DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  André

  Helaas is André van Velzen (hier links) een paar weken geleden overleden. Het was een prettig mens en wij zagen hem graag op de Opûh Koffie. Hij observeerde en luisterde ook meer dan dat hij zei. We weten dat hij goed voor zijn moeder zorgde. Rust in Vrede Andre.

  Chuck Deely is back in town

  Nadat ik op 28-7-21 tijdens het wandelen richting Centraal Station liep keek ik ter hoogte van de sokkel met het beeldje van Chuck Deely en zag dat het beeldje verdwenen was . Bij thuiskomst direct via twitter richting de Gemeente Den Haag er melding van gemaakt.  De gemeente reageerde dat het in reparatie is ivm beschadigen/vandalisme.  Onlangs Melde Gerard […]

  Aprochestraat in Den Haag

  Aprochestraat Vernoemd naar de herberg met de naam Aproche van Hulst. Ik vermoed dat een Sappeur(soldaat ) die na de belegering  van Hulst is terug gekeerd op deze plek een herberg is begonnen. In zijn meest traditionele betekenis was een sappeur iemand die gespecialiseerd was in het aanleggen van “sappen”.  Een sappe of approche is een aanvals- of […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

EU-Raad neemt ACTA mogelijk stilletjes aan tijdens parlementair reces

Posted by ingezonden mededeling on 2 April, 2009

De EU-Raad laat de mogelijkheid open om het anti-namaak handelsverdrag ACTA
tijdens een parlementair reces stilletjes aan te nemen. De Foundation for a
Free Information Infrastructure (FFII) en Vrijschift zijn tegen dergelijke
geheime wetgeving.
Europarlementariër Jens Holms vroeg de EU-Raad of de definitieve ontwerptekst
van ACTA gepubliceerd zal worden voor het bereiken van een politiek akkoord in
de Raad. Ook vroeg hij of parlementen genoeg tijd zullen krijgen om ACTA te
bestuderen en of de Raad kan garanderen dat ACTA niet tijdens een parlementair
reces stilletjes aangenomen zal worden. De Raad beantwoordde deze vragen niet.

De Raad schrijft in zijn antwoord: “Omdat het stadium van de definitieve
vaststelling van de juridische basis nog niet bereikt is, kan de Raad niet in
detail de procedurele vragen van de Edelachtbare Parlementariër beantwoorden.”

FFII-analist Ante Wessels merkt op: “De Raad kan teksten publiceren ongeacht
de juridische grondslag. Geen enkele juridische grondslag verplicht de Raad om
ACTA tijdens een parlementair reces stilletjes aan te nemen. De Edelachtbare
Parlementariër kreeg een flauwekul antwoord.”

Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS, Japan en andere regeringen
over ACTA. Ontwerpteksten worden niet gepubliceerd. ACTA zal een nieuwe
internationale maatstaf bevatten voor handhavingswetten voor auteursrechten,
merkenrechten, octrooien en andere zogenaamde intellectuele eigendomsrechten.
Belangenorganisaties zijn bezorgd dat ACTA toegang tot medicijnen en internet
kan beperken, octrooitrollen vrij spel kan geven en de meest innovatieve
sectoren van de economie kan schaden.

In de VS hebben honderden adviseurs, vaak bedrijfslobbyisten, toegang tot
ACTA-documenten.

Ante Wessels: “Klaarblijkelijk is er de mogelijkheid om ACTA-teksten aan
bedrijfslobbyisten te geven. Het non-discriminatie principe verplicht dan om
de teksten publiek te maken. Het is ziek en onwettig om parlementariërs
teksten te onthouden die bedrijfslobbyisten wel krijgen.”

In verwant nieuws, de Nederlandse douane heeft legale generieke
antiretrovirale medicijnen, in doorvoer van India naar Nigeria, teruggestuurd
naar India. Het oponthoud van de zending kan er toe leiden dat HIV-positieve
patienten cruciale behandeling missen.

Ante Wessels: “Het voorbeeld toont duidelijk aan waar disproportionele anti-
piraterijmaatregelen toe kunnen leiden. Zij schaden niet alleen bedrijven en
innovatie, zij kunnen daadwerkelijk mensen vermoorden.”

Het Europees Parlement nam twee resoluties aan waarin om toegang tot ACTA-
documenten gevraagd wordt. Volgens de FFII analyse hebben zowel het Europees
Parlement als de lidstaten van de EU veto’s tegen ACTA.

== Links

* Engelstalige FFII-persbericht:
http://press.ffii.org/EU_Council_may_pass_ACTA_silently_during_parliamentary_recess

* MEP Jens Holm Parliamentary question and answer:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20090312&secondRef=ANN-01&language=SV&detail=H-2009-0089&query=QUESTION
or: http://tinyurl.com/c2gqke

* FFII-analysis:
http://action.ffii.org/acta/Analysis

* U.S. “cleared advisors”:
http://www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors/

* Alarm Escalates Over Delayed Generic Drug Shipments As Action Sought
http://www.ip-watch.org/weblog/2009/03/06/alarm-escalates-over-delayed-
generic-drug-shipments-as-action-sought/
or http://tinyurl.com/cbdsxe

* European Parliament resolution 18 December 2008
http://www.ip-watch.org/weblog/2008/12/20/no-acta-deal-yet-as-eu-parliament-
seeks-narrower-scope-more-transparency/
or http://tinyurl.com/dzkwwr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-
TA-2008-0634
or http://tinyurl.com/8eyjgm

* European Parliament resolution 11 March 2009
http://www.straight.com/article-206028/european-parliament-votes-greater-
acta-transparency
or http://tinyurl.com/b4uk2f
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2009-0114+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-15
or http://tinyurl.com/ch6hj7

* Vrijschrift over ACTA:
http://blog.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/plugin/tag/acta

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: