DenHaagOrg

Puur Haags

Wintervoedering Haagse vogels van start

Posted by ingezonden mededeling on 7 January, 2009

De watervogels krijgen het moeilijk deze winter. Sinds tweede Kerstdag vriest het stevig en  langzaamaan zijn de meeste sloten en vaarten dichtgevroren. Alleen op plekken waar veel watervogels bij elkaar zitten blijft een wak open. Maar over het algemeen kunnen de watervogels door het ijs niet meer bij hun voedsel komen.
Om de vogels de winter door te helpen start de Haagse Vogelbescherming i.s.m. de Haagse Dierenbescherming de wintervoedering. Door heel Den Haag en omstreken zal, op plaatsen waar grote concentraties vogels zitten, gevoerd worden. Allereerst wordt gestart met de watervogels, pas als er ook sneeuw ligt, zullen tevens bosvogels bijgevoerd worden.

Oproep vrijwilligers
Om al dat werk in goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers nodig die bereid zijn om dagelijks op een vaste plek te voeren. Het voer kan dagelijks tussen 16.30 uur en 17.30 uur worden opgehaald bij Vogelasiel De Wulp aan de Heliotrooplaan 15 in Den Haag (landgoed Meer en Bos). Aanmeldingen via het vogelasiel (070-323.15.68) Vrijwilligers krijgen duidelijke instructies mee over de beste manier van voeren.

Melden van wakken met vogels
Het is belangrijk om te weten waar zich wakken met grote vogelconcentraties bevinden. Ook die kunnen gemeld worden bij vogelasiel De Wulp. (070-323.15.68)

Financiële bijdrage
Wintervoedering kost altijd veel geld. Want naast oud brood dat voor  weinig of niets door de bakkers geleverd wordt, moet er ook zaad, vis en eendagskuikens worden gekocht. Als de voedering enkele weken aanhoudt, doet dat een flinke aanslag op de kas van de Haagse Vogelbescherming. Daarom doet de vereniging ook een beroep op particulieren die een bijdrage willen geven.
Uw gift is welkom op giro 358.61.85 t.n.v. Haagse Vogelbescherming o.v.v. wintervoedering

Het vogelasiel is bereikbaar tijdens kantooruren 9.00 – 17.00 uur

Advertisements

One Response to “Wintervoedering Haagse vogels van start”

  1. Niek said

    Stop ik langs de Veenkade, denken die zwanen dat ik voer bij me heb. Stom van mij natuurlijk. Gelukkig had die vrouw aan de overkant wel voer.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: