DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De oude boom,hij is niet meer

  Patience overcomes everything was de titel van een foto die ik in 2006 maakte. Op de foto zie je een oude boom die wordt  doorklieft door het hekwerk waar hij in de loop van de jaren mee vergroeid is .  De situatie met de boom kende ik al heel lang maar  pas toen ik er […]

  André

  Helaas is André van Velzen (hier links) een paar weken geleden overleden. Het was een prettig mens en wij zagen hem graag op de Opûh Koffie. Hij observeerde en luisterde ook meer dan dat hij zei. We weten dat hij goed voor zijn moeder zorgde. Rust in Vrede Andre.

  Chuck Deely is back in town

  Nadat ik op 28-7-21 tijdens het wandelen richting Centraal Station liep keek ik ter hoogte van de sokkel met het beeldje van Chuck Deely en zag dat het beeldje verdwenen was . Bij thuiskomst direct via twitter richting de Gemeente Den Haag er melding van gemaakt.  De gemeente reageerde dat het in reparatie is ivm beschadigen/vandalisme.  Onlangs Melde Gerard […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Bomen kalmeren mensen, maar niet in het Drentheplantsoen

Posted by lindaatje on 19 February, 2009

Mensen kalmeren in de natuur”, zegt professor Frances Kuo van de universiteit van Illinois in de Telegraph. “Ze voelen zich er mentaal jonger door en ze slagen er beter in uitdagingen aan te pakken.” Mensen die in een boomrijke omgeving wonen, scoren beduidend beter op tests en ze hebben gelukkigere relaties. Andere studies hebben eerder vastgesteld dat bomen in een straal van anderhalve kilometer ook bepalend zijn voor onze gezondheid. In Japan bleek dat mensen langer leven als ze op wandelafstand van een park of bos wonen.
Minder criminaliteit
Boomrijke straten zijn ook minder vaak het slachtoffer van criminaliteit. Een Amerikaanse studie stelt zelfs dat criminaliteit met zeven procent afneemt naarmate er meer bomen in je omgeving staan. Mensen met een tuintje, voelen zich thuis ook een stuk veiliger. Kinderen met een mentale handicap reageren ook beter op een omgeving met bomen of een park.

Neen, dat is allemaal niet waar! Haagse burgers kalmeren alleen door veel te shoppen en rustigjes te wonen in saaie huizenhuizenwijken, zonder teveel natuur en cultuur. Tot mijn grote schrik hoorde ik gisteren, dat 140 bomen in het Drentheplantsoen gekapt gaan worden, omdat het allemaal wat strakker en gladder moet. Ik ken een vogelaar in het Drentheplantsoen, die altijd idolaat is over de verschillende soorten vogels die wonen in het Drenthebos.Die vogeltjes hebben binnenkort ook het nakijken en de vogelaar ook.

En meneer Fred Dukel, stadsdeeldirecteur van Escamp valt me helemaal tegen. Vorige week opende hij in de Bouwlustbibliotheek, heel schijnheilig een fototentoonstelling over het Groen in Escamp en sprak over zijn bevlogen groenbeheerders….. -kappers, zal hij bedoeld hebben. En dan durft men te kappen, terwijll in 2009 het groen in Den Haag centraal staat. Ik hoop van alle macht dat de bomen wakker worden en als Treebeard en de zijnen in Lord of the Rings, de strijd aangaan tegen deze gekken.

Linda

Advertisement

6 Responses to “Bomen kalmeren mensen, maar niet in het Drentheplantsoen”

 1. Frans said

  Er moet gekapt worden in het woud van regels, inclusief die idioten die ze verzinnen.
  Waar gehakt worden vallen spaanders, te beginnen mit herr Fred, Du (ei)kel.

 2. reactie said

  Lindaatje

  Om een bos sterk te houden moet er gekapt worden. De resterende bomen krijgen dan de ruimte om sterk door te groeien.
  Het is nu een dichtgegroeid bos, wat als er niets aangedaan wordt zal afsterven. Ergo de kwaliteit van het bos gaat er op vooruit.

  En denk nu niet naïef, vroeger gebeurde dit alles niet. Wel waar, de mens trok in massa’s de dorp en stad uit om hout om te kunnen koken en te verw armen te halen. En dat niet zorgvuldig uitgedacht zoals men het nu gaat doen.

  Dus het lijkt ernstig, maar het is pure winst.

 3. Lees overigens over het nieuwe bomenbeleid de nota Haagse Bomen.

  Click to access 081016_Nota_Haagse_Bomen.pdf

  Afgelopen donderdagavond was er door de KNNV een lezing over dit onderwerp georganiseerd in de Christus Triumfatorkerk. Aldaar deed de heer P.H.L. Boeters(beleidsmedewerker Gemeente Den Haag)een uiteenzetting hierover.

  Ik heb om de een of andere reden tijdens dit verhaal een beetje de indruk gekregen dat ook nu weer de zaak nogal symptomatisch wordt aangepakt. In een aantal wijken is het aantal bomen en het totaal aan Groen te weinig.

  Door de uitbreiding van Den Haag met de Vinex-wijken blijkt er feitelijk een tekort aan o.a. bomen te zijn in Den Haag. Ook is er de afgelopen jaren nogal eens gehakt en leek het een kaalslag van het groen. Meer huizen bouwen was nu eenmaal het toverwoord.

  Men streeft nu naar een meer evenredige verdeling van het groen over alle Haagse wijken. Dit betekent dus niet dat alle omgehakte bomen weer terug op dezelfde plaats komen en zelfs niet in dezelfde wijk. Ook het Quotum voor het totaal aantal bomen in Den Haag is niet noemenswaardig verhoogd.

  Dit doet mij onbewust denken aan de affaire indertijd met de Welzijngelden. Er was een financieel probleem ontstaan. Het gevolg hiervan was een herverdeling van de welzijnsgelden binnen het vastgesteld totaalbedrag. Nog steeds worden we geconfronteerd met o.a. de sluiting buurthuizen.

 4. Lindaatje said

  Er is te laat en onzorgvuldig omgesprongen met de bomen in het Drentheplantsoen. Het uitdunnen van het Drenthebos had veel eerder moeten plaatsvinden, zodat het parkarchtige karakter behouden bleef (zie onderstaand citaat). Vanuit dit oogpunt van nalatigheid van de gemeente en het feit dat er hierdoor een bos met een specifiek ecologisch karakter en habitat voor vogels e.d.is ontstaan, zou de gemeente met dit laatste rekening behoren te houden en haar kapplannen horen aan te passen aan de nieuwe situatie.

  Uit herinrichting Drentheplantsoen van DSO 2008
  Het Drentheplantsoen is omstreeks 1960 ingeplant met voornamelijk snelgroeiende boomsoorten waaronder els, populier en wilg. De bomen zijn aangeplant om snel een ‘groene massa’ te vormen en beschutting te bieden aan langzaam groeiende duurzame boomsoorten. Vanuit beheertechnisch oogpunt was het de bedoeling om de snelgroeiende boomsoorten 20 jaar na aanplant te verwijderen om zodoende ruimte te bieden aan de duurzamere boomsoorten. Deze ‘dunning’heeft nooit plaatsgevonden.

 5. HSP said

  Vragen over bomenkap van de Stadspartij:

  http://www.haagsestadspartij.nl/index.php?action=thema&beleids_ID=8&artikel_ID=304&page=nieuws

 6. haagsallerlei said

  Men is druk bezig met de kap!
  En dat terwijl het broedseizoen duidelijk is begonnen.
  Walgelijk.
  Lees ook hier http://haagsallerlei.nl/?p=1339

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: