DenHaagOrg

Puur Haags

Interpellatiedebat over hoofd Stedenbouw

Posted by ingezonden mededeling on 27 May, 2009

Morgen 28 mei zal er in de Haagse gemeenteraad op verzoek van Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) een interpellatiedebat plaatsvinden over de benoeming van Hans Kuiper tot Hoofd Stedenbouw van de gemeente Den Haag. De Haagse Stadspartij vindt dat wethouder Norder (PvdA) er niet in is geslaagd om het risico van belangenverstrengeling  uit te sluiten. De financiële belangen van Hans Kuiper in de KOW Groep worden weliswaar bevroren en tijdelijk ondergebracht in een stichting, maar dat betekent niet dat Hans Kuiper geen belang meer heeft bij KOW. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de integriteitseis dat iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.  De raadsvergadering begint morgen om 13.30 uur.

Advertisements

2 Responses to “Interpellatiedebat over hoofd Stedenbouw”

  1. Wandelend met een groep burgers en ambtenaren tijdens de eerste jaarlijkse wijkschouw in De Bras (Ypenburg) vernam ik het volgende:
    Een bewoner vroeg of tijdens de schouw ook niet legaal geplaatste schuttingen en hekjes gemeld konden worden. De betreffende ambtenaar zei dat dit inderdaad meegenomen zou kunnen worden. Hij gaf aan dat zij zelf ook een inventarisatie aan het maken waren in opdracht van de verantwoordelijk wethouder van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling dhr. Norder. Niet dat dit volgens hem zou gaan leiden tot een strikter handhavingsbeleid, maar juist met het doel er een dikke streep door te halen in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dhr Norder heeft dan namelijk alle stemmen nodig voor zijn eventuele herverkiezing. En niets geeft meer frustratie bij kiezers als gezeik om het gedwongen afbreken van een schutting of schuurtje. Dus met de inventarisatie en goede timing van de legalisering kan Norder gebruik maken van de gunst van de kiezer.

    Kan dit ook meegenomen worden in het debat hedenmiddag?

  2. Tim said

    Succes! Ik hoop dat er nog iets gaat veranderen in de benoeming. Hans Kuiper is een tweederangs architect en zijn benoeming zal de macht van de wethouder alleen maar doen toenemen.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: