden begonnen.

Duurzaamheid
‘Haagse Binckhorst’ laat zien dat de bestaande kwaliteiten een gezonde
basis vormen voor een duurzame ontwikkeling. Cultuurhistorisch erfgoed
blijft behouden, bedrijven kunnen in de stad blijven functioneren,
kapitaalvernietiging en verlies van werkgelegenheid wordt voorkomen en
sloop gereduceerd. In de ‘Haagse Binckhorst’ worden voorstellen gedaan
voor het verbeteren van de mobiliteit, voor innovatie, en voor een nieuw
park met extra waterbergingscapaciteit. Met stimulering van
energiebesparing, “groene daken” en milieuvriendelijk energiebronnen kan
het gebied een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van Den Haag om
een CO2-neutrale stad te worden.

Door clustering en modernisering van bestaande bedrijvigheid wordt veel
effeciënter met de ruimte omgegaan zodat nieuwe ontwikkelingen mogelijk
worden, zoals woningen en voorzieningen. De functiemenging die hierdoor
ontstaat is essentieel voor een levendig stedelijk gebied en past in een
tijd waarin antwoorden nodig zijn voor de kredietcrisis en de
klimaatcrisis. De Binckhorst heeft het in zich om het groenste
bedrijventerrein van Nederland te worden compleet met moderne,
aantrekkelijke woonmilieus en stedelijke voorzieningen. De ‘Haagse
Binckhorst’ is een groeibriljant voor Den Haag!

Programma
Met ‘Haagse Binckhorst’ kan het volgende programma gerealiseerd worden:
– 4784 woningen;
– 16 ha. park;
– 97.000 m2 opp. behoud bestaande bedrijven;
– 113.000 m2 opp. nieuw te ontwikkelen bedrijfsruimte;
– 96.000 m2 kantoorruimte;
Dit is een indicatief programma waarin nog veel ruimte zit voor realisatie
van stedelijke voorzieningen zoals cultuur, welzijn, horeca, sport e.d.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: