DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  De oude boom,hij is niet meer

  Patience overcomes everything was de titel van een foto die ik in 2006 maakte. Op de foto zie je een oude boom die wordt  doorklieft door het hekwerk waar hij in de loop van de jaren mee vergroeid is .  De situatie met de boom kende ik al heel lang maar  pas toen ik er […]

  André

  Helaas is André van Velzen (hier links) een paar weken geleden overleden. Het was een prettig mens en wij zagen hem graag op de Opûh Koffie. Hij observeerde en luisterde ook meer dan dat hij zei. We weten dat hij goed voor zijn moeder zorgde. Rust in Vrede Andre.

  Chuck Deely is back in town

  Nadat ik op 28-7-21 tijdens het wandelen richting Centraal Station liep keek ik ter hoogte van de sokkel met het beeldje van Chuck Deely en zag dat het beeldje verdwenen was . Bij thuiskomst direct via twitter richting de Gemeente Den Haag er melding van gemaakt.  De gemeente reageerde dat het in reparatie is ivm beschadigen/vandalisme.  Onlangs Melde Gerard […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

ICT-project groeit uit zijn jasje

Posted by Haagse Zaken on 12 July, 2008

Komp u ter hulp wil voortijdige schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie opleiden tot computerhersteller.  Nederlandse taallessen geven en ouderen, zowel allochtonen én autochtonen wegwijs maken met het gebruik van een computer.
Dus op bezoek bij de initiatiefnemer Ton Mertens in het gebouw van Leergeld aan de Newtonstraat.

“Waarom doe je dit allemaal, er is toch niemand, geen opleiding, buurthuis of wat dan ook dat zich hier aan wil wagen, ze zijn toch hartstikke benauwd van die jongeren?”
Het is puur egoïsme. Ze moeten straks onze AOW betalen en we moeten die onvrede van dat kansenvolkje zien te elimineren, dan houdt ook dat benauwde gevoel vanzelf op. Ten eerste zitten we met het probleem dat natuurlijk geen meid op een loezer zit te wachten zonder toekomstperspectief en omdat die meiden ze niet zien staan, lopen ze tegen ons te zieken want is het allemaal onze schuld want zij zijn zielig.
Dus nu even niet, door ze op te leiden tot computerhersteller kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en dan zijn ze wat en dan zijn ze bij die meiden ook weer in beeld en dan hebben ze dus ook geen zin om te radicaliseren. Zelfs hun eigen Ibrahim Wijbenga maakt met die zieligheidscultuur korte metten op Maroc.nl
Men maakt voortdurend de fout door de heersende onvrede te verwarren met radicalisering. Als je nou gewoon er voor zorgt dat ze wat leren en dus beter in hun vel en centen komen te zitten, dan zijn ze ook niet zo’n makkelijke prooi voor radicaliserende elementen. Eigenlijk zouden we geld moeten krijgen van Tjibbe Joustra onze nationale coördinator terrorismebestrijding.
Om de boel in de hand te kunnen houden hebben we straks ook een ruimte nodig om Nederlandse taallessen te kunnen geven. Die mensen zijn tevens onze sociale controle want die knapen zijn sneller tot de orde te roepen door hun eigen landgenoten dan dat ik dat doe. Hoewel ik weinig moeite met ze heb, want ze willen zich natuurlijk die kennis van mij eigen maken.
Verder moet je ze niet klassikaal onderwijzen, maar 1 op 1.
In een klas wil de één niet onder doen voor de ander en dan weten ze zogenaamd alles, terwijl ze dus geen van allen er verstand van hebben. Heb je ze gewoon alleen dan luisteren ze wel want dan hoeven die anderen niet te horen of te zien, dat de kennis niet zo groot is en staan ze dus veel meer open voor die kennisoverdracht.
Verder willen we dus ouderen, allochtoon én autochtoon leren hoe ze met een computer om moeten gaan. We hebben al contacten met Microsoft om eenzelfde project zoals in Amsterdam ook in Den Haag te beginnen.

We zitten nu nog hier bij Leergeld vanwege ons gezamenlijke project waar ook Mondriaan bij betrokken is maar we groeien uit ons jasje. We zijn dus naarstig op zoek naar een andere ruimte. Leergeld breidt haar takenpakket steeds meer uit, ook op aandringen van de gemeente, en dat willen ze best doen, maar dan zal die ICT afdeling toch moeten verkassen en als bouwkundige ben ik met een kaal casco al tevreden zoals die leegstaande parkeergarage bij het Volksbuurtmuseum aan de Gerard Doustraat  die in 1992 is opgeleverd en nooit in gebruik is genomen. Alle installaties van die parkeerkelder kan je ook als verloren beschouwen, want door een constructiefout is er water in die kelder komen te staan.
We dachten eerst het dak van glasstenen te voorzien maar daar blijkt een Cruijff Court voetbalveld op gepland te zijn, dus ik moet wat anders verzinnen voor die daglichttoetreding, maar waar een wil is, is een weg.

“Maar dat kost toch enorm veel tijd en energie?”
Ik ben nu 57 jaar en heb 41 jaar gewerkt waarvan 25 jaar als bouwkundig calculator maar ondanks
dat ik pas op met 62 jaar met vroegpensioen kan, kon ik mij permitteren er gewoon mee op te houden.
Ik heb nu dus tijd genoeg om dit project van de grond te trekken. En denk nu niet dat ik zo hulpvaardig ben want het is allemaal eigenbelang.
Iedereen heeft zijn mond vol over de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande kosten, maar dat wisten ze 65 jaar geleden ook al en omdat regeren vooruitzien is, kan je dus stellen dat de politiek die problematiek  alleen maar voor zich uitgeschoven heeft.
En nu komt men met allerlei noodmaatregelen als langer doorwerken en zo.
Toen Drees die AOW invoerde had hij natuurlijk nooit kunnen bevroeden dat we anno 2008 drie miljoen inactieven zouden hebben en ruim 1 miljoen mensen als overheidspersoneel die allen ten laste van de schatkist komen. We hebben daar tegenover een kleine 5 miljoen mensen die bijdragen aan het bruto nationaal product (BNP)

Van die 5 miljoen zijn er zo’n 40% die onder of ruim onder modaal zitten en daar zit dus de pijn. Ten eerste hebben we niets aan al die inactieven die lichamelijk een baan aan zouden kunnen maar toch langs de kant staan en ten tweede hebben we niets aan minimumloners die relatief weinig belasting betalen.
Je kan wel lopen janken als overheid dat die vergrijzing teveel kost, maar als ze zich nu eens niet blind zouden staren op de uitgavenkant maar zouden proberen meer inkomsten c.q belasting te genereren dan is iedereen tevreden. Dus meer mensen opleiden en zorgen dat ze een goedbetaalde baan krijgen en navenant belasting gaan betalen, dan kan je ook eens ophouden om dat nu steeds kleiner wordende gedeelte werkenden te blijven plukken, want de onvrede en de weerstand tegen dit graaibeleid wordt steeds groter.
Na het zuur, het zoet zeiden ze, maar vooralsnog krijgen we nu eerst nog het bitter. Maar zoals ik zei, het is puur egoïsme want we leiden ze op, zodat zij straks onze AOW kunnen gaan betalen.
We maken er onze eigen economische slaafjes van 😉

Advertisement

3 Responses to “ICT-project groeit uit zijn jasje”

 1. Anal Poet said

  Ton antwoordde ” Eigenlijk zouden we geld moeten krijgen van Tjibbe Joustra onze nationale coördinator terrorismebestrijding. ”

  Het lijkt mij een prima iDee als Tjibbe Joustra dit kansenproject substantieel gaat subfinancieren.

  En het liefst omgekeerd exponentieel evenredig aan z’n eigen kansenberekening inzake de verdiscontering van de parkeerkelder van de UWV-plee.

  Zondig gebeurt een en ander in overleg achter de welbekende schermen.

  Stuur maar ‘n anonieme snorremans, Tjib !

  Heppe we er op termijn misschien ook weer intelligente – homegrown – digicheurs bij, met Hollandse handen en voeten …

 2. jacob said

  Tjibbe……….moederskindje met z’n opgeblazen plofkop.
  Lieveling van v/d Geus, idem zo’n figuur.
  Wil nog wel meer zeggen dan doe dat ambshalve maar niet. De politie is ziek, zwaar ziek. Ik vraag mij soms af waarna de revolutie uitbreekt, hoelang accepteren wij nog dergelijk politiek gedrag.
  Waar blijven jullie……op de barricaden met z’n allen!

 3. Hans v. Rijnsoever said

  Chapeau! Prima initiatief. Echter, v.w.b. de opsomming van inactieven, er zijn niet 50000 daklozen maar c.a. 30000. Het Leger des ‘heils’ geeft nog hogere cijfers. Maar dat is om nog meer subsidie te genereren. Laat u niet in de maling nemen. Pas op met subsidie aanvragen. Waar subsidie (inkomsten) is te vinden zijn de zgn hulpverleners niet ver weg. ( Zelf heb ik 20 jaar in de dak- en thuislozen ‘handel’ Gehulpverleend). Hanxie.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: