DenHaagOrg

Puur Haags

Meer ruimte voor Haagse Kunst

Posted by jandewandelaar on 26 July, 2008

Den Haag telt zo’n 400 permanente ateliers en 200 tijdelijke voorzieningen voor kunstenaars.  Toch blijkt er in Den Haag een chronisch tekort te zijn aan atelierruimte voor de Haagse kunstenaars. Er is inmiddels een wachtlijst van zo’n 200 kunstenaars. Dit alles bleek uit een grondige Inventarisatie van panden.

Ook is het aantal geschikte oefenruimtes voor de Haagse musici flink onder de maat. En van de in gebruik zijnde Cultuur/kunstpanden is de bouwkundige toestand nogal eens ver onder maat. Terwijl er ook nogal eens brandgevaarlijke toestanden kleven aan die panden.

Dit alles valt te lezen in de Nota Ruimte voor de kunst van wethouder Cultuur J. Klijnsma welke als Commissiestuk op weg is naar de gemeenteraad.

De inventarisatie van geschikte panden voor de opvang van verslaafden dakloze is inmiddels afgerond en de bruikbare locaties zijn aangewezen. Als de Locaties daklozenopvangcentra bekend zijn gemaakt, zijn er mogelijk een paar panden buiten de boot gevallen die alsnog te gebruiken zijn.

Dan is het nu de hoogste tijd voor de 2e ronde.  Nu zou er dus een rondje Kunstpanden gemaakt kunnen worden in de Haagse wijken. Er staan nogal wat panden leeg in Den Haag. En ook dreigt een flink aantal van deze panden aardig te verpauperen.

Zo kan er via deze inventarisatie bijvoorbeeld een lijst per wijk worden geproduceerd. Deze biedt dan tevens de mogelijkheid toepassing te geven aan het fenomeen van Kunst in de Wijk .  Namelijk door de betreffende panden in gebruik te geven aan dakloze kunstenaars en muzikanten. Zij op hun beurt gaan dan vervolgens nauw samenwerken met de wijkbewoners. Er lopen namelijk veel aanstormende talenten rond in de Haagse wijken die ook een goede plek zoeken om Samen bezig te zijn en Samen uit hun dak te gaan.

Alberdingk Thijmplein - Spoorwijk

Albardaschool

Spoorwijk bijvoorbeeld heeft reeds een geschikt pand in de aanbieding. Het nu leegstaande pand aan het Alberdingk Thijmplein, voorheen; Albardaschool, Leerwerkplaats, noodschool Jeroen etc., kan dan alsnog een waardevolle bestemming krijgen.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: