DenHaagOrg

Puur Haags

Archive for November 4th, 2008

Gemeente Den Haag moet meer doen en minder oppotten

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

CDA pleit voor lastenverlichting, opvoeding en handhaving

De Haagse CDA-fractie  zal tijdens de begrotingsbehandeling pleiten om meer te gaan doen en minder op te potten. De gemeente beschikt over steeds grotere reserves en overschotten. Fractievoorzitter Karsten Klein: *Gemeenschapsgeld moet goed gebruikt worden en is niet bedoeld om de gemeentekas te spekken*. De CDA fractie wil lastenverlichting door het afschaffen van de zogenaamde kabelbelasting (precariobelasting op nutsbedrijven), wat voor alle burgers 50 euro op de stijgende energierekening scheelt. Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Bureaucratie, Leefbaarheid, Politiek | Tagged: , , | 1 Comment »

Ondoordacht kabinetsbesluit over afschaffen verplichte welstandstoets

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is het volstrekt oneens met het kabinetsvoornemen de Woningwet zodanig te wijzigen dat de adviesverplichting door een onafhankelijke welstandscommissie wordt geschrapt. Het kabinet wil hiermee gemeenten meer vrijheid bieden om zelf te bepalen in hoeverre en van wie een advies wordt ingewonnen ter onderbouwing van het besluit omtrent verlening van een bouwvergunning. Procedures voor bouwplannen waar geen onafhankelijk welstandsadvies nodig is kunnen sneller worden afgedaan, is de verwachting van het kabinet. Read the rest of this entry »

Posted in Architectuur, Bouwplannen, Bureaucratie, cultuur, Idee, Opinie, Politiek | Tagged: , , , | Comments Off on Ondoordacht kabinetsbesluit over afschaffen verplichte welstandstoets

Van klassenassistente naar schoonmaakster

Posted by Interniek on 4 November, 2008

Na 26 jaar tussen kinderen op een basisschool te hebben gewerkt en er eindelijk een rustige uitloop (na 40 jaar werken!) in zicht komt, steekt de gemeente Den Haag er een vermogen in om deze bijna zestigjarige ID-baner aan het werk te houden. Ook zij heeft namelijk een aangetekende ontslagbrief ontvangen. Haar wordt vandaag zelfs voorgesteld een tweejarige cursus SPW te volgen, zodat zij gediplomeerd kinderen kan opvangen! Dan is zij dus 62 jaar! Nu nog klassenassistente wordt zij gehersenspoeld om een functie als Stadswacht, Biesieklette medewerker of schoonmaakster aan te nemen omdat zij anders niet voor een uitkering in aanmerking komt als zij op 1 januari 2009 geen werk meer heeft. En dan te bedenken dat er honderden, zo niet duizenden jongeren in Den Haag rondlopen met een volledige uitkering die nog nooit ene moer hebben uitgevoerd. Waar is het gevoel voor rechtvaardigheid gebleven? Meer in Hagaz!ne

Posted in Bureaucratie, Idee, Opinie, Politiek | Tagged: , , , , , | 3 Comments »

Welstandscommissie snel afschaffen

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

CDA: Welstandscommissie snel afschaffen

Nu het kabinet de verplichting om bij elke bouwvergunning een advies te vragen aan een welstandscommissie laat vallen, wil de CDA-gemeenteraadsfractie dit zo snel mogelijk effectueren. Raadslid Michel Santbergen: “De administratieve lasten kunnen afnemen en de bouwsnelheid kan omhoog.” De doorlooptijden bij de welstandscommissie zijn soms lang. Afgelopen jaar heeft de welstandscommissie 40% van de bouwplannen niet doorgelaten. Read the rest of this entry »

Posted in Architectuur, Bouwplannen, Bureaucratie, cultuur, Leefbaarheid, Politiek | Tagged: , | 3 Comments »

 
%d bloggers like this: