DenHaagOrg

Puur Haags

Uitkeringsinstanties blunderen bij jaaropgaven.

Posted by Den Haag 4u on 30 March, 2009

 

Hebben we nu het UWV dat zorgt voor een te lage aanslag. Een dergelijke blunder hadden we ook al bij DSW hier in Den Haag.

Een uitkeringsinstantie zal normaliter niet meer inhouden dan nodig is. Als er dan een jaaropgave wordt ingevuld en men blijkt belasting terug te krijgen, dan is dat bij de eerste aangifte al een indicatie dat er iets niet klopt. Zo bleek dat bij de aangiftes die we, naast ons “gewone werk”, voor vele mensen invullen, dat er ineens in Den Haag vele uitkeringsgerechtigden honderden euro’s terugkregen.

Dat was foute boel. Dat kan wel leuk lijken, maar het komt er wel op neer dat mensen dat geld dan opmaken en later terug moeten betalen. Gelijk aan de bel getrokken bij de dienst sociale zaken en werkgelegenheid (DSW) maar die gaf hooghartig te kennen dat ze geen fouten maken. Rond 5 april kregen alle uitkeringsgerechtigden echter een schrijven van DSW dat er waarschijnlijk iets mis was met de jaaropgaven en dat men in mei een nieuwe kon verwachten. Als er niets mis was dan zou men geen nieuwe krijgen. Of men er dus even rekening mee wilde houden bij de belastingaangifte schreven ze dus op 5 april, terwijl je aangifte al op 1 april binnen moest zijn. En als het fout gegaan was of je het zelf even wilde oplossen met de belastingdienst.

Nu zijn we van mening dat mensen natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk blijven voor hun aangifte en ook zaken zelf na moeten kijken, maar dan moet DSW wel voldoende gegevens aanleveren zodat er ook iéts valt na te kijken.

Maar men kan niks nakijken, want men krijgt helemaal geen bruto uitkeringsspecificatie met daarop de inhoudingen vermeld, alleen het netto bedrag.

Wat valt er dan na te kijken?

Voorstel is dus om uitkeringspecificaties te laten maken met het bruto bedrag en de inhoudingen.

Als je dat dan ook nog eens cumulatief optelt elke maand, dan heb je niet eens jaaropgaven nodig, want dan is de uitkeringsspecificatie van december gelijk je jaaropgave en dat geldt ook voor je laatste ontvangen specificatie als je een kortlopende uitkering hebt gehad.

En je kan dan terecht stellen dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun aangifte. Met alleen netto bedragen is dat natuurlijk onmogelijk.

En weet je wel hoeveel werk en geld dat scheelt?

17.420  jaaropgaven samenstellen, uitdraaien en over de post sturen, dat is minimaal 2,5 euro per klant, maar het werkelijke aantal is natuurlijk veel hoger en die kosten waarschijnlijk ook.

Want die 17.420 klanten zijn er veel meer, want dat aantal fluctueert. Je hebt ook veel mensen die minder dan een jaar een uitkering hebben, dat zijn dus veel meer jaaropgaven en je moet die allemaal in je systeem blijven houden totdat je die jaaropgave hebt verzonden.

Reken maar op zo’n 20.000 jaaropgaven, dat is minimaal 50.000 euro die je zo in je zak kan houden. Daar zouden wij heel wat voor kunnen doen. Zoals Computerwijk naar Den Haag halen bijvoorbeeld.

 

 

 

 

 

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: