DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De beeldenstorm is in aantocht

  Het is alweer een tijd geleden dat ik foto’s maakte op het Burgemeester De Monchyplein. Het was mooi weer met de zon uit de goede hoek. Nadat ik de gebouwen had vastgelegd viel mijn oog op de grote reliëfs aan de muur. Ik kende ze wel maar het licht viel nu anders. Het reliëf dat […]

  Ferd en Fem: Het komisch duo

  De aanleiding voor deze post is de anti racisme demonstratie op de dam op tweede pinksterdag. Ik plaatste dit op FaceBook: Het gaf aanleiding tot een paar felle reacties van medestanders en van tegenstanders. Wat volgde vind ik ontluisterend. Het Ministerie van Justitie maakt een een whatsapp communicatie hierover tussen Fem en Ferd openbaar: Wanneer […]

  Twee reebruine ogen die keken mij aan

  Het was mooi weer en ik zou op de fiets naar het Belgisch Park gaan. Halverwege – bij het Catshuis – zag ik een paar mensen staan wijzen richting Sorghvliet. Ineens schoot mij een twitterbericht te binnen van Mariëlle Ernst; zij had een hert gezien bij het hek van Sorghvliet. Ik zette mijn fiets op […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Den Haag, een gewilde stad?

Posted by jandewandelaar on 9 March, 2009

Terwijl Nederland wakker begint te worden, ontwaakt men ook in Den Haag uit de winterslaap. De stad Den Haag Verwildert zo blijkt uit de Haagse media. Wel is er alvast gestart met de inhaalslag in de Groen sector bij de afdeling bomen. Vanwege de naderende economische Crisis belooft er nogal wat te gaan gebeuren daar in Den Haag.

De Grondwet is mijn herder, niets zal mij overkomen!!

De Grondwet is mijn herder, niets zal mij overkomen!!

En ook heeft de PVV bij monde van Geert Wilders aangekondigd deel te willen nemen aan de verkiezingenstrijd in Den Haag. Tijdens het GL-congres afgelopen zaterdag noemde GroenLinksleider Femke Halsema Geert Wilders een ”politieke kwakzalver” en ”Charlatan” die vrij naar Engeland wil reizen om ”haatdragende meningen te uiten”, maar dat van anderen niet accepteert. Sophie in ‘t Veld van D66 werd tijdens hun congres beloond met lachsalvo’s voor de opmerking dat een ding wel echt duidelijk is: ”De PVV is groot voorstander van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie.” Zij verwees hiermee naar het inreisverbod dat het Verenigd Koninkrijk Geert Wilders oplegde toen hij zijn korte internet film Fitna wilde toelichten in Londen. Hij schijnt zelfs ideeën te hebben over het parkeerbeleid . Zal dat ook helpen bij de verdere uitrol van het VCP??? De Haagse VVD is in ieder geval niet echt kapot van zijn Parkeerplannen. Het zal toch niet nog gekker gaan worden in Den Haag ??? Met de naderende Raadsverkiezingen in 2010 belooft het er nogal Wild aan toe te gaan daar in Den Haag. Kan het nog een stukkie Wilder in Den Haag dan??

10 Responses to “Den Haag, een gewilde stad?”

 1. Frits said

 2. Frits said

  Gezien de toonzetting wil de VVD liever het stemvee van de PVV preventief ruimen.
  Een opstelling waarmee zij zichzelf diskwalificeert, want in die termen denken ander partijen natuurlijk ook over het VVD electoraat en over de rest van die op het pluche zittende kliek.
  Het wordt dan wel lastig als alleen u en ik, na al die electorale zuiveringen, nog maar overblijven.
  Want waar moeten we dan op stemmen?

  Toch gek dat die partij voor de Vrijheid Van Democratie een ander zijn mening niet wil gunnen en zich aan kannibalistische uitspattingen tegoed wenst te doen, door hem rauw op te willen vreten.
  Zou de kredietcrisis hebben toegeslagen bij die VVD en zoeken ze nu alternatieven voor de voedselbank die in hun ogen natuurlijk veel te min is?
  Of willen ze liever een Wilders biefstukje om straks op hun gezicht te leggen als ze na dit verkiezingsgevecht met de dichtgeslagen blauwe ogen zitten.

 3. Frits said

  Vreemd dat die partij voor de Vrijheid Van Democratie een ander zijn mening niet wil gunnen en zich aan kannibalistische uitspattingen tegoed wenst te doen, door hem rauw op te willen vreten.
  Zou de kredietcrisis hebben toegeslagen bij die VVD en zoeken ze nu alternatieven voor de voedselbank die in hun ogen natuurlijk veel te min is?
  Of willen ze liever een Wilders biefstukje om straks op hun gezicht te leggen als ze na dit verkiezingsgevecht met de dichtgeslagen blauwe ogen zitten.

  Gezien de toonzetting wil de VVD liever het stemvee van de PVV preventief ruimen.
  Een opstelling waarmee zij zichzelf diskwalificeert, want in die termen denken ander partijen natuurlijk ook over het VVD electoraat en over de rest van die op het pluche zittende kliek.
  Het wordt dan wel lastig als alleen u en ik, na al die electorale zuiveringen, nog maar overblijven.
  Want waar moeten we dan op stemmen?

 4. >>>>>Vreemd dat die partij voor de Vrijheid Van Democratie een ander zijn mening niet wil gunnen en zich aan kannibalistische uitspattingen tegoed wenst te doen, door hem rauw op te willen vreten.<<<<

  Het moge duidelijk zijn dat de VVD uitspraak een parodie is op die van Herr Wilders himself. Uit zijn mond waren dergelijke uitspraken niet vreemd http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=218642.

  Daarnaast weigerde hij zelfs te reageren op zijn uitspraak http://www.volkskrant.nl/binnenland/article509596.ece/Wilders_weigert_verzoeken_tot_debat

  Maar hij kwetterde nog wel meer: http://forum.fok.nl/topic/1138276

  Of was hij toen ook al aan het Knetteren ? http://www.elsevier.nl/web/10226337/Nieuws/Nederland/Taalverruwing-in-Kamer-Wilders-mag-knettergek-zeggen.htm

  Beetje vreemds allemaal toch ??

  In juli 2004 had oud-politicus Marcel van Dam Wilders al eens vergeleken met Janmaat, de inmiddels overleden leider van de Centrum Democraten. Wilders klaagde daarover. Hij zou “voortdurend gestigmatiseerd worden door de linkse intelligentsia”. Maar dat heeft Wilders over zichzelf afgeroepen. Zijn opvattingen liegen er immers niet om. In zijn ogen zijn migranten, moslims en links verantwoordelijk voor al het leed in de wereld. Hij scheert mensen over een kam, zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op en discrimineert op basis van afkomst en godsdienst door “niet-westerse vreemdelingen” en moslims te willen weren. Het gaat hem dus niet om kritiek op moslimfundamentalisme, maar om strijd tegen de islam in het algemeen en aversie tegen alle “niet-westerse vreemdelingen” in het bijzonder. Dat nu is typisch extreem-rechts en daarmee behoort Wilders in het rijtje Janmaat, Haider, Fini, Dewinter en Le Pen.

  Het is opmerkelijk dat Wilders’ opvattingen op grote steun onder de Nederlandse bevolking kunnen rekenen. Nederland had immers al het meest rechtse kabinet sinds jaren. De huidige regering snijdt rigoureus in de verzorgingsstaat en voert het meest restrictieve vluchtelingen- en migrantenbeleid sinds mensenheugenis. Zo kregen in 2002 slechts 103 vluchtelingen een A-status wegens erkenning als politiek vluchteling. Dat was een schamele 0,55 procent op het totaal van 18.667 asielaanvragen. Over de eerste 8 maanden van 2004 zijn er slechts 6.300 asielaanvragen in behandeling genomen, terwijl dat er in 2000 nog 43.895 waren. Ook op Europees niveau loopt Nederland voorop met het weren en het uitsluiten van vluchtelingen en migranten. En al jaren is er in de politiek en de media een racistische hetze gaande tegen migranten en moslims onder het mom van “de vrijheid van meningsuiting”. Maar gezien Wilders’ populariteit gaat dit een flink gedeelte van de bevolking allemaal nog steeds niet ver genoeg.

  Met zijn conservatieve rechts-populistische politieke partij heeft hij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 negen Kamerzetels behaald, en heeft ook wel eens in sommige opiniepeilingen op maar liefst 28 (nu zo’n 17/18) Kamerzetels gestaan.

  Dat belooft dus wat bij de rap naderende raadsverkiezingen in 2010 en dan hebben we het nog maar niet over de 2e kamerverkiezingen. Het lijkt alsof we een heftige Haagse Lente tegemoet gaan.

 5. en ook dit nog …..

  Volgens Trouw is van de veertig raadsleden die zich in de afgelopen tijd van de PvdA hebben afgescheiden, twintig procent van niet-Nederlandse afkomst. Wouter Bos waarschuwde in 2006 dat nieuwe raadsleden, onder wie veel allochtonen, voor ongelukken zouden kunnen zorgen, gezien hun gebrek aan ervaring.

  http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/article2050233.ece/Het_allochtone_raadslid_verdient_een_eerlijke_kans_.html

  De vraag is echter of het vertrek van allochtone raadsleden bij de PvdA komt door hun geringe ervaring met de Nederlandse politieke mores of juist met het onvermogen van partijen om verandering van de samenstelling van de fractie door te laten klinken in hun politiek.

  Men gebruikt nogal eens de aanpak van Fractie unanimiteit ofwel Kadaverdiscipline. In Den Haag zijn er voorbeelden zoals de situatie in het Schilderswijk indertijd. Er waren binnen de PvdA raadsfractie tegenstemmers bij het collegeplan om een verslaafdenopvang aaan het Vennepark. En wel de raadsleden Baldewsingh (nu werhouder), Mohamed en Ersoy. Uiteindelijk bleef Murat als enige NEE zeggen. En wat gebeurde er toen met Murat Ersoy ???
  http://www.denhaag.pvda.nl/werkgroep_nieuwsbericht/226/jonge_socialisten_in_de_pvda

  Juist hij werd uit de fractie gegooid.

  Overigens zal het bij andere partijen niet veel anders zijn. Als er al binnen het politieke huis geen eenheid is, hoe zal dit dan als voorbeeld moeten zijn voor de stemmer ???? Hier kan de PVV dus zo zijn voordeel mee doen.

 6. Maks Moskerweeds said

  Uitgelekt PVV pamflet

  VERKIEZINGSPAMFLET
  Partij voor de Vrijheid Den Haag

  Den Haag is een prachtige stad. Maar het staat onder druk. Om tal van redenen. De politieke elite in Den Haag negeert stelselmatig de belangen en problemen van de burger.

  Het is nog steeds niet veilig op straat door onvoldoende politie en te lage straffen. Het aantal vreemdelingen dat jaarlijks naar onze stad komt is nog steeds excessief hoog. De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren is nu al van niet-westerse afkomst. De overheid is veel te groot en heft te veel belastingen zodat burgers iedere maand opnieuw te weinig van hun eigen verdiende geld overhouden. En kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen leiden te vaak een mensonwaardig bestaan. Ondertussen zit een islamitische partij al in de gemeenteraad en worden dierenmishandelaars ongestraft of met hooguit een boete naar huis gestuurd. Dat kan en moet allemaal zoveel beter. Het fatsoen moet terug in onze samenleving.

  Daarom zijn er dringend veranderingen nodig. Den Haag moet weer een sterke en vitale stad worden. Een stad met een kleinere en minder betuttelende overheid en een duurzaam sterkere economie. Een stad, waarin naast een kleine doelmatige overheid en het verantwoordelijke individu, ook het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, gezin, kerk, etc.) de rol krijgt die het verdient. Een stad die trots is op zijn eigen identiteit, die identiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen. Een stad die meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners, beter onderwijs voor zijn kinderen en menswaardigere zorg voor zijn ouderen. Een stad die crimineel gedrag op straat en islamitisch terrorisme keihard aanpakt en bestraft. Een stad met een bestuur dat problemen van de burgers oplost. Een stad met politici die meer naar die burgers luisteren en minder met zichzelf bezig zijn. Kortom: een beter en sterker Nederland!

  De Partij voor de Vrijheid heeft de afgelopen jaren in de Tweede Kamer een groot aantal voorstellen gedaan om tot zo’n beter en sterker Nederland te komen. In de Onafhankelijkheidsverklaring, het Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw en in Klare Wijn zijn al veel concrete voorstellen te vinden. In Nieuw Realisme hebben wij onze ideologische kaders geschetst. In dit verkiezingspamflet geven wij – kort en krachtig – onze belangrijkste voorstellen weer. Dat willen we nu ook in Den Haag gaan doen. Vernieuwende en gedurfde voorstellen die leiden tot een beter en sterker Den Haag.

  Een Den Haag om weer trots op te zijn!

  I.Belastingverlaging

  * 480 miljoen belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven OZB en afvalstoffen- en rioolheffing en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, en subsidies op kunst- en cultuursector)
  * Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
  * Minder gemeenteambtenaren

  II.Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

  * Harder optreden tegen straatterreur
  * Introductie heropvoedingskampen
  * Preventief fouilleren in de hele stad
  * Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
  * Professionelere hulp voor slachtoffers
  * Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
  * Uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
  * 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
  * Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Den Haag verwijderd
  * Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
  * Kraakverbod

  III. Onderwijs en gezin

  * Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
  * Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
  * Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
  * Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

  IV. Immigratiestop / Integratie

  * Invoering quotum opvang asielzoekers in Den Haag van maximaal 15 per jaar
  * Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
  * Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
  * Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
  * Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
  * Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
  * Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
  * Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
  * Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
  * Verbod hoofddoekjes in publieke functies
  * Bevorderen vrijwillige remigratie

  V. Directe democratie: meer invloed van de burgers

  * Meer directe democratie: invoering bindende referenda
  * Terugbrengen aantal leden gemeenteraad van 45 naar 30
  * Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
  * Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

  VI. Zorg / Sociale Zaken

  * Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
  * Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
  * Werken voor een uitkering
  * WMO de prullenbak in

  VII. Infrastructuur / Ruimtelijk ordening / Energie

  * Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
  * Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
  * Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ‘s nachts
  * Tweede nationale luchthaven in zee
  * Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
  * Bouw nieuwe kerncentrales

  VIII. Dierenrechten/dierenwelzijn

  * Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
  * Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
  * Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten’

 7. Lindaatje said

  Goed zo! geen halal producten meer

 8. lindaatje said

  Vandaag trachtte ik met mijn medeportiekgenoten te communiceren over geluidsoverlast. Ik niet weten ikke nie nederlansjh… Mijn andere buurman riep alleen maar “Bulgaria …..
  Op straat 4 buurtgenoten aangesproken voor een testje. Niemand sprak Nederlands …. Ga zo door!Ik ben zwaar in de minderheid in mijn straat en wijk; een van de zeer weinig vrouwen die niet gesluierd is. Dat maakt in cultureel opzicht zeer eenzaam.

 9. Buurtbewoner said

  Maar daar kan je wat aan doen door buurtcontacten op te bouwen. Nodig je buren eens uit. En ga bij ze op bezoek. Het zijn ook mensen toch ??? En ook in Escamp gaat er via het nieuwe Cultuurcentrum van Koorenhuis meer aan Cultuur gedaan worden. Ga er ook eens naar toe en neem je buren mee. De Wijk maak je Samen

 10. Lindaatje said

  Beste Buurtbewoner,

  Mooie Praatjes, praatjes, praatjes,
  Doe jij me dan een gratis cursus Turks en Bulgaars? De mensen die ik aansprak verstaan geen woord Nederlands of willen het niet spreken. de Bulgaar kon zelfs niet Bulgaars dansen, waartoe ik hem uitnodigde, omdat ik Bulgaarse dansen bij Nitsanim in de Genemuidenstraat heb geleerd. Hoe kan ik ze dan uitnodigen naar het Koorenhuis?
  Ergo ik ben al in het Koorenhuis geweest. Op het moment dat ik er was waren er alleen autochtonen, geen allochtoon te bekennen. Nee hoor, ik heb het gezien in Bouwlust. Ik ga move en het liefst ver weg uit Den Haag. Gister een huilende vrouw bij de huisarts ontmoet. Ze is sinds kort een alleenstaande moeder. Zij en haar kinderen worden geterroriseerd door een groep Marokkaanse hangjongeren in Bouwlust. Ze vroeg urgentie aan bij de huisarts om ook snel te verkassen. Weer huilend zei ze: “als ik dit wist, was ik nooit aan kinderen begonnen”, hetgeen voor mij een bevestiging is, dat ik blij ben dat ik geen nakomelingen in deze “crisis”-wereld heb. Maar reken dat ik laaiend was toen ik haar verhaal hoorde.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: