DenHaagOrg

Puur Haags

Red het Zeeheldenfestival en teken de petitie

Posted by ingezonden mededeling on 1 July, 2009

Woensdag 1 juli ging de 29e editie van het Zeeheldenfestival op het Prins Hendrikplein op onverwacht sombere wijze van start. In zijn openingswoord stelde voorzitter Marius Kolff van bewonersorganisatie De Groene Eland namelijk dat de nieuwe veiligheidseisen van de gemeente het einde kunnen betekenen van dit unieke buurtfeest. Hij riep alle bezoekers en andere sympathisanten op om de petiitie te ondertekenen waarmee de organisatie het gemeentebestuur oproept om de eisen terug te draaien. Om dit onderwerp als volksinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te krijgen zijn minimaal 1.000 handtekeningen vereist.De nieuwe veiligheidseisen houden in dat de politie-inzet in de komende jaren wordt afgebouwd. De organisatie moet dit opvangen met de inhuur van evenementenbeveiliging, dit jaar op de vrijdag en zaterdag maar in de komende jaren op alle dagen van het festival. Elders is gebleken dat na korte tijd ook wordt geëist dat het festivalterrein met hekken wordt afgezet, wat verplichte visitatie van de bezoekers impliceert.
De organisatie acht de aanwezigheid van de wijkpolitie echter van wezenlijk belang voor de veiligheid. De wijkagenten kennen veel bezoekers en grijpen zo nodig gericht preventief in. Ingehuurde bewakers missen die voorkennis. Met de plaatsing van hekken verandert het kleine Prins Hendrikplein bovendien in een soort kooi. Het al die jaren zo zorgvuldig opgebouwde open en vredige karakter van dit festival gaat daarmee verloren.
Veel jonge gezinnen, senioren en tal van andere wijkbewoners zullen die bewaakte kooi niet ingaan, daar komt ander publiek op af. Een neerwaartse spiraal dreigt en vrijwilligers geven duidelijk aan niet te zullen meewerken aan die ontwikkeling.

Het is dan ook de vraag of het 30-jarig bestaan van het Zeeheldenfestival in 2010 kan worden gevierd. In een laatste poging om dit unieke feest te redden roept de organisatie alle bezoekers en andere sympathisanten nu op om mee te werken aan een volksinitiatief; met minimaal 1.000 handtekeningen is het wellicht mogelijk om dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Het besluit hierover behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad zelf.

Het Zeeheldenfestival is een lokaal beroemd buurtfeest in het in alle opzichten zeer gemengde Zeeheldenkwartier. Deze wijk is eind 19e eeuw gebouwd en ontwikkelde zich tot een dynamische binnenstadswijk met 11.000 inwoners. Het Zeeheldenfestival ontstond 29 jaar geleden als feestje bij het 10-jarig bestaan van de bewonersorganisatie en groeide uit tot een jaarlijks terugkerend meerdaags, zeer breed geprogrammeerd, multicultureel en gratis toegankelijk spektakel. Het festival levert een belangrijke bijdrage aan de samenlevingsopbouw en sociale cohesie in de wijk, ook door de organisatievorm; het wordt niet alleen voor, maar ook door de wijk georganiseerd. Ruim 120 vrijwilligers zijn bij de organisatie en uitvoering betrokken. In goede samenwerking met o.a. de politie zorgt de organisatie al die jaren voor een ontspannen, veilige sfeer. Iedereen die zich aan de pleinregels houdt is welkom. Jong en oud, uit alle windstreken.
.-.-.-.

Op http://www.zeeheldenfestival.nl  vindt u alle benodigde informatie.

.-.-.-.-.-.

<TEKST PETITIE / BEWONERSINITIATIEF>

Prins Hendrikplein, 1-5 juli 2009

Beste burgemeester, wethouders en raadsleden!

Het Zeeheldenfestival is in bijna dertig jaar uitgegroeid tot een uniek buurtfeest voor en door de bewoners van het Zeeheldenkwartier. Het festival zorgt voor samenwerking, sociale cohesie, creativiteit en leefbaarheid in deze veelzijdige wijk. En ook al uniek; het festival wordt georganiseerd door vrijwilligers, het is gratis toegankelijk en is geen commercieel evenement. In goede samenwerking met o.a. de politie zorgt de organisatie al die jaren voor een ontspannen, veilige sfeer. Iedereen die zich aan de pleinregels houdt is welkom. Jong en oud, uit alle windstreken.

Maar nu dreigt het Zeeheldenfestival ten onder te gaan aan nieuwe veiligheidseisen. Wij voelen ons niet meer welkom op ons festival als de wijkpolitie wordt vervangen door particuliere bewakers en hekken. De wijkpolitie kent veel bezoekers en grijpt zo nodig gericht preventief in. Bewakers missen die voorkennis. Het kleine Prins Hendrikplein verandert met hekken eromheen in een soort kooi. Het al die jaren zo zorgvuldig opgebouwde open en vredige karakter van dit festival gaat daarmee verloren.
Veel jonge gezinnen, senioren en tal van andere wijkbewoners zullen die bewaakte kooi niet ingaan, daar komt ander publiek op af en vrijwilligers geven duidelijk aan niet te zullen meewerken aan deze ontwikkeling. Het kan snel afgelopen zijn met dit prachtige buurtfeest.
U wilt toch als bestuur met ons samenwerken aan een leefbare stad? Red dan het Zeeheldenfestival, nu het nog kan!

.-.-.-.-.-.

Advertisements

One Response to “Red het Zeeheldenfestival en teken de petitie”

  1. Net zoals jullie, stichting Jazz’in de Gracht, lopen wij tegen dit soort zaken aan. Als Den Haag wil, dat er een aantal bewoners zich blijven inzetten leuke dingen te organiseren moet er een ander beleid komen. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk, maar om dit te bewerkstelligen door een hele kudde beveiligers, ehbo-ers, hekken en bebording te moeten plaatsen, zien wij dit als onmogelijk te bekostigen. Gelukkig geeft de Gemeente wel subsidie voor dit soort initiatieven, maar een groot deel wordt opgesnoept door dit soort zaken. Waar is de tijd gebleven dat er op het gezonde verstand van de bewoners werd vertrouwd. Ook de wijkagenten doen fantastisch werk en zetten zich in voor dit soort initiatieven. Ik hoop van harte dat de kleine festivals en buurtfeesten niet de nekslag krijgen door een soort knoppenspel, dat als er veel bezoekers komen er een heel leger beveiliging e.d. moet worden ingehuurd.
    Met vriendelijke groet en veel succes,
    Wilma van Leeuwen

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: