DenHaagOrg

Puur Haags

Wethouder komt met glossy over burgerschap

Posted by ingezonden mededeling on 10 March, 2009

Burgerschapsreclame is geldverspilling

De raadsleden Karsten Klein (CDA) en Willem van der Velden zijn onthutst dat de gemeente een nieuw magazine heeft uitgegeven onder de titel ‘Den Haag Mozaïekstad’.  De raadsleden vinden de uitgave verspilling van gemeenschapsgeld. Karsten Klein: “De wethouder zou inmiddels moeten weten dat dergelijke reclame niet op prijs wordt gesteld: al eerder heeft de raad de wethouder burgerschap op de vingers getikt over een burgerschapsboekje en tijdens de begroting heeft de raad een motie aangenomen om minder glossy’s uit te geven.” 

De raadsleden willen van het college weten wat de kosten zijn van deze full-colour uitgave die gericht is aan instellingen op het gebied van burgerschap in Den Haag. Ook bij de inhoud van het magazine hebben de raadsleden de nodige vragen. Het voorpagina-artikel stelt het inburgeringsprogramma als een successtory voor. Dit terwijl het gewenste aantal inburgeraars niet gehaald wordt en in een onderzoeksrapport van Ernst & Young geconcludeerd wordt dat het inburgeringsprogramma in Den Haag niet effectief georganiseerd is. Willem van der Velden vindt het jammer dat de PvdA-afdelingsvoorzitter wordt gepresenteerd als juryvoorzitter voor de Burgerschapsprijs: “het lijkt erop dat de PvdA prijzen gaat uitdelen op kosten van de gemeente”.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: