DenHaagOrg

Puur Haags

Van Nimby naar WIMBY

Posted by jandewandelaar on 3 September, 2008

Op zaterdag 23 augustus werd er door de alternatieve kunst- en cultuurbeoefenaars in de Huishoudschool een Manifest gepresenteerd. Een en ander hangt samen met het verdwijnen van de alternatieve Haagse Broedplaatsen zoals nu ook met de Huishoudschool. Daar men nu toch bezig is met Meer ruimte voor Haagse kunst zou ook deze problematiek hierin meegenomen kunnen worden.

Het is namelijk inderdaad van groot belang dat er o.a. een rechtspersoon wordt opgericht welke zich bezig houdt met de problematiek rondom de toewijzing van kunstlocaties zoals o.a. Broedplaatsen en ateliers voor kunstenaars.

Niet alleen Stroomrelaties en aanverwanten, maar ook andere kunstpartijen dienen een vinger in de pap te hebben bij het verkrijgen van ruimte. De op te richten rechtspersoon zou dan ook kunnen bestaan uit een vertegenwoordiging uit deze gelederen. Een gestructureerd overleg ook met o.a. de gemeente is hierbij van essentieel belang.

Ook bleek onlangs dat de gemeente Den Haag zo’n 2800 panden in het bezit heeft waar zij nauwelijks weet van heeft (Elsevier 09.08.08 Telegraaf 31.07.08). Laat staan dat men weet welke bestemming deze (zouden kunnen) hebben.

Op verzoek van de gemeenteraad (VVD Bart de Liefde) werd een lijst opgemaakt en toegestuurd aan de gemeenteraad. Van 259 panden werd om moverende redenen geen nadere informatie verstrekt (projectbestemming geheim !!!).

Vreemde zaak toch wel !!!  Een aantal van deze panden zouden kunnen worden benut voor Kunst en Cultuurbroedplaatsen in Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh zal dit ook wel zeer handig vinden op zoek naar zijn Wijkmedia-ateliers.

De inventarisatie van geschikte panden voor de opvang van verslaafden dakloze is inmiddels afgerond en de bruikbare locaties zijn aangewezen. De locaties tbv de opvang van verslaafde daklozen zijn onlangs bekend gemaakt. Mogelijk zijn er een paar panden buiten de boot gevallen die alsnog te gebruiken zijn.

Door de mediacommotie rondom (ex) 2e kamerlid Wijnand Duyvendak en nu ook al minister Cramer is ook het krakersgebeuren en de bijbehorende cultuur- en kunstactiviteiten de laatste tijd weer onder het vergrootglas komen te liggen.

Alleen al hierom lijkt een positieve benadering en slimme aanpak mbt huisvesting zeker niet verkeerd. Hierdoor zal dan het Nimby-effect (Not in my backyard) kunnen plaatsmaken voor het WIMBY-effect (Welcome in my Backyard). Hetgeen uiteindelijk ook de Kunst en Cultuur in de Haagse Wijken ten goede zal kunnen komen.

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

Contactpersoon: JJHunck

Beetsstraat 280

2524 RH Den Haag

t. 070-3935688

e. kunst-in-de-wijk@verbindt.nl

w. http://www.kunst-in-de-wijk.verbindt/

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: