DenHaagOrg

Puur Haags

Gemeente Den Haag moet meer doen en minder oppotten

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

CDA pleit voor lastenverlichting, opvoeding en handhaving

De Haagse CDA-fractie  zal tijdens de begrotingsbehandeling pleiten om meer te gaan doen en minder op te potten. De gemeente beschikt over steeds grotere reserves en overschotten. Fractievoorzitter Karsten Klein: *Gemeenschapsgeld moet goed gebruikt worden en is niet bedoeld om de gemeentekas te spekken*. De CDA fractie wil lastenverlichting door het afschaffen van de zogenaamde kabelbelasting (precariobelasting op nutsbedrijven), wat voor alle burgers 50 euro op de stijgende energierekening scheelt. Ook stelt het CDA voor om in de gemeente opvoedingsdiscussies te organiseren om met elkaar af te spreken waar we elkaar en onze kinderen op kunnen aanspreken. Extra handhavers zijn nodig om te laten zien dat de overheid niet alleen regels verzint maar deze ook serieus neemt. Het CDA pleit voor geld voor extra handhavers.

Advertisements

One Response to “Gemeente Den Haag moet meer doen en minder oppotten”

  1. Frans said

    Maar het zal uiteindelijk wel veel minder zijn wat we niet meer hoeven te betalen. Want door die totale precario-opbrengst van kabels en leidingen in mindering te brengen op alléén de Hagenaars, maakt Karsten dus een denkfout.

    Eigenlijk wel een beetje dom om het gratis dee-haa-te-kijks-rekencentrum niet te raadplegen en zelf zo maar wat te roepen, vanuit je eigen simplistische denkraam. Temeer daar we het hem zelfs van te voren gevraagd hebben.

    Maar hier een verhaal met en kop en een staart en in tegenstelling met die populistische kreet van 50 euro terug, een correcte onderbouwing.

    http://denhaagtekijk.blog-city.com/precario.htm

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: