DenHaagOrg

Puur Haags

Haagse Hout wil meewerken aan Den Haag Cultuurstad 2018

Posted by ingezonden mededeling on 4 December, 2008

berdroefdheid alom; waarover spraken zij?

berdroefdheid alom; waarover spraken zij?

Bewoners van Haagse Hout zijn enthousiast over de kans om actief mee te denken over de invulling van cultuur in hun stadsdeel. Dit bleek tijdens de bijeenkomst van de Commissie voor de Stadsdelen* in het stadsdeel Haagse Hout op woensdag 3 december. ‘Het is ontzettend leuk om op deze manier als bewoner van Haagse Hout ook een steentje bij te dragen aan Den Haag Cultuurstad 2018,’ aldus een bewoner van het stadsdeel Haagse Hout. Raadsleden voerden daarbij een open gesprek met de bewoners over de verschillende mogelijkheden om te participeren en invloed uit te oefenen op de lokale politiek. 
‘Als je bij een raadsvergadering komt inspreken om de mening van raadsleden te veranderen, ben je eigenlijk al te laat. Veel meer effect heeft het als je inspreekt tijdens een commissievergadering of vanaf het begin meedenkt  in de beleidsvormende fase,’ aldus Saskia Mulder, voorzitter van de Commssie voor de Stadsdelen. Ongeveer 30 bewoners van het stadsdeel Haagse Hout, waaronder vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en de stadsdeeldirectrice waren aanwezig. Raadsleden gaven hen tips om hun invloed effectiever uit te oefenen. Zij gaven antwoord op vragen als ‘Wat is de rol van een stadsdeelkantoor? Welk soort vragen kun je beter niet e-mailen naar raadsleden en welk soort vragen wel? De raadsleden waren blij met de enthousiaste deelname van de stadsdeelbewoners.

*Doordat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 maart jl. instemde met de verordening stadsdeelorganisatie, hebben de stadsdelen nu één raadscommissie die zich ontfermt over de wensen en zorgen van Hagenaars in stadsdelen. Door de kortere lijnen heeft de gemeenteraad sneller en gemakkelijker contact met Hagenaars.

Nog meer bedroefdheid

Nog meer bedroefdheid

Advertisements

One Response to “Haagse Hout wil meewerken aan Den Haag Cultuurstad 2018”

  1. Waarschijnlijk werd net het nieuws bekend gemaakt dat ene Marieke Bolle definitief de nieuwe wethouder Cultuur is geworden.

    http://www.denhaaggaatloos.nl/nieuws/2008/11/4921

    Droever kan je dan niet worden toch ???

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: