DenHaagOrg

Puur Haags

Commissie voor de Stadsdelen: mag de Hagenaar ook aanwezig zijn?

Posted by ingezonden mededeling on 20 January, 2009

De vergadering van de Commissie voor de Stadsdelen, die op woensdagavond 21 januari zou plaatsvinden, is verplaatst naar 13:30. Dit is een beslissing waar de Haagse SP fractie bijzonder ontevreden mee is, aangezien dit een tijdstip is waarop veel inwoners van Den Haag aan het werk zijn. De SP vindt dat de vergadering van de Commissie voor de Stadsdelen in principe ‘s avonds plaats moet vinden.
Aanstaande woensdag wordt het functioneren van de commissie behandeld en onder andere vergaderd over de ‘Dag van de Hagenaar’: een dag waarop activiteiten worden georganiseerd om de Hagenaar bewust te maken van en te informeren over zijn positie als burger. Mede daarom is het uiterst wrang dat er bij de keuze van het tijdstip van de vergadering zo weinig rekening is gehouden met de Hagenaar.

De SP vindt het belangrijk dat afspraken die tijdens de vergadering van de Commissie voor de Stadsdelen worden gemaakt ook daadwerkelijk worden nageleefd door de leden van de gemeenteraad. Zo is er tijdens het bezoek van de commissie aan stadsdeel Leidschenveen / Ypenburg op 9 oktober 2008 enthousiast gereageerd op het voorstel van burgers om een museum te vestigen in het monumentale luchthavengebouw in Ypenburg. Tijdens de begrotingsbehandeling op 30 oktober 2008 is hiervoor door de SP een motie ingediend. Dit voorstel werd slechts ondersteund door het CDA en de ChristenUnie-SGP. “Het lijkt erop dat commissieleden bij besluitvorming door hun partij worden teruggefloten ten behoeve van het partijbelang. Terwijl we binnen de commissie hadden afgesproken dat deze partijbelangen in de Commissie Stadsdelen niet zouden meewegen”, aldus Tymen Colijn, SP raadslid. “Zo wordt bij de inwoners van Den Haag de indruk gewekt dat afspraken die tijdens de commissievergadering zijn gemaakt weinig waarde hebben”.

Advertisements

One Response to “Commissie voor de Stadsdelen: mag de Hagenaar ook aanwezig zijn?”

 1. Alsof dat aanwezig zijn wat uit zou maken.
  Sinds wanneer heeft de hardwerkende burger hier wat in te brengen?
  Daklozen, verslaafden en werkeloze Tokkies, daar zet dit bestuur zich toch voor in onder die misleidende noemer van “zorg verlenen aan de kwestbaren in de samenleving”?

  De normaal werkende burger wordt toch niet gehoord. Laat staan dat dáár wat voor gedaan wordt.
  We moeten allemaal overlopen van begrip voor die “kwetsbaren”, maar van enig begrip voor de mensen die het allemaal moeten financieren en al die overlast moeten tolereren, is weinig te merken.

  De aanwezigheid van die mensen zal op die raadsvergadering dan ook niets opleveren ten gunste van henzelf.
  De burger is al vanaf 1974 afgehaakt, of zelfs daarvoor, sinds we een college hebben dat zich drukker maakt om het ontwikkelen van beleid ten faveure van de ego’s van die paar wethouders in plaats van voor bijna een half miljoen Hagenaars.
  Dat mag ook wel blijken uit de opkomstcijfers bij de verkiezingen, en die paar die er nog stemmen doen dat alleen maar omdat ze aan dit bestuur zelf hun bestaansrecht ontlenen.

  http://ontevredenburger.punt.nl/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: