DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De beeldenstorm is in aantocht

  Het is alweer een tijd geleden dat ik foto’s maakte op het Burgemeester De Monchyplein. Het was mooi weer met de zon uit de goede hoek. Nadat ik de gebouwen had vastgelegd viel mijn oog op de grote reliëfs aan de muur. Ik kende ze wel maar het licht viel nu anders. Het reliëf dat […]

  Ferd en Fem: Het komisch duo

  De aanleiding voor deze post is de anti racisme demonstratie op de dam op tweede pinksterdag. Ik plaatste dit op FaceBook: Het gaf aanleiding tot een paar felle reacties van medestanders en van tegenstanders. Wat volgde vind ik ontluisterend. Het Ministerie van Justitie maakt een een whatsapp communicatie hierover tussen Fem en Ferd openbaar: Wanneer […]

  Twee reebruine ogen die keken mij aan

  Het was mooi weer en ik zou op de fiets naar het Belgisch Park gaan. Halverwege – bij het Catshuis – zag ik een paar mensen staan wijzen richting Sorghvliet. Ineens schoot mij een twitterbericht te binnen van Mariëlle Ernst; zij had een hert gezien bij het hek van Sorghvliet. Ik zette mijn fiets op […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Voortbestaan stichting knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’

Posted by ingezonden mededeling on 28 October, 2008

Naar aanleiding van een persbericht, uitgegeven op 16 oktober jongstleden door de afdeling Den Haag van de dierenbescherming, waarin de sluiting van de opvang van stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ bekend gemaakt wordt en de aankondiging gedaan wordt, dat de Dierenbescherming afdeling Den Haag een eigen knaagdierenopvang gaat openen, hierbij een reactie namens het bestuur van stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’.

Helaas is het feit, dat de opvang van stg knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ gesloten zou worden niet door het bestuur van deze opvang besloten, maar blijkbaar door iemand van de Dierenbescherming afdeling Den Haag. De knaagdierenopvang is nergens in deze besluitvorming geraadpleegd of om advies gevraagd en pas na het versturen van het persbericht van de eventuele sluiting van hun opvang op de hoogte gebracht. Bij navraag door het bestuur van ‘het Knagertje’ bleken er nog een aantal belangrijke stappen te nemen voor een nieuwe, slechts tijdelijke, opvang geopend kan worden.

Zo moet de tijdelijke opvang binnen twee maanden gerealiseerd zijn. In die tijd moeten er 3 nieuwe personen het werk gaan doen, dat nu gedaan wordt door in totaal ca 25 vrijwilligers, velen met jaren ervaring met
het opvangen, controleren en herplaatsen van de dieren. Dieren verschonen is een deel van de taak, maar ook eventuele ziektes en gebreken moeten vroegtijdig herkend worden, ook als deze pas later in deopvang naar boven komen. Ook het leren (her)kennen van het karakter van de dieren is moeilijker, dan bijvoorbeeld bij honden en katten. Een ander belangrijk punt is het herkennen van het gedrag bij het koppelen van konijnen en knaagdieren. De meeste van deze dieren leven in groepen en het uitvoeren van een geslaagde koppeling van een in een opvang binnengebracht dier vereist specifiek kennis.

Met de ervaring verdwijnt ook de informatieve doelstelling van de opvang. Knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ gaat regelmatig langs bij scholen en werkt goed samen met gehandicapte instellingen, bejaardentehuizen, naschoolse opvang, kindertehuizen, PsyQ, e.d. , waar ze langs gaat met hiervoor geselecteerde dieren omdat de omgang met dieren meestal een goede positieve uitwerking heeft op de mensen en kinderen in deze instellingen. Ook wordt er samengewerkt met buro Halt.

Dieren, die om de één of andere reden niet bij de huidige eigenaar kunnen blijven, kunnen waarschijnlijk niet terecht bij de nieuwe opvang. Afstandsdieren  nemen ca 40% van het totaal aantal opgevangen dieren
op in de huidige knaagdierenopvang. Het niet opnemen van deze dieren zou wel eens kunnen leiden tot een toename van het aantal op straat gezette dieren. Op straat gezette dieren hebben maar een heel kleine kans van overleven, zeker als ze niet tijdig gevonden worden.

Over het in pension nemen van knaagdieren en konijnen is nog niet nagedacht. Ook dit kan, zeker richting de vakantietijden, een significante toename van gedumpte dieren veroorzaken.

Dieren, die in de ziekenboeg terecht komen hebben vaak medicijnen nodig buiten de normale openingstijden van de opvang. Ook het voeren van konijnen en knaagdieren gaat zeven dagen per week door. Bijvoorbeeld het geven van een extra volle bak om een weekeinde te overbruggen is bij deze diersoorten niet mogelijk. Het dier zal zich overeten en kan aan de gevolgen daarvan overlijden. Met de inzet van slechts 3 personen kan geen 24 uurs toezicht gegarandeerd worden.

Bij de huidige opvang is een woonhuis inbegrepen, zodat medicijnen ook ’s-morgens vroeg, ‘s-avonds laat en buiten de normale openingstijden van de opvang gegeven kunnen worden. Ook de opvoeding van jonge moederloze konijnen en knaagdieren is een 24 uurs taak, waar nog geen invulling aan gegeven is in de nieuwe tijdelijke opvang.

Stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ heeft ook een taak in het opvangen van beschermde dieren, zoals wilde konijnen, hazen, eekhoorns en muizen uit de familie van de zevenslaper. Voor het opvangen en weer uitzetten van deze dieren is een vergunninghouder betrokken bij de opvang. In de nieuwe tijdelijke opvang is deze vergunninghouder niet beschikbaar en hier mogen dan ook geen beschermde dieren opgevangen worden. Wat er dan met deze dieren moet gebeuren is nog niet bekend.

Deze en nog meer niet of onvolledig beantwoorden vragen en punten waar nog helemaal niet over nagedacht is in de aanloop naar de opening van een nieuwe tijdelijke opvang, heeft het bestuur en de vrijwilligers van
stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ doen besluiten om niet de stoppen, maar een poging te doen om het financiële gat, dat het eventuele terugtrekken van de steun door afdeling Den Haag van de
Dierenbescherming veroorzaakt, op een andere manier te dichten en door te gaan met waarvoor we een goede naam hebben. Het deskundig opvangen, verzorgen en herplaatsen van knaagdieren en konijnen.

Deze beslissing heeft wel wat consequenties.

Het is bekend, dat de huidige opvang dringend opgeknapt moet worden na het steeds uitstellen van de afbraak van het pand om plaats te maken voor stadsvernieuwing. Plannen hiervoor worden gemaakt en er zijn een aantal gegadigden om het voor ons uit te voeren. De indeling van het pand zal aangepast worden aan de nieuwe taak. Door de opening van een nieuwe tijdelijke opvang zal het aantal opvangplaatsen verminderd kunnen worden, waarbij er meer plaats gerealiseerd wordt voor dieren waarvan mensen afstand willen doen en voor het in pension nemen van dieren van mensen, die op vakantie gaan of om een andere reden tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen. Hierdoor zal er meer geld beschikbaar komen om ook gevonden dieren te kunnen blijven opvangen. Daarnaast zal de opvang ook overdag gaan openen om beter aan te sluiten bij de vraag naar stageplaatsen voor de diverse scholen.

Ideeën om een structurele oplossing voor stichting knaagdierenopvang ‘het Knagertje’ te realiseren zijn welkom. We vragen bedrijven en instellingen om de opvang te sponsoren en hulp te bieden om de opvang op
te kunnen knappen en mee te denken in het realiseren van een sluitende begroting. Ook hebben we nog enkele bestuursleden nodig, die met ons willen vechten om ‘het Knagertje’ ook in de toekomst te laten overleven.

One Response to “Voortbestaan stichting knaagdierenopvang ‘Het Knagertje’”

 1. lindaatje said

  Ha Geertje,
  uit naam van Engeltje,Jantje,Gompie, Pietertje en niet te vergeten mijn huidige lieve Basje, een van jullie Chinese hammetjes, wil ik uiteraard meedoen. Ik med me wel aan via hyves.
  Groetjes Lindaatje en Basje

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: