DenHaagOrg

Puur Haags

Haagse Stadspartij stelt vragen over IJslandse miljoenen

Posted by Interniek on 15 October, 2008

De Haagse Stadspartij heeft bij het College van B&W schriftelijke vragen ingediend over de 10 miljoen euro die is belegd bij de IJslandse bank Landsbanki. Door de kredietcrisis dreigen deze miljoenen te
verdampen.

De Haagse Stadspartij wil graag weten wanneer en waarom de gemeente dit geld op IJsland heeft geparkeerd en hoe de gang van zaken precies is geweest. De gemeente verklaart formeel te hebben voldaan aan alle
wettelijke eisen, maar de Haagse Stadspartij vindt dit niet voldoende. Fractievoorzitter Wijsmuller: “Het lijkt er op dat de gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan en te roekeloos heeft geopereerd. Er waren al geruime tijd signalen over de risico’s die beleggingen op IJsland met zich mee zouden brengen. Als blijkt dat de gemeente deze signalen heeft genegeerd, dan vind ik dat kwalijk”.

Het onderwerp staat tevens op de agenda van de raadscommissie Veilgheid, Bestuur en Financien (VBF) die a.s. donderdag 16 oktober met verantwoordelijk wethouder Klijnsma in debat zal gaan.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 15 oktober 2008

Geachte voorzitter,

N.a.v. raadsmededeling 230 over de gevolgen van de kredietcrisis voor
de gemeente Den Haag leg ik, onder verwijzing naar het desbetreffende
artikel van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college
voor.

1.      Welke langlopende beleggingen bij welke banken heeft de
gemeente op dit moment uitstaan?

2.      Waarom worden de langlopende beleggingen beheerd door o.a.
Loyalis en BNG en niet door de gemeente zelf?

3.      Wat zijn de kosten van dit beheer?

4.      Kunt u uw stelling dat deze langlopende beleggingen goed
gewaarborgd zijn onderbouwen?

5.      Kunt u een specificatie geven van de 400 miljoen aan kortlopend
belegde gelden? Zo nee, waarom niet?

6.      Het college heeft 10 miljoen belegd in de IJslandse bank
Landsbanki. Op welke datum heeft de gemeente dit geld belegd?

7.      Hoe is het college in aanraking gekomen met Landsbanki? Is de
gemeente zelfstandig in zee gegaan met Landsbanki, of via een beheerder,
een broker of een andere partij?

8.      Welke adviezen heeft het college ingewonnen m.b.t. het beleggen
in Landsbanki?

9.      Bent u het eens met mijn stelling dat het beleggen in IJslandse
banken een groter risico inhield, dan het beleggen in bijvoorbeeld de
BNG? Zo nee, waarom niet?

10.     Waarom wacht het college af in plaats van actie te ondernemen
om het in IJsland belegde geld z.s.m. terug te krijgen?

11.     Wordt overtollig kasgeld belegd in plaats van ingezet om
opgenomen leningen af te lossen vanwege het rentevoordeel? Zo ja, is
hiermee geen sprake van speculatie?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Advertisements

2 Responses to “Haagse Stadspartij stelt vragen over IJslandse miljoenen”

 1. Wim said

  Quick Poll.
  De wethouder financiën moet opstappen vanwege het Ice Save debacle.
  1 Niet alleen zij, ook de rest van het college
  2 Ze moet de eer aan zichzelf houden.
  3 Wegwezen.
  4 Laat maar zitten, ze lacht zo aardig.
  5 De DNB had Ice Save geen A status mogen geven

  Stem.
  http://www.denhaagtekijk.blog-city.com/

 2. Wim said

  Maar het is natuurlijk wel een afgang dat een ambtenaar van een gehucht uit Drenthe er al in maart achter kwam dat het fout zat met die IJslandse bank. Daar blijken dan wel hersens aanwezig te zijn in dat Westerveld.
  Kan je jezelf nog afvragen wat er met het denkvermogen van onze Drentse Jetta is gebeurd.
  Net als dat geld, ook verdampt?

  http://denhaagtekijk.blog-city.com/haagse_ice_save.htm

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: