DenHaagOrg

Puur Haags

Raadsleden gelijk aan de slag met wensen bewoners Laak

Posted by ingezonden mededeling on 12 December, 2008

“Ik stel dit volgende week in de commissievergadering ter discussie,” was een veel gehoorde zin tijdens de bijeenkomst van de Commissie voor de Stadsdelen in het stadsdeel Laak. Op woensdag 10 december verzamelden raadsleden zich in het stadsdeelkantoor van Laak om te spreken met bewoners, ondernemers en instellingen over het reilen en zeilen in hun stadsdeel. Bewoners stelden verschillende onderwerpen ter discussie en de raadsleden gaven aan wat zij aan de betreffende problemen konden doen.

De bewoners bespraken daarna onderwerpen variërend van groen in de wijk
tot wijkeconomie, parkeren en veiligheid. Door problemen concreet te
benoemen, werd het duidelijker wie het probleem het beste op kon pakken.
Terwijl de onderwerpen werden gepresenteerd, zeiden raadsleden toe
bepaalde onderwerpen de week erna al in de vakcommissies te zullen
bediscussiëren.

‘Langdurige werklozen zouden gemakkelijker een eigen onderneming
moeten kunnen opstarten, als een impuls voor de wijkeconomie,’aldus
een bewoner. Raadslid Gerard Verspuij neemt dit mee naar de
vakcommissievergadering. ‘De ambachtelijke ondernemer moet ook terug
in de wijk,’ zei een ander bewoner. Raadslid Ibo Gülsen bespreekt dit
in de werkbespreking over wijkeconomie. Tot slot gaf ook raadslid Ries
Smits aan de beperkte parkeergelegenheden in Laak te bespreken in een
vakcommissie.

Advertisements

5 Responses to “Raadsleden gelijk aan de slag met wensen bewoners Laak”

 1. miguel said

  Aardig, zo’n integraal bericht van Residentienet (zie http://politiek.residentie.net/index.php?s=2&c=1729)

  Dit is al de tweede, trouwens, zie ook https://denhaagorg.wordpress.com/2008/12/04/cultuurstad-2018/

  Is DenHaag.org gekaapt?

 2. Frans said

  Want de vraag van residentie.net is natuurlijk of dat spannende discussieplatform niet kan worden ingelijfd. In het IJspaleis denkt men namelijk dat Inlijven betekent dat residentie.net eindelijk die bezoekersaantallen krijgt waar onze bestuurders al jaren gespannen naar uitkijken.

  http://snipurl.com/7vpcl

 3. Frans said

  Nog een toegift, pure nostalgie.

  http://www.denhaagtekijk.nl/denhaag/index.htm

 4. Jan Hunck said

  Bijgaand mijn reactie.

  Gemeente Den Haag
  Stadsdeel Laak/Griffie gemeenteraad
  tav hr. A.Seitzinger en mw A. de Bie
  Slachthuisplein 25
  Den Haag

  Den Haag, 11.12.08

  Geachte hr. A.Seitzinger mw A. de Bie

  Bijgaand op verzoek mijn notitie welke ik gebruikte tbv de Cie. Stadsdelen Laak dd. 10.12.08.

  Bijlage. 1 ex.

  Hoewel het punt Groen en Bomen ruimschoots aan het bod kwam toch nog het volgende verzoek.

  Het zou practisch zijn om bij de eerstvolgende bijeenkomsten ook het punt Raadsmededelingen in de voegen. Dit dan om de betrokkenheid van de wijkbewoners nog meer te stimuleren. Burgers willen zich zeker ook verdiepen in de resultaten van de Raadsvergaderingen. Raadsleden gaan meer de wijk in en de bewoners worden meer betrokken bij de Raadsagenda. Mede hierdoor kan het Dualisme van Elzinga meer effect krijgen.

  Denk hierbij bijv. aan:

  Masterplannnen o.a. Knoop Moerwijk (Structuurvisie Den Haag 2020),

  Nota Haagsche Bomen, Nota Vergroenen en Verdichten etc.

  Dit dan zal in voorkomende gevallen de Inspraak verbeteren en mogelijk in een aantal gevallen zelfs overbodig maken. Veel Inspraakrondes wilde nog al eens tot heftige taferelen leiden waarbij de wijkbewoners de indruk kregen dat Inspraak zinloos is (Vennepark). Daarnaast wil het hierdoor gebeuren dat bewoners bezwaren indienen en in beroep gaan. Hetgeen irritaties oplevert en ook gaat er dan onnodig geld over de balk. En ook worden plannen hierdoor gefrustreerd door onze beroeps proceduristen.

  Jan Hunck – Spoorwijk Laak
  Initiatiefgroep Kunst in de Wijk
  Initiatiefgroep Groen in de Wijk
  Initiatiefgroep De Nieuwe Nomaden
  AXXiegroep NoMaat

  Contactpersoon: J.J.Hunck
  Beetsstraat 280 (Spoorwijk)
  2524 RH Den Haag
  t. 070-3935688
  e. kunst-in-de-wijk@verbindt.nl

  w. http://www.Spoorwijk.benik.nl

  w. http://www.bewonersorganisatie.blogspot.com

  w. http://www.kunst-in-de-wijk.verbindt.nl

  w. http://www.groenevinger.wordpress.com

  w. http://www.de-nieuwe-nomaden.denhaagsweb.nl

  w. http://www.axxiegroep-nomaat.denhaagsweb.nl

  w. http://www.wijken.tegengeweld.nl

  w. http://www.tegengeweld.denhaagsweb.nl

 5. Zo maar een Hagenaar said

  Vanwege de gemaakte afspraken over de inspraak raakt het gemeentebestuur weer eens in opspraak. En luisteren is niet hun sterkste punt. En het grootste bezwaar is natuurlijk dat het college zich in de onderhandelingen over een collegeakkoord op veel zaken al vastgelegd heeft, zodat inspraak bij voorbaat zinloos is.
  Het moet anders.

  http://www.inspraakpunt.nl/actueel/nieuws/helpdenationaleombudsman.aspx

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: