DenHaagOrg

Puur Haags

Nachtclub in het Strijkijzer?

Posted by ingezonden mededeling on 24 January, 2009

Vanuit de bewonersorganisatie “Buurtstation” komen signalen dat er op de 41ste  en 42 ste etage van het Strijkijzer een nachtclub gevestigd gaat worden. Ook maken zij zich zorgen over de windhinder, verkeerssituatie en allerlei andere zaken in relatie tot het Strijkijzer.  

Onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Den Haag, heeft de SP fractie  de volgende vragen:

Nachtclub;

1.    Klopt de informatie over de te vestigen nachtclub?
2.    Zo ja, wanneer is hiervoor een vergunning afgegeven?
3.    Wat voor type horeca is dit?
4.    Hoe verhoudt dit zich met het bestemmingsplan (RV 221 d.d. 16 december 2004)?
5.    Bent u het met de SP eens dat eerder is afgesproken dat er voor grootschalige horecavoorziening ter plaatse een ontheffing nodig zou zijn?
6.    Zo ja, is deze verleend?
7.    Klopt het dat de politie een negatief advies heeft gegeven met betrekking tot deze vergunning?
8.    Welke overwegingen hebben er gespeelt bij het toekennen van deze vergunning?
9.    Op welke wijze is/wordt er rekening gehouden met de verkeerssituatie, laden/lossen, publiek, parkeren in relatie tot deze nachtclub?
10.    Is de brandweer betrokken geweest rondom deze vergunning in het licht van de brandveiligheid en calamiteiten?
11.    Zo nee, waaraan moet voldaan worden om op de 41 –42 ste etage van het Strijkijzer een horecavoorziening te realiseren?

Randvoorwaarden rondom en na bouw Strijkijzer:

12.    Klopt het dat er van de afspraken met betrekking tot laden en lossen, verhuizen en dergelijke (zoals besproken tijdens de verschillende rechtszaken) er geen enkele handhaving plaatsvindt?
13.    Kan het college aangeven welk parkeerregime er geld rondom het Strijkijzer (Hofwijckstraat, zijkant Sigmagebouw)?
14.    Kan het college aangeven wanneer en op welke wijze de alternatieve voorziening (haag/bomen/palenscherm) ter vermindering van de windhinder ontstaan na de bouw van het Strijkijzer, uitvoering krijgt?
15.    Kan het college aangeven wanneer en op welke wijze er uitvoering wordt gegeven (zoals gesteld  in voorbereiding van de bouw) aan het opknappen van de looproute Rijswijkseweg en de dag en nacht opstelling van de Laakhaven garage t.b.v. bewoners / bezoekers woontoren?
16.    Is het college bereid bij de brandweer navraag te doen of er inmiddels een calamiteitenplan voor het Strijkijzer is opgesteld en wanneer dit naar de bewoners en omwonenden bekend wordt gemaakt?
17.    Zo nee, waarom niet?

Tymen Colijn
SP  Fractie.

Advertisements

5 Responses to “Nachtclub in het Strijkijzer?”

 1. Frans said

  Alles voor onze (s)expats.
  De Hagenaar heeft toch niets in te brengen.
  Maar de verkiezingscampagne komt er aan, dus dat wordt op eieren lopen en gezien nullen de grootste eieren zijn, komt dat goed uit, want daar hebben we er zat van in dit bestuur.

 2. Jeroen said

  Wellicht ontgaat mij iets, maar wat is precies het probleem als er in Den Haag wat meer leven komt?
  Expats zijn goed voor de stad, goed voor de economie.
  Natuurlijk moet zo’n gelegenheid aan alle eisen voldoen, dat zal ook best wel.
  Volgens mij komt er ook een panoramaterras en een restaurant, dat was vorig jaar al bekend toch?

 3. tim said

  Volgens mij is het ook geen probleem als het een restaurant is dat s’avonds open is.. Eigen lift, paar verdiepingen vergaderruimte tussen het restaurant en de meest luxe appartementen daaronder… alleen, ja de overlast in de buurt wel even voorkomen… (valetservice naar pgarage laakhaven prima idee.. ook voor de bewoners doen.,. een beetje leven daar in dat kleine straatje en die dode hoek… ).

  wel graag een update met de antwoorden! Of kan iemand mij vertellen waar ik de antwoorden op deze vragen straks kan vinden?

 4. Jeroen said

  Kijk! dat bedoel ik! positief insteken, laten we met zijn allen wat maken van de buurt!
  Dat overlast voorkomen moet worden lijkt mij logisch.

  Antwoorden op de vragen weet ik niet, misschien is dit gewoon bekend bij de gemeente?

 5. Rob said

  re: punt 8: “hebben er gespeelt(?)”
  re: punt 13: “Kan het college aangeven welk parkeerregime er geld(?)”
  re: punt 15: “de dag en nacht opstelling(?) van de Laakhaven garage t.b.v. bewoners / bezoekers woontoren”

  Een beetje flauw misschien, maar toch wel slordig voor een officieel schrijven.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: