DenHaagOrg

Puur Haags

Structuurvisie moet geen dogma worden

Posted by ingezonden mededeling on 23 February, 2009

CDA pleit voor aantrekkelijk woonklimaat

Bij de behandeling van de verdichtingsagenda van dit college geeft het CDA aan dat deze wethouder minder star moet omgaan met het aantal te behalen woningen en er beter zorg voor moet dragen dat er een aantrekkelijk woonklimaat ontstaat.

CDA-raadslid Michel Santbergen: “Een goede woonstad krijg je door huizen te bouwen die aantrekkelijk zijn voor de juiste doelgroepen. Mensen en zeker gezinnen hebben meer behoefte aan buitenruimte, groen en bereikbaarheid dan dat de stad dicht slibt door het geheel vol te bouwen. Kwaliteit en leefbaarheid moeten voorop staan in plaats van
kwantiteit. Groeien is een keuze, terwijl de wethouder doet voorkomen dat groeien een gegeven is.” Daarnaast bouwt de wethouder vooral voor sociaal zwakkeren en yuppen terwijl in de structuurvisie staat dat er meer mensen uit midden en hogere sociale-economische klassen zich in Den Haag moeten vestigen. CDA-raadslid Michel Santbergen: “Een ander probleem is het scheefwonen. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat scheefwonen er een belangrijke oorzaak van is dat de woningmarkt voor mensen met een laag inkomen moeilijk te betreden is.  Mensen met een te
hoog inkomen wonen in goedkope huurwoningen en houden zo woonruimte bezet voor groepen met een laag inkomen. Dit is enkel op te lossen door het voor scheefwoners aantrekkelijk te maken door de stromen naar een
andere woning.”

Advertisements

4 Responses to “Structuurvisie moet geen dogma worden”

 1. Frits said

  Ik klaag al jaren over dat scheefwonen, maar mijn huisbaas doet er niks aan.
  .

  .

 2. Willem Drees said

  Bij het probleem van scheefwonen worden er toch wel een aantal zaken over het hoofd gezien. Woonlasten in relatie tot het inkomen kan toch zeker geen reden zijn om duurder te gaan wonen. Eerstens is dit strijdig met de vrijheid tot vestiging ook om te wonen. Dit aldus de grondwet en zelfs de Universele mensenrechten.

  Het inkomen tot een hard criterium te maken in relatie met de woonlasten betekent tevens het inperken van de vrijheid tot besteding van het inkomen hetgeen eveneens strijdig is met de grondwet.

  Stel dat iemand jaarlijks flink financieel investeert in liefdadigheid en ook vrijwilligerswerk en lange periodes vrijwilligerswerk in de derde wereld verricht.

  Hoe gaan we met dergelijke situaties om ??? Er zal dan toch eerst een meer duidelijke en te rechtvaardige definitie moeten zijn van de term Scheefwonen.

 3. kees Breekijzer said

  De huizenmarkt is vanwege de privatisering van de voorheen woningbouwverenigingen steeds meer een speledingetje geworden van de aandeelhouders en de (te) hoog betaalde directeurtjes van de woningcorparaties. Veel geld ging over de balk doordat de overheid te weinig toezicht uitoefent over deze nogal eens sjoemelende clubjes van vastgoedfrauders (onlangs nog Rochdale). Hoe zat het trouwens ook al weer meer die Jagersma en Woningbeheer BV in Den Haag?

  De prijzen van koopwoningen worden nogal eens extreem (te) hoog gehouden. En met name de huurprijzen rezen de afgelopen jaren de pan uit. Mede daardoor is de term Sociale Huurwoning nogal misleidend qua prijs. Vanwege de asociaal hogere huurprijs van de nieuwbouw waren vele Hagenaars gedwongen te verhuizen naar de randgemeenten toen hun huis door de sloopkogel werd getroffen. Of is dit slechts een slimme wisseltruuk van de gemeente om hierdoor lage inkomens kwijt te raken ???

  Juist nu de economische recessie is toegeslagen is het de hoogste tijd dat daar eens wat aan gedaan wordt.

  Nu we het trouwens toch over scheefwonen hebben. Er was feitelijk al die Scheve bewoner. Dit zijn bewoners die nog beschikken over (te veel) sociale participatie, manieren en respect voor hun medemens. Er gaat steeds vaker het signaal op dat in zekere wijken in Den Haag deze mensen de buurt uit worden gewerkt. Dit doordat er nogal eens wat Aso-lieden (Tokkies), verslaafden en PsyQ-patienten uit sloopbuurten Rücksichtslos in de wijk worden geplemd met alle vervelende gevolgen vandien (1 voorbeeld van de velen Menkemastraat ene meneer Luyten).

  In Amsterdam zijn er mensen die hiervvoor al jaren aan de bel trekken http://www.sash.nl. Waar blijft nu het geluid uit Den Haag ????? Mensen van de CDA gaan we daar ook eens wat aan doen dan ?????

 4. tim said

  ik ben het met Willem eens dat je scheefwonen niet kan en MAG oplossen door criteria op te stellen over de verhouding woonlasten en inkomen. De enige manier is om deze mensen eventueel te verleiden naar een andere woning door te stromen, maar alleen als ze dat zelf willen. En dan nog is het probleem niet dat mensen in te goedkope huizen blijven wonen… Er worden gewoon te weinig goedkope huizen gebouwd!

  Ik woon zelf trouwens in een woning die volgens de commerciele verhuurders eigenlijk te duur is voor mij. (Zij willen alleen verhuren als het inkomen min. 4 x de huur bedraagt.). Zelf vind ik dat geen probleem, woon graag op een mooie locatie, en ben bereid daar iets voor te betalen.

  @kees: Het gedwongen verhuizen van bewoners van wijken die gesloopt worden (zoals Zuidwest in Den Haag) is om onverklaarbare redenen in Nederland inderdaad geen discussiepunt. De effecten ervan zijn zelfs nog nauwelijks onderzocht. Woningcorporaties werken bijv. niet mee aan het traceren van de verhuisbewegingen om onderzoek te doen naar de situatie voor en na. – Er wordt beweerd dat je van die gedwongen verhuizing altijd beter wordt – je stroomt altijd door naar een bouwtechnisch betere woning- , maar de sociale netwerken in de buurt, reisafstanden naar het werk, relaties , sportvereningen etc, geven juist in dat soort wijken veel meer aanleiding tot integratie in de maatschappij en geven ook veel kansen tot ontwikkeling. Er zijn ook mogelijkheden om deze wijken op andere manieren te ontwikkelen dat grootschalige sloop en nieuwbouw.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: