DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Onbekende held

  Wandelend over de Mauritskade besloot ik de Nassaulaan over te gaan. Ik wandelde Takma’s bruggetje op en liep aan de huizenkant verder. Mijn aandacht werd getrokken door een koperen bord aan de gevel van Nassaulaan 1. Ik had het bord wel eerder gezien maar dacht dat het een naambord van het in dit huis gevestigde […]

  Knurft

  Dit is de afbeelding die ik krijg op Twitter wanneer ik Knurft Dijkshoorn aanklik. Ik was het alweer vergeten, maar medeauteur Roel zette een tweet Naakt met een brandende frituurpan – voortgetrokken door 12 sledehonden – dwars door een gletsjer rijden terwijl je het verzameld werk van Gerard Joling luistert is prettiger dan 5 minuten […]

  Den Haag op pelgrimroutes Santiago de Compostella

  Onlangs zag ik een klassieke Amerikaanse bus op het Kerkplein staan. Ik liep om de bus heen om hem rondom te kunnen bezien toen mijn oog viel op een bronzen Jacobsschelp die op het trottoir was bevestigd. Bij verder kijken zag ik dat er meer schelpen waren bevestigd … De Grote of Sint-Jacobskerk is onderdeel […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

PVV overweegt deel te nemen aan Gemeenteraadsverkiezingen

Posted by ingezonden mededeling on 5 March, 2009

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders overweegt om mee te doen met de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.
De partij is druk op zoek naar geschikte kandidaten die voor de partij in de Haagse gemeenteraad willen zitten. “Er melden zich elke dag nieuwe kandidaten”, stelt De Mos, die Hagenaar en beleidsmedewerker bij de partij is. Hij vervolgt:”Iedereen die betrokken is bij de partij en denkt wat voor ons te kunnen betekenen kan zich melden via vrijwilligers@pvv.nl. Op 25 mei houdt de PVV een fractiebijeenkomst in het Atlantic Hotel te Kijkduin.

Advertisements

6 Responses to “PVV overweegt deel te nemen aan Gemeenteraadsverkiezingen”

 1. Jan Hunck said

  Anne Mulder, fractievoorzitter VVD: ,,Wij lusten ze rauw. Laat ze maar komen. Wij willen over alles het debat voeren, bijvoorbeeld over het Masterplan Kijkduin. Ze zijn uitgenodigd.’’ Mulder is ook niet bang dat de VVD zetels gaat verliezen aan de PVV? ,,Ik heb er zin an.’’

  AD 05.03.09

 2. Lindaatje said

  Ik denk niet dat de PVV bang is voor debat, inderdaad laat ze maar komen..
  De VVD en andere partijen hebben “in hun wijsheid en maatschappelijk inzicht” ervoor gezorgd dat de PVV zo’n ontzettend grote aanhang heeft gekregen.

 3. Buurtbewoner said

  VERKIEZINGSPAMFLET (concept)

  Partij voor de Vrijheid Den Haag

  Den Haag is een prachtige stad. Maar het staat onder druk. Om tal van redenen. De politieke elite in Den Haag negeert stelselmatig de belangen en problemen van de burger.

  Het is nog steeds niet veilig op straat door onvoldoende politie en te lage straffen. Het aantal vreemdelingen dat jaarlijks naar onze stad komt is nog steeds excessief hoog. De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren is nu al van niet-westerse afkomst. De overheid is veel te groot en heft te veel belastingen zodat burgers iedere maand opnieuw te weinig van hun eigen verdiende geld overhouden. En kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen leiden te vaak een mensonwaardig bestaan. Ondertussen zit een islamitische partij al in de gemeenteraad en worden dierenmishandelaars ongestraft of met hooguit een boete naar huis gestuurd. Dat kan en moet allemaal zoveel beter. Het fatsoen moet terug in onze samenleving.

  Daarom zijn er dringend veranderingen nodig. Den Haag moet weer een sterke en vitale stad worden. Een stad met een kleinere en minder betuttelende overheid en een duurzaam sterkere economie. Een stad, waarin naast een kleine doelmatige overheid en het verantwoordelijke individu, ook het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, gezin, kerk, etc.) de rol krijgt die het verdient. Een stad die trots is op zijn eigen identiteit, die identiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen. Een stad die meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners, beter onderwijs voor zijn kinderen en menswaardigere zorg voor zijn ouderen. Een stad die crimineel gedrag op straat en islamitisch terrorisme keihard aanpakt en bestraft. Een stad met een bestuur dat problemen van de burgers oplost. Een stad met politici die meer naar die burgers luisteren en minder met zichzelf bezig zijn. Kortom: een beter en sterker Nederland!

  De Partij voor de Vrijheid heeft de afgelopen jaren in de Tweede Kamer een groot aantal voorstellen gedaan om tot zo’n beter en sterker Nederland te komen. In de Onafhankelijkheidsverklaring, het Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw en in Klare Wijn zijn al veel concrete voorstellen te vinden. In Nieuw Realisme hebben wij onze ideologische kaders geschetst. In dit verkiezingspamflet geven wij – kort en krachtig – onze belangrijkste voorstellen weer. Dat willen we nu ook in Den Haag gaan doen. Vernieuwende en gedurfde voorstellen die leiden tot een beter en sterker Den Haag.

  Een Den Haag om weer trots op te zijn!

  I.Belastingverlaging

  * 480 miljoen belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven OZB en afvalstoffen- en rioolheffing en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, en subsidies op kunst- en cultuursector)
  * Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
  * Minder gemeenteambtenaren

  II.Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

  * Harder optreden tegen straatterreur
  * Introductie heropvoedingskampen
  * Preventief fouilleren in de hele stad
  * Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
  * Professionelere hulp voor slachtoffers
  * Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
  * Uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
  * 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
  * Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Den Haag verwijderd
  * Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
  * Kraakverbod

  III. Onderwijs en gezin

  * Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
  * Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
  * Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
  * Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

  IV. Immigratiestop / Integratie

  * Invoering quotum opvang asielzoekers in Den Haag van maximaal 15 per jaar
  * Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
  * Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
  * Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
  * Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
  * Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
  * Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
  * Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
  * Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
  * Verbod hoofddoekjes in publieke functies
  * Bevorderen vrijwillige remigratie

  V. Directe democratie: meer invloed van de burgers

  * Meer directe democratie: invoering bindende referenda
  * Terugbrengen aantal leden gemeenteraad van 45 naar 30
  * Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
  * Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

  VI. Zorg / Sociale Zaken

  * Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
  * Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
  * Werken voor een uitkering
  * WMO de prullenbak in

  VII. Infrastructuur / Ruimtelijk ordening / Energie

  * Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
  * Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
  * Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ’s nachts
  * Tweede nationale luchthaven in zee
  * Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
  * Bouw nieuwe kerncentrales

  VIII. Dierenrechten/dierenwelzijn

  * Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
  * Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
  * Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten’

 4. Ziet er goed uit.

 5. Arnoud van Doorn said

  Dit “uitgelekte” verkiezingsprogramma lijkt me eerder een leuk verzonnen verhaaltje van Rietveld c.s.

  Het 2e deel staat namelijk gewoon op de site van de PVV (bij Visie), het eerste deel is er dan natuurlijk makkelijk bij verzonnen…

  Reageeer er nou maar niet zo serieus op, en wacht gewoon totdat de PVV met een programma naar buiten komt.
  Dan heeft iedereen heus wel genoeg tijd om er nog op te reageren.

 6. Beste Arnoud – naamgenoot- , ik ben benieuwd of de leden van de PVV ook nog tijd genoeg krijgen om te reageren. Oh wacht, Geert Wilders staat niet toe dat gewone burgers lid worden van zijn partij. Hij is namelijk het enige lid van de PVV. Reageren op het programma heeft dus helemaal geen zin, want daar doet hij toch niets mee.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: