DenHaagOrg

Puur Haags

Is Den Haag ons geld aan het beleggen?

Posted by Interniek on 14 October, 2008

Als Den Haag 500 miljoen euro (!) langlopende beleggingen heeft en 410 miljoen euro (!) kortlopende beleggingen waarom moeten dan belastingen omhoog? Waarom is er dan geen geld voor ziekenvervoer? Waarom is er dan geen geld voor het Couperushuis? Waarom worden dan de ID-banen opgeheven? Waarom is er dan geen geld voor lampen in verkeerslichten? Waarom wachten we dan met glasvezelnet? Waarom is er dan geen geld voor ouderenzorg? Waarom? Waarom? Als er geld genoeg is?

Advertisements

21 Responses to “Is Den Haag ons geld aan het beleggen?”

 1. David said

  Niek, dit geld is als bestemd voor allerlei zaken. Dat wordt dan ‘geparkeerd’ in wat men noemt ‘bestemmingsreserves’. Zo werkt de gemeentelijke begroting: eerst wordt besloten wat er met het geld moet gebeuren, dan wordt het opzij gezet en gedurende de uitvoering van de plannen wordt het geld uitgegeven. Op die manier is er dus altijd geld voor alle plannen die er zijn. Datzelfde geldt voor alle gemeenten in Nederland.

  Wat er dus gebeurt is dat er een hoop geld is dat al wel bestemd is, maar wat nog niet kan of hoeft te worden uitgegeven. Dat geld wordt beheerd door de afdeling die ‘Centrale Treasury’ heet. Op basis van strikte regels en strenge voorwaarden kan dat geld worden belegd. Niet al het geld, want er moet natuurlijk altijd genoeg geld in de kas zitten om de plannen die moeten worden uitgevoerd te betalen. De gemeente mag ook niet extra geld aantrekken tegen een lage rente om dat vervolgens tegen een hogere rente weg te zetten. Dat soort regels staan allemaal in het Treasurystatuut.

  Het beleggen van geld gebeurt al jaren, en ook zonder problemen. Ook nu moet je vaststellen dat – hoewel €10 mln. een hoop geld is – door het spreiden van risico’s en het vasthouden aan de strikte waarborgen de gemeente relatief weinig risico loopt. Het beleggen levert daarnaast ook geld óp, wat weer voor andere doelen kan worden aangewend. Bijvoorbeeld voor de zaken die jij noemt. In reactie daarop: de belastingen gaan niet omhoog, alleen hanteert de gemeente het uitgangspunt dat de afvalstoffen- en rioolheffing kostendekkend moeten zijn. De burger betaalt in dat geval dus alleen voor wat hij krijgt. De OZB is bij het begin van deze collegeperiode omlaag gegaan en is ook niet gestegen. De ID-banen worden opgeheven vanwege landelijke regelgeving en het college is drukl bezig om alle ID’ers een goede plek te bezorgen. Ik ben niet bekend met problemen bij het ziekenvervoer, het glasvezelnet wordt voor zover ik weet stukje bij beetje aangelegd en ook in de ouderenzorg zijn er geen financiële problemen – tenzij je ook hier op landelijke ontwikkelingen doelt. Het Couperushuis is een keuze: €3 mln. besteden voor de aankoop van een pand waarbij nog geen zicht is op een rendabele exploitatie zou nu juist getuigen van onzorgvuldig financieel beleid van de gemeente en zou de belastingbetaler wél geld kosten.

 2. Peter Bos said

  Mr. Good News in de bocht. De gemeente speculeert wel degelijk. Klijnsma heeft zo’n 650 miljoen geleend van banken. De rente voor die leningen is lager dan de rente die ontvangen wordt op het belegde geld. De regels zijn dan wel aangescherpt, er is niet heel veel anders gehandeld dan in de geruchtmakende Ceteco-affaire.

 3. David said

  Aha, daar hebben we de Karl Rove van de Haagse Stadspartij. Dat Den Haag leningen heeft betwist ik niet. Ik stel alleen dat ze niet zijn aangegaan met als doel het genereren van inkomsten. Dat zou in strijd zijn met het Treasurystatuut: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2001/RIS092310A.PDF (art. 1 lid c)

  Zoals je ongetwijfeld wist is dit statuut mede opgesteld n.a.v. de CETECO-affaire. Ik wil best geloven dat jij Klijnsma en/of het hele college niet vertrouwd, maar als je zo’n beschuldiging uit zou ik dat toch wat beter onderbouwd willen zien.

  Je kunt niet volhouden dat het achteraf gezien riscisovol wegzetten van €10 mln. op een portefeuille van €910 mln, of zelfs op €410 mln. te vergelijken is met de CETECO-affaire. Als je dat wel doet ben je natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig.

 4. Frans said

  Er was in 2007 voor 761 miljoen belegd.

  http://snipurl.com/4clu3

  Al dat geld is voor de lange en middellange termijn vastgezet.
  Dat is ontrokken aan de liquiditeiten en als de gemeente dan zelf geld nodig heeft, dan kan ze er niet aankomen en móet dan zelfs node gaan lenen.
  Het komt me voor dat, vanwege het huidige gebrek aan geld bij de banken, de leningsrente nu hoger gaat worden dan de beleggingen opleveren en dan gaan we dus inleveren.
  En volgens mij is dat al gaande, alleen wordt dat nu angstvallig onder de pet gehouden.
  Er is waarschijnlijk veel meer mis met die financiën dan dat wij Hagenaars mogen weten.
  Alleen vanwege het feit dat die reserves zo onacceptabel groot zijn, kunnen ze zonder veel voor het publiek zichtbare schade met posten schuiven.
  Maar we komen er wel achter hoe het precies zit, het kan wel even duren voor die informatie boven tafel komt, maar gelukkig hebben we zat “incontinente” ambtenaren die uit frustratie wel gaan vertellen hoe die vork nu werkelijk in de steel zit.

 5. Peter Bos said

  Mr. Very Good News wil het niet weten. Het is toch echt dubieus en zeker vergelijkbaar met de Ceteco-affaire.

  In 1995 besluiten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op voorstel van de kasgeldbeheerder Karel Baarspul om een actief treasury beleid te voeren en overtollig kasgeld winstgevend te maken. Dat is precies wat er nu in Den Haag is gebeurd. Er is 10 miljoen belegd in een bank alleen omdat ie op dat moment de hoogste rente bood. Zuid-Holland is uiteindelijk voor 4,5 miljoen het schip in gegaan.

  Deze maand heeft de rechtbank bepaald dat moederbedrijf Hagemeijer 190 miljoen moet dokken aan de schuldeisers van Ceteco. Maar dat terzijde.

  Die IJslandse bank was dubieus. Verboden was het niet, dat een aantal Nederlandse gemeenten geld hadden gestald op een IJslandse bankrekening. Dom was het wel, zegt Luigi van Leeuwen, tot 2005 bijzonder hoogleraar openbare financiën der lagere overheden aan de Universiteit van Tilburg en voormalig burgemeester van Zoetermeer. „Wij Nederlanders wisten níks van IJsland, maar we stuurden er toch ons goeie geld naartoe.”

  Volgens Van Leeuwen bewijzen de perikelen met IJslandse bankrekeningen dat „Ceteco is weggezakt” bij de Nederlandse bestuurders. „Ze vertonen weinig historisch vernuft.” Gemeenten hadden wel degelijk kunnen weten dat hun IJslandse spaarrekeningen risicovol waren, zegt Van Leeuwen. „Het is fijn dat je een iets hogere rente krijgt in IJsland. Maar lees altijd de kleine lettertjes. Weet met wie je in zee stapt. Strapatsen buiten het bekende patroon zijn niet verstandig.”

  Het bekende patroon, dat is de Bank Nederlandse Gemeenten. Of de Rabobank. Twee Nederlandse banken die de AAA-rating, de hoogste kredietwaardigheid, hebben gekregen. Van Leeuwen: „Die IJslandse rente scheelt niet zo veel ten opzichte van de Nederlandse rente. Je speculatiewinst loop je mis als je je geld in Nederland houdt. Maar daar ben je ook niet voor, als gemeente.”

  Je partijgenoot Kees Vendrik (GroenLinks) stelde deze week voor een plan van oud-minister Zalm (Financiën, VVD) van stal te halen. Die probeerde tijdens zijn bewind gemeenten te verplichten alleen bij de Nederlandse Staat te bankieren. De Tweede Kamer hield dat toen tegen. Minister Bos (Financiën, PvdA) heeft al aangekondigd dat hij eventuele verliezen van gemeenten niet zal vergoeden. Terecht, vindt Van Leeuwen. „Het is hun eigen schuld.”

  Als de gemeente haar huiswerk had gedaan was dit niet gebeurd. De IJslandse economie stond al een tijd op instorten, de solvabiliteit van deze exotische banken was extreem laag, Rabo en Binckbank hebben hiervoor tijdig gewaarschuwd.

  Ik ga maar eens schriftelijke vragen opstellen, teken je mee?

 6. Frans said

  Het moet toch wel erg vervelend zijn voor David om elke keer alle strapatsen van die gemeente te moeten verdedigen.
  Ik begrijp ook niet waarom hij zich tot die ondankbare taak geroepen voelt. Anderen hoor en zie je nooit, op een Wil Vonk en een hoogst enkele reactie van een ander raadslid na.
  Het zijn allemaal Karel (rotte) Appels in dat bestuur, ze rotzooien maar wat an.
  En wie staat er dan weer op de barricaden om te pogen het ongenoegen weg te nemen?
  Ons aller David.
  En dat terwijl GroenLinks bij de gratie van de PvdA in het college aan de bestuurstafel genadebrood mag eten, als een soort gast aan tafel. En die gaat als een Cerberus voor die besluiten liggen waar ze zelf zo goed als geen invloed op uit hebben mogen oefenen.
  Je kan natuurlijk ook eens een keer toegeven dat dit bestuur een zeer negatief imago heeft bij de bevolking in het algemeen en dat het bestuur zelf debet is aan die pessimistische gedachtegang.
  We moeten allemaal méédoen, maar zo gauw er iemand zijn mond open doet, dan weet hij niet hoe snel hij die neer moet sabelen met allerlei argumenten om maar aan te tonen dat die ander uit zijn nek staat te zwetsen. Je kan ook eens iemand in zijn waarde proberen te laten. En eens bij jezelf te rade gaan waarom mensen tot bepaalde uitspraken komen.
  Maar dat eeuwige gelijk moeten hebben en geen ruimte laten voor de inbreng van de toch lang niet achterlijke burger is niet de manier om vertrouwen te wekken.
  Overschreeuwen van mensen die blijkbaar het naadje van de kous willen weten lijkt me niet de aangewezen methodiek, zeker niet zoals hierboven, om een Peter Bos al bij voorbaat als ongeloofwaardig weg te zetten omdat hij pretendeert het allemaal wel en beter te weten.
  Dan krijg je een moment dat men gewoon niet meer op hem reageert en hem straks gewoon in zijn eigen sop gaar laat koken. Dan wordt het een soort 2e Jozef die zich profileerde als die immer onbegrepene die in de Haagse bestuurswoestijn stond te roepen.

  Maar voorlopig is bij het Belgische Fortis, nu in 1 dag al 5,83 miljard “verdampt”.
  Fortis opende met een werkelijk vermogen van 8,8 miljard en nu zie je dat die beurs niets (meer) met gezond verstand heeft te maken.
  Alleen angst, pure emotie blijkt te overheersen.

  Zie het overzicht;

 7. Man naar mijn hart.
  Hartstikke goed.

  De falende ambtenaren moeten ontslagen worden en de wethouders moeten aftreden vindt Arnold Heertje, Nederlands bekendste econoom.

  http://www.ad.nl/binnenland/2695061/euro_250000000_aan_publiek_geld_verdampt.html

 8. Miguel said

  David, hou eens op met die voortdurende en geforceerde goed nieuws show, je maakt jezelf belachelijk, je lijkt Balkenende wel. Je strategie is zo doorzichtig dat het bijna te genant wordt om nog op te reageren. Elke keer als er ergens op een haags weblog iemand een stukje schrijft over waar hij of zij het niet mee eens is sta, ben jij er als eerste bij om alles van het college te verdedigen.

  Het is echt te triest voor woorden dat je het beleggen van van publiek geld door een gemeente hier aan het verdedigen bent.

  Neem een voorbeeld aan je collega’s in Amstelveen.

  http://www.amstelveenweb.com/nieuws-Reactie-GroenLinks-Amstelveen-op-IJslands-debacl&newsid=83490696

 9. Frans said

  David is net als onze minister van justitie, maar dan de Haagse EHB, de Eerste Haagse Blogbewaker.
  Liefst zou hij al die onverlaten met 10 man ’s ochtends van hun bed laten lichten.
  Al dat tuig verdient natuurlijk niet beter.
  Maar David vergeet één heel belangrijk ding.
  Als dat gezeik is ingegeven omdat men toch van de stad houdt en het gewoon niet wenst te laten verzieken door die incompetente hufterige bende, die verzameling nitwitten die men vergoelijkend bestuur noemt. De bloggers zijn begaan met de stad en dat is in flagrante tegenspraak met de handelwijze van David, die zich gewoon laat misbruiken als een soort vals geworden waakhond van dit college omdat Groenlinks zich in leven moet zien te houden met die paar kruimels die ze af en toe krijgen toegeschoven van die PvdA. En al zijn het nóg zo weinig kruimels, je bijt natuurlijk niet in de hand die je (nauwelijks) te eten geeft.
  Maar als het baasje loopt te klooien dan kan je natuurlijk ook gewoon in je hok blijven liggen.
  Wat heeft het nou voor zin om steeds aan te slaan als je toch aan die PvdA ketting ligt, die te kort is om die rotbloggers echt te kunnen grijpen.

  En voor diegenen die denken dat we zo goed bestuurd worden en eigenlijk niet precies weten hoe ons systeem in elkaar zit, nog even een verhelderende toelichting;
  Het bestuur bestaat uit burgemeester en wethouders en die worden niét democratisch gekozen. We kiezen 45 blinden (raadsleden) en die mogen dan die 8 éénogen voordragen als wethouders. Elke sukkel die de popie jopie uit weet te hangen en 5.000 stemmen weet te vergaren kan raadslid worden. Daar staat geen enkele functie-eis tegenover. Er wordt wel van je verlangd dat je die baan voor halve dagen combineert met een (betaalde) functie elders. En ook daar wordt zelfs de hand mee gelicht. We hebben dus een Den Haag B.V met een omzet van 2,35 miljard euro per jaar en die wordt gerund door 45 amateurs voor halve dagen, die niets hoeven te kunnen of te weten en die schuiven dan 8 vriendjes naar voren en die mogen dan die 2,35 miljard op gaan maken zoals zij dat willen. Daar heb je als bewoner geen éne moer (meer) over te vertellen. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat er een soort opstelling komt van functie-eisen waaraan raadsleden moeten voldoen en dat ze na gekozen te zijn, in ieder geval de bereidheid moeten hebben om binnen afzienbare tijd, via bijscholing, aan die eisen te voldoen? Al was het alleen maar om de begroting op de juiste manier te kunnen lezen. Dan gaan ze bekvechten over die 30 miljoen “vrij besteedbaar” die er nog is, maar dat er 910 miljoen in de spaarpot zit dat hebben ze niet door. Daar gaan ze bij de PvdA over brainstormen bij welke bank ze dat het beste duurzaam kunnen beleggen. Uitgaande van 475.000 inwoners in Den Haag is dat 1.950,- euro per inwoner, die ze eigenlijk terug moeten geven of anderszins ten goede moeten laten komen aan de Hagenaars. Vooralsnog klooien ze hier nog steeds op de oude (manke) voet door.
  En hoe dat beleggen uitpakt hebben we nu wel gezien.

 10. Weet je wat: ik stop er inderdaad maar mee. Ik lever allerlei argumenten, maar daar wordt niet op ingegaan. In plaats daarvan wordt opzichtig gepoogd de discussie steeds van onderwerp te veranderen en geprobeerd mij af te schilderen als naïeve optimist. Hoewel dat laatste een erkende debattruc is, het draagt niet bij aan een redelijke discussie.

  Peter Bos zegt: de gemeente speculeert wel. Ik vraag hem dat te onderbouwen, maar in plaats daarvan komt weer een stuk met stemmingmakerij. De vragen die elders op deze site staan getuigen ook al niet van al te veel inzicht, maar wel van handigheid in het oppoken van een vuurtje. Prima hoor, maar doe nou niet alsof je hardstikke lekker bezig bent.

  Van betreft geloofwaardigheid: Miguel, het verschil tussen jou en mij is dat ik me ergens in verdiep voordat ik een mening geef. Jij roept gewoon na wat jouw partij in de gemeenteraad roept. Wat voorspelbaarheid betreft overtref je mij daar in ieder geval in ruime mate mee. De discrepantie tussen de stelligheid waarmee je je meningen poneert en de inhoudelijke onderbouwing daarvan is wat mij betreft zo groot dat je mij ook in belachelijkheid ruimschoots overtreft.

 11. Den Haag heeft pech maar geld zat.
  Iemand anders had geen pech en vermoedelijk minder geld
  http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/33468/Postbank_vertraagt_overboeking,_met_winst.html

 12. Miguel said

  Typisch Rietveld, als de discussie een punt raakt, dat hij niet kan weerleggen, loopt hij weg, met achterlating van een paar grote woorden.

  Mijn stem gaat naar Groen Links in Amstelveen.

  Even een paar quotes uit dat Amstelveense persbericht nog voor het nageslacht ofwel zo had Groen Links in Den Haag ook gereageerd op deze kwestie, ware het niet dat ze hier in het college mogen zitten.

  ‘Het zwartste scenario is dat de Gemeente naar deze 15 miljoen kan fluiten’
  ‘verbijsterend financieel debacle’
  ‘Het heeft de schijn van Monopoly spelen met belastinggeld.’
  “Dit wekt de indruk dat de verantwoordelijken voor zoveel belastinggeld echt hebben zitten slapen”.

 13. Miguel said

  David, ben je daar nog?

  Ben je het ook eens met Kees Vendrik dat Nederlandse gemeenten voortaan alleen verplicht bij de Nederlandse Bank mogen bankieren, zeg maar het oude plan van Zalm? Of geld dat alleen voor Amstelveen en niet voor Den Haag? En wil je aan Jetta vragen of ze het eens is met haar vriend Wouter?

  http://www.nrc.nl/binnenland/article2023117.ece/Wethouder_op_zoek_naar_mooie_rente
  http://www.nrc.nl/binnenland/article2024269.ece/Bos_overheden_verplicht_naar_veilige_banken

 14. David said

  Miguel: vergelijken is altijd aardig, maar draagt het risico in zich van onvergelijkbaarheid. De gemeente Den Haag had €10 mln. uitstaan bij Landsbanki op een totaal van €960 mln. Amstelveen €15 mln. op een totaal van €90 mln. In die context kan ik me de reactie van de Amstelveens GroenLinksfractie dan ook prima indenken. Als Den Haag zo’n €165 bij Landsbanki had weggezet hadden we hier ook een heel andere discussie gehad natuurlijk.

  Gisteren hebben we het er in de commissie over gehad. De vraag die overblijft is in hoeverre je binnen de kaders zelf nog extra moet toetsen. Dat er binnen de kaders is gehandeld – en er in die zin niets onrechtmatigs is gebeurd – daarover was raadsbreed overeenstemming. Ik heb gevraagd of deze casus (Landsbanki voldeed aan de eisen van kredietwaardigheid, maar blijkt die in rap tempo te hebben verloren) aanleiding geeft de kaders aan te scherpen. Daarover gaan we over een later moment doorpraten.

  Blijft het punt staan van het enorme bedrag dat Den Haag heeft uitgezet – nu zo’n €960 mln. Daar zitten 2 aspecten aan: ten eerste is het een gevolg van het feit dat er in Den Haag voor is gekozen om al het nieuwe beleid vooraf van middelen te voorzien. Op het moment dat de beslissing wordt genomen om x of y te doen, wordt het bijbehorende geld beschikbaar gesteld. Dat geld hoeft dan vaak niet meteen te worden uitgegeven, en wordt dan geparkeerd in bestemmingsreserves. Het totaal van bestemmingsreserves die niet direct nodig zijn kan worden aangewend voor beleggingen of deposito’s. Daarmee verdient de gemeente extra geld, wat vrij besteedbaar is. Dat is de positieve kant. De negatieve kant is dat deze reserves al enkele jaren achtereen aan het oplopen zijn, en je op die manier de vraag kunt stellen of er niet teveel wordt gereserveerd in verhouding tot het tempo waarin de plannen kunnen worden uitgevoerd. Dat is makkelijk gezegd, want als je afdaalt op het nivo van de aparte bestemmingsreserves zie je dat die vrijwel allemaal zijn gekoppeld aan (beleids)doelen die de moeite waard zijn. Een vrij radicale oplossing is om dit systeem van voorzichtige financiële huishouding los te laten. Alles bij elkaar optellend denk ik dat je daarmee echter vele malen meer risico zou lopen op tegenvallers dan de systematiek die nu is gekozen.

  Tot slot denk ik dat de kredietcrisis zal leiden tot een herschikking op het gebied van financieel beheer van (lagere) overheden. Ik ben er niet voor dat grote gemeenten als Den Haag verplicht zijn hun geld in te leveren bij de BNG. Op deze casus na is er geen enkele reden of aanleiding te veronderstellen dat we niet in staat zouden zijn om dat geld goed te beheren. Daarnaast lijkt het mij een onaanvaardbaar risico om ál het geld bij één bank te zetten, ook al is het de BNG.

 15. David said

  Met als aanvulling: http://www.ad.nl/economie/2701810/BNG_heeft_ook_geld_op_IJslandse_bankrekening.html

 16. Lex Triplex said

  David;
  “Dat Den Haag leningen heeft betwist ik niet. Ik stel alleen dat ze niet zijn aangegaan met als doel het genereren van inkomsten”………Inderdaad,dit klopt.Je bent het geld kwijt!
  Je belegt geld toch niet om er beter van te worden?Zo gaat dat in Den Haag.

 17. Peter Bos said

  @David:

  Of binnen de kaders is gewerkt is nog maar de vraag. Dat wordt uitgezocht.

  Het parkeren van geld heeft niet veel met bestemmingsreserves etc. te maken. Het geld is er gewoon vanwege de inkomsten die de gemeente heeft: Gemeentefonds, OZB etc.

  De uitgaven volgen vaak jaren later of helemaal niet. Zo ontstaan enorme liquiditeitsoverschotten. Het college zou wat minder plannen moeten maken en als plannen niet doorgaan af en toe wat geld aan de burger terug kunnen geven, bijv. door lastenverlichting. Helaas werkt de gemeente vooral in het belang van de eigen organisatie, de toko moet groeien en de orderportefeuille wordt zo vol mogelijk gepropt. Het lijkt wel een multinational, maar dan zonder lastige aandeelhouders die dividend en inspraak willen.

 18. Miguel said

  Ha, David, dank je, daar zijn de kaders en de context en de nuance en de toetsing en de bestemmingsreserves, ik had het zelf niet mooier kunnen opschrijven. Logisch in mijn geval, want ik lees nooit de achterliggende stukken.

  Samenvattend, Amstelveen mag zijn centen voortaan bij de DNB storten want dat zijn kleine gemeentes met te laag geschoolde ambtenaartjes,maar van Den Haag blijven ze af, want wij zijn slim genoeg om het zelf te doen. Ik schat in dat je vriendin Jetta dat ook vind, want Pierre Heijnen vind dat ook, dus Wouter Bos mag straks zijn keuteltje weer intrekken want de VNg gaat daar natuurlijk nooit mee accoord.

  De gemeente Den Haag lijdt nog steeds aan post-traumatische artikel 12 status stress wat betreft de gemeentelijke financién.Ik snap best dat je geld op de bank moet hebben staan voor plannen, maar bijna 1 miljard is echt te gek voor woorden en aan de modale burger gewoon niet uit te leggen.

  Als je als gemeentebestuur de onvrede onderje eigen burgers wil voeden, moet je hier vooral mee doorgaan.

 19. Wim said

  Toen we onder curatele stonden kwamen we structureel 1 miljard gulden te kort.
  453 miljoen euro en nu hebben we 960 miljoen euro over. Een verschil van 1.413 miljoen euro. 3,11 miljard Nederlandse guldens.
  Dat is niet alleen aan de modale burger niet uit te leggen, maar ook niet aan de minima en de bóvenmodale burger, eigenlijk aan niemand.
  Die post traumatische stress zit hoofdzakelijk bij Jetta tussen haar oren, want die durft na dat debacle van welzijn haar knip nauwelijks meer aan te raken. Dat er daarom te weinig dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden voor veel Haagse kindertjes, blijkt nog steeds niet helemaal bij haar door te dringen.

  http://www.nrc.nl/binnenland/article1647085.ece/Den_Haag_een_stad_van_extremen

 20. denhaag4u said

  Bosbank, us bien zunig.

  http://denhaag.wordpress.com/2008/10/17/bosbank/

 21. Frans said

  Als we 10 miljoen lenen tegen 3% bij de BNG om het voor 5,25% elders te beleggen, dan blijft het niet bij die schade van 10 miljoen. Het is dan wel rúim het dubbele.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: