DenHaagOrg

Puur Haags

Is de pvda nu echt gek geworden?

Posted by ingezonden mededeling on 3 February, 2009

Naar onze mening is de PvdA in Den Haag nu compleet gek geworden. De PvdA wil de lokale economie een impuls geven (!) door juist nu in de crisisperiode de parkeertarieven te gaan verhogen! Daar hebben wij natuurlijk onmiddellijk vragen over gesteld, en uiteraard een alternatief aangeboden.

Arnoud van Doorn (Groep Van der Velden)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag.
c.c.; de voorzitter van de Gemeenteraad.
Griffie

Den Haag, 3 februari 2009.

Schriftelijke vragen inzake stimulering lokale economie door gratis
parkeren

Geachte voorzitter, college,

De huidige kredietcrisis heeft ernstige gevolgen voor veel ondernemers,
met name ook in het MKB- segment. Consumenten zijn minder mobiel en
geven minder geld uit, ondernemers derven omzet en komen in problemen
wat een neergaande spiraal opwekt m.b.t. werkgelegenheid en de economie
als geheel.
Winkelcentra buiten Den Haag trekken veel extra klanten door hun gratis
parkeren beleid ( Leidschenhage, Ikea, etc…), terwijl potentiële klanten
uit de regio Den Haag nu elders winkelen.  Hoge parkeertarieven zorgen
verder dat veel mensen terughoudend zijn om spontaan iets te gaan
drinken of eten in horecagelegenheden in het centrum of aan de zee.

Met verwijzing naar het desbetreffende artikel in het reglement van orde
hebben wij de volgende vragen:

1.    Is het college het met ons eens dat het onlangs door de fractie
van PvdA gelanceerde voorstel om in het centrum van Den Haag de
parkeertarieven te verhogen, absoluut niet bijdraagt tot verbetering van
het ondernemersklimaat?

2.    Is het college het met ons eens dat het, juist nu, opheffen van
betaald parkeren in bepaalde winkel- en recreatiezones en deze te doen
vervangen door blauwe zones met een maximale parkeerduur van
bijvoorbeeld 2 uur, bijdraagt aan enerzijds besparingen voor consumenten
en anderzijds bijdraagt aan een impuls voor winkels en horeca in deze
moeilijke tijden ( een win-win situatie dus…) ?

3.    Is het college het met ons eens dat deze  maatregel veel
publiciteit zal geven en daardoor bijdraagt aan een hoognodige
economische impuls voor ondernemend Den Haag?

4.    Is het college het met ons eens dat een maatregel als deze
relatief snel, goedkoop en eenvoudig is in te voeren?

5.    Welke mogelijke andere ” President Obama-stijl ” stimulerende
maatregelen stelt het college verder voor om ondernemers en werknemers
bij te staan in deze moeilijke tijden?

Groep Van der Velden

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: