DenHaagOrg

Puur Haags

Haagse Stadspartij verontrust over leegstand

Posted by ingezonden mededeling on 8 February, 2009

20.000 Lege woningen in Den Haag?

Den Haag heeft er weer een eretitel bij. Het is de stad met het hoogste leegstandspercentage van woningen.

Het onlangs uitgebrachte rapport “Kraken en Leegstand” van de ministeries van VROM en Economische Zaken laat zien dat 8,3% van alle woningen in Den Haag leeg staat. Het gaat om een totaal van bijna 20.000 woningen, die per 1 januari 2006 leeg stonden. Van alle onderzochte steden blijkt Den Haag de stad met het hoogste leegstandspercentage. De Haagse Stadspartij is geschrokken van deze cijfers en fractievoorzitter Wijsmuller vraagt het college om opheldering over deze cijfers.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het rapport Leegstand en Kraken dat in opdracht van de ministeries van VROM en Economische Zaken in november 2008 is uitgebracht wil ik, onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college voorleggen.

1. Kent het College het rapport?

2. Volgens het rapport (tabel 1.1) kende de gemeente Den Haag op 1 januari 2006 een leegstand van 19.650 woningen. Dit komt neer op 8,3% van het totaal aantal woningen. Deze gegevens zijn ontleend aan cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kent het college deze cijfers?

3. Volgens het rapport Kraken en Leegstand is de leegstand van woningen in Den Haag het hoogst van de 31 grootste steden in Nederland (G31). Kan het college een sluitende verklaring geven voor deze hoge leegstand en indien nodig onderzoek doen naar de achtergronden van deze leegstand? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Advertisements

One Response to “Haagse Stadspartij verontrust over leegstand”

  1. tim said

    heel terecht dat deze vragen gesteld worden.. wederom: hopelijk een update met de antwoorden. (zie ook Nachtclub op het Strijkijzer)

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: