DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Expositie Haags Bakkie and Friends

  1 maart 2020 is het zover, zet in uw agenda! Een aantal leden van de Flickr groep Haags Bakkie en friends mogen dan in de bijzonder leuke Galerie Studio Lissabon starten (om 13.00 uur) met een expositie die duurt tot en met 29 maart en alleen op zaterdagen en zondagen ‘s-middags te bezoeken is. Ik […]

  Eerste bemande ballonvaart vanuit de Paleistuin

  Het is alweer een tijdje geleden dat ik door de Paleistuin wandelde. Wat opviel was het ballonbeeld. Meestal zijn de struiken rondom het beeld hoger en vol met blad maar door snoei en herinrichting was het beeld goed zichtbaar. Ik liep er naartoe en omheen en zag ineens dat er een tekst op de sokkel […]

  Hofstijl is echt Deaud! Kan dat zomaar?

  Hofstijl Stopte In een laatste post. (te vinden via deze url ) zegt het: Oktober 2007 begonnen we, Maurits en ik, Hofstijl. Nu 5 jaar later stoppen we ermee, een keuze die vaker heeft gespeeld. Je moet niet op een dieptepunt stoppen en dat doen we ook niet. Het ging niet slecht met Hofstijl maar […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Archive for November 4th, 2008

Gemeente Den Haag moet meer doen en minder oppotten

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

CDA pleit voor lastenverlichting, opvoeding en handhaving

De Haagse CDA-fractie  zal tijdens de begrotingsbehandeling pleiten om meer te gaan doen en minder op te potten. De gemeente beschikt over steeds grotere reserves en overschotten. Fractievoorzitter Karsten Klein: *Gemeenschapsgeld moet goed gebruikt worden en is niet bedoeld om de gemeentekas te spekken*. De CDA fractie wil lastenverlichting door het afschaffen van de zogenaamde kabelbelasting (precariobelasting op nutsbedrijven), wat voor alle burgers 50 euro op de stijgende energierekening scheelt. Read the rest of this entry »

Posted in Bureaucratie, Leefbaarheid, Politiek | Tagged: , , | 1 Comment »

Ondoordacht kabinetsbesluit over afschaffen verplichte welstandstoets

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is het volstrekt oneens met het kabinetsvoornemen de Woningwet zodanig te wijzigen dat de adviesverplichting door een onafhankelijke welstandscommissie wordt geschrapt. Het kabinet wil hiermee gemeenten meer vrijheid bieden om zelf te bepalen in hoeverre en van wie een advies wordt ingewonnen ter onderbouwing van het besluit omtrent verlening van een bouwvergunning. Procedures voor bouwplannen waar geen onafhankelijk welstandsadvies nodig is kunnen sneller worden afgedaan, is de verwachting van het kabinet. Read the rest of this entry »

Posted in Architectuur, Bouwplannen, Bureaucratie, cultuur, Idee, Opinie, Politiek | Tagged: , , , | Comments Off on Ondoordacht kabinetsbesluit over afschaffen verplichte welstandstoets

Van klassenassistente naar schoonmaakster

Posted by @hagazine on 4 November, 2008

Na 26 jaar tussen kinderen op een basisschool te hebben gewerkt en er eindelijk een rustige uitloop (na 40 jaar werken!) in zicht komt, steekt de gemeente Den Haag er een vermogen in om deze bijna zestigjarige ID-baner aan het werk te houden. Ook zij heeft namelijk een aangetekende ontslagbrief ontvangen. Haar wordt vandaag zelfs voorgesteld een tweejarige cursus SPW te volgen, zodat zij gediplomeerd kinderen kan opvangen! Dan is zij dus 62 jaar! Nu nog klassenassistente wordt zij gehersenspoeld om een functie als Stadswacht, Biesieklette medewerker of schoonmaakster aan te nemen omdat zij anders niet voor een uitkering in aanmerking komt als zij op 1 januari 2009 geen werk meer heeft. En dan te bedenken dat er honderden, zo niet duizenden jongeren in Den Haag rondlopen met een volledige uitkering die nog nooit ene moer hebben uitgevoerd. Waar is het gevoel voor rechtvaardigheid gebleven? Meer in Hagaz!ne

Posted in Bureaucratie, Idee, Opinie, Politiek | Tagged: , , , , , | 3 Comments »

Welstandscommissie snel afschaffen

Posted by ingezonden mededeling on 4 November, 2008

CDA: Welstandscommissie snel afschaffen

Nu het kabinet de verplichting om bij elke bouwvergunning een advies te vragen aan een welstandscommissie laat vallen, wil de CDA-gemeenteraadsfractie dit zo snel mogelijk effectueren. Raadslid Michel Santbergen: “De administratieve lasten kunnen afnemen en de bouwsnelheid kan omhoog.” De doorlooptijden bij de welstandscommissie zijn soms lang. Afgelopen jaar heeft de welstandscommissie 40% van de bouwplannen niet doorgelaten. Read the rest of this entry »

Posted in Architectuur, Bouwplannen, Bureaucratie, cultuur, Leefbaarheid, Politiek | Tagged: , | 3 Comments »

 
%d bloggers like this: