DenHaagOrg

Puur Haags

Bezwaar invoering 1 uur parkeerduur

Posted by ingezonden mededeling on 15 December, 2008

Geacht college, 

In-Tension Health Club Scheveningen, Marcelisstraat 200, 2586 RZ in ‘S-GRAVENHAGE, doet een beroep op ons voor het volgende.

Het gaat over uw aankomende besluit van 16 december 2008. Hierbij wilt u betaald parkeren invoeren in Scheveningen-dorp. In-Tension Health Club Scheveningen is het met uw plannen niet eens. Hij heeft mij gevraagd om daartegen namens hem zienswijzen in te dienen. Ik doe dat met deze brief. 

Zienswijzen indienen
Donderdag 11 december 2008 hoorde cliënt dat het college hem vroeg om zijn mening te laten weten over het voorgenomen parkeerbeleid. Zijn mening zou dan nog meegenomen kunnen worden in de besluitvorming die op dinsdag 16 december 2008 plaatsvindt.

Cliënt werd hierdoor zeer overvallen en was erg verbaasd door de zeer onredelijk korte termijn die het college hem geeft. Cliënt wil graag weten wat de reden is hiervoor.

Stichting Centrum Scheveningen-Dorp
De redenen voor het invoeren van het betaald parkeren is het verbeteren van het leefcomfort in de wijk door het weren van wijkvreemde parkeerders.

Met dit principe is cliënt het uiteraard zeer eens. Daarbij moet er wel zeer kritisch gekeken worden of de invoering van betaald parkeren, en op welke wijze die wordt ingevoerd, ook het gewenste resultaat (kan) opleveren. Cliënt is van mening dat dit in deze wijk op de voorgestelde wijze absoluut niet het geval is.
Zoals u weet stuurt de Stichting Centrum Scheveningen-dorp ook een zienswijze in over uw plannen. De ondernemers verenigingen en de bewoners verenigingen in Scheveningen-Dorp zijn het met elkaar eens geworden op alle punten betreffende het betaald parkeren.
Cliënt sluit zich aan bij de zienswijze van deze Stichting. In deze brief belicht ik de punten die specifiek voor het bedrijf van cliënt van belang zijn. 

Te weinig parkeerplaatsen
Het aantal aanwezige parkeerplaatsen in het gebied waarin u betaald parkeren wilt invoeren is veel te weinig, ook na het weren van wijkvreemd verkeer (welk  grotendeels niet zijn meegenomen in de onderzoeken van de dienst Parkeren, omdat de telingen buiten het strandseizoen zijn verricht). Zie een samenvatting uit uw onderzoeken:

Autobezit

Visserij buurt *

Oud Scheveningen **

Scheveningen Bad*

Aantal huishoudens

1004

1548

3002

zonder voertuig

951

49%

755

49%

1381

46%

met één voertuig

805

41%

614

40%

1258

42%

met twee voertuigen

170

9%

148

10%

293

10%

met drie voertuigen

29

1%

31

2%

70

2%

totaal aantal voertuigen

1232

1003

2054

parkeercapaciteit

984

1252

2152

Totaal aan parkeerplaatsen

248

tekort

249*

vrij

98*

vrij


Hoeveel parkeerplaatsen daarvan liggen aan de boulevard**  en de Scheveningseweg*  en  zouden dus niet meegeteld moeten worden, omdat ze buiten de wijk liggen?NB deze cijfers houden geen rekening met lease auto, lokaal gevestigde ondernemers met auto’s en bezoekers van bewoners en klanten van de lokale ondernemers.Bronnen:
Visserijbuurt:
http://www.denhaag.nl/docs/dsb/parkeren/haagse%20woongebieden/4%20visserijbuurt.pdf
Oud Scheveningen: http://www.denhaag.nl/docs/dsb/parkeren/haagse%20woongebieden/1%20oud%20scheveningen.pdf
Scheveningen Bad: http://www.denhaag.nl/docs/dsb/parkeren/haagse%20woongebieden/3%20scheveningen%20bad.pdf


Er worden 27 parkeerplaatsen toegevoegd in het gebied Sleepnetstraat, waarvan er 10 bestemd zijn voor de sportschool van cliënt. Cliënt vraagt zich af wat er met deze tien parkeerplaatsen gebeurt, gezien uw besluit van 4 november 2008. Dit besluit is overigens op geen enkele wijze gecommuniceerd met cliënt. Dit is bijzonder onzorgvuldig.

Dit betekent dat er 17 extra plaatsen worden gerealiseerd. Naast het invoeren van betaald parkeren wordt ook het gedoogbeleid van illegale parkeerplaatsen aangepakt. Dit kost dus feitelijk weer enige honderden parkeerplaatsen waardoor het tekort weer groter wordt. Samen met de 200 extra bewonersparkeerplaatsen die de toekomstige ondergrondse parkeergarage Badhuiskade levert, is het totaal 217 extra parkeerplaatsen. Dit betekent een tekort van 31 parkeerplaatsen op de huidige vraag naar parkeerplaatsen. Een logische oplossing is dan ook volgens cliënt om de parkeergarage groter te maken dan nu wordt voorgesteld, tot onder het gehele gebied van het Badhuiskade plantsoen tot aan de Neptunusstraat. Hierdoor wordt er een surplus gerealiseerd voor de nabije toekomst.

Namens cliënt verzoek ik u dan ook om met spoed de bouw van de parkeergarage Badhuiskade te realiseren. Tot deze parkeergarage is gerealiseerd, verzoek ik u namens cliënt alle invoeringen in dit gebied voor betaald parkeren op te schorten.

1 uur parkeerduur in Scheveningen-dorp

Cliënt heeft bijzonder grote bezwaren tegen de invoer van een 1 uur parkeerduur. Vanuit  de gemeente is vanaf het begin meerdere malen aangegeven dat:
a.
Bestaande betaald parkeerregelingen niet zullen worden gewijzigd (nota Aanpak Betaald Parkeren
)b.
Vooralsnog geldt voor de nieuw in te voeren gebieden dat er geen sprake is van een maximum parkeerduur op straat van minder dan twee uur (Bron o.a.: http://www.centrum-scheveningen-dorp.nl/aanpak-parkeren-woongebieden/2008-06-06-reactie-op-inspraak-commissievergadering.html )

Cliënt was zeer verbijsterd en zeer onaangenaam getroffen toen hij zijn vergunningaanvraag brieven ontvingen waarop hij voor het eerst hoorde over een maximale parkeer duur van 1 uur. Dit bleek ook geen voorstel te zijn, maar direct een voldongen feit. Hierover is met de belanghebbenden nooit overleg geweest. Terwijl de belangenorganisaties steeds duidelijk hebben aangegeven in elk Verkeer Parkeeroverleg, in elke inloopavond en elke andere mogelijk vorm van inspraak, dat twee uur parkeerduur minimaal is voor de ondernemers van dorp. Ook de bewonersorganisaties kunnen zich hier prima in vinden. En het werd door u bevestigd met elke communicatie vanuit de gemeente!

Cliënt is van mening dat hij mag vertrouwen op de eerdere berichtgeving vanuit de gemeente en dat de parkeerduur niet tot een uur wordt beperkt. De bezwaren tegen 1 uur parkeren zijn groot. Eén uur parkeren is geen 1 uur parkeren, maar drie kwartier. Men moet immers binnen dit uur heen en weer lopen de meters vullen en weer terug gaan naar hun bestemming.
Dit geeft de sporters van het fitnesscentrum van cliënt veel te weinig tijd om te  sporten, omdat groepslessen 1 uur duren en de sporters zich ook moeten omkleden en eventueel douchen.

Cliënt vreest een groot verlies aan klanten als dit wordt ingevoerd. Hij vraagt zich af of u bij deze gevolgen überhaupt heeft stilgestaan. Namens cliënt verzoek ik u dan ook voor een invoering van een parkeerduur van minimaal 2 uur

Daarnaast verzoek ik u namens cliënt, zijn bedrijf een 133 vergunning te verlenen.

De 133 vergunning is verstrekt aan de Metz Tennisbanen welke op ca. 500 meter van dit gebied ligt. Deze vergunning verzekert de Mets Tennisbanen ervan dat zij goed kunnen blijven functioneren. Cliënt is van mening dat zijn situatie vergelijkbaar is met die van de Tennisbanen.

Verzoek
Om deze redenen verzoek ik u, namens cliënt, uw voornemen te herzien en tegemoet te komen aan de bezwaren van cliënt.

Advertisements

One Response to “Bezwaar invoering 1 uur parkeerduur”

  1. Parkeergeldzucht.

    http://www.parkeergeldzucht.nl/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: