DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Gespot: Schavuit van Oranje 2

  Sinds een paar jaar ben ik verslingerd aan  een dagje foto’s maken van een elite gebeuren in Italie. De Mille Miglia. Ieder jaar in mei (vanwege covid vorig jaar in oktober en dit jaar in Juni) wordt de re enactment van de legendarische Italiaanse wegrace van Brescia in het noorden tot Rome en weer terug, […]

  Anna Blaman een lesbische schrijfster

  Kreeg  onlangs de  de vraag voorgelegd of ik het Anna Blaman plein wist. Ik kon dat bevestigend antwoorden want ik heb een aantal jaren als fotograaf voor de Haagse Hopjes op diverse pleinen in Transvaal foto’s gemaakt waaronder ook het Blamanplein. Toen kwam de vraag of ik wist dat ze een lesbische schrijfster was want […]

  Habtamu haalde het

  Met veel genoegen heb ik gezien dat Habtamu, of, zoals ik hem gedoopt heb Happy, de Hoop een zetel behaald heeft voor de PVDA in de Tweede Kamer. Vanmorgen zag ik hem in de ontbijtshow op WNL en bedacht ik mij dat ik hier nog niet eens bericht had dat hij verkozen is. Op 31 […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Meeuwen- of mensenoverlast?

Posted by ingezonden mededeling on 2 July, 2009

‘Het Haagse meeuwenprobleem is te wijten aan de lakse opstelling van de gemeente’ was te lezen in de Telegraaf van 22 mei. Volgens landbouw- en natuurminister Gerda Verburg kan het Haagse stadsbestuur van alles doen om de overlast die deze zeevogels veroorzaken aan te pakken. De gemeente kan volgens de bewindsvrouw een ontheffing vragen van verboden van de Flora en Faunawet in het belang van het voorkomen van belangrijke overlast. De Haagse Dierenbescherming vraagt zich af of dit nodig is. De gemeente kan absoluut een rol spelen, maar een ontheffing is daarvoor niet noodzakelijk. Ook de inwoners van Den Haag hebben een belangrijke rol bij deze zogenaamde ‘overlast’.

Heel veel mensen voeren meeuwen. Om meeuwen te ontmoedigen naar de stad te komen, moeten mensen dit niet doen. Ook het aanbieden van vuilnis in containers voorkomt veel ‘overlast’. Als er geen containers zijn: zet dan vuilniszakken ’s ochtends op straat in plaats van de avond ervoor. Overvloed aan voedsel zorgt er namelijk voor dat de meeuw de stad tijdens broedtijd verkiest boven de duinen. Daarnaast kunnen mensen draden of gaas op een diervriendelijke manier over hun dak spannen, zodat meeuwen er niet gaan broeden.

Ook de gemeente Den Haag kan maatregelen treffen, zoals het creëren van broedgebieden in de buurt van de kust, welke vossenvrij zijn gemaakt, zodat de meeuwen bereid zijn om daar te broeden. En ze kunnen als proef vuilniszakken aanbieden die meeuwbestendig zijn. Het kennisinstituut Alterra in Wageningen doet daar onderzoek naar.

Stad aan zee zonder kustvogels?
Kortom, er zijn genoeg alternatieven om de overlast veroorzaakt door meeuwen, die sommige inwoners van Den Haag ondervinden, te beperken voordat er ontheffing op de flora en faunawet wordt aangevraagd. Sterker nog, alleen als is aangetoond dat er sprake is van daadwerkelijke overlast, dus gevaar voor de volksgezondheid en/of de openbare orde én is aangetoond dat de alternatieven niet afdoende werken, kan er een ontheffing worden verleend. Deze ontheffing kan inhouden dat de meeuwen worden gedood door ze bijvoorbeeld af te schieten. De gruwelijke taferelen die dit oplevert zijn niet te overzien. Bekend is bijvoorbeeld dat de dieren die niet dodelijke worden getroffen, gewond en aan hun lot worden achtergelaten.

De Haagse Dierenbescherming is blij dat de wethouder Baldewsingh namens het Haags stadsbestuur heeft gezegd dat het uit het oogpunt van dierenwelzijn niet voor de hand ligt meeuwen te bestrijden door ze dood te schieten of te vergassen. Het doden van meeuwen is immers zinloos. Zolang mensen de voedselvoorraad in de vorm van etensresten in stand houden, blijven deze dieren naar de stad komen. Daarnaast werkt het doden zelfs averechts, vaak worden namelijk de zwakke vogels gedood daardoor zet je enkel aan tot een sterkere en jongere populatie.

Daarnaast is Den Haag, een stad aan zee, niet compleet zonder kustvogels. De Haagse Dierenbescherming hoopt dat de Gemeente Den Haag en haar inwoners dit ook zo zien en dat de hetze tegen meeuwen wordt gerelativeerd.

2 Responses to “Meeuwen- of mensenoverlast?”

 1. Lindaatje said

  Mensen mogen meeuwen alleen nog maar harinkjes bijvoeren in noodsituaties en op zon- en feestdagen, zoals dierendag, dus geen patat en zakken brood. Vis is het hoofdvoedsel van de meeuwen, wat ze geacht worden zelf uit zee te vangen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: