DenHaagOrg

Puur Haags

Komst Rode Kruis ramp voor Haagse cultuur

Posted by ingezonden mededeling on 8 July, 2008

House of Humanity krijgt 750.000 euro huursubsidie van gemeente

De Haagse Stadspartij zal de wethouders Klijnsma (PvdA) en van Alphen (GroenLinks) woensdag 9 juli a.s. opnieuw stevig aan de tand voelen over de voorgenomen komst van het House of Humanity naar het pand Prinsegracht 8.
De Haagse gemeenteraad heeft diverse malen aangedrongen op een culturele bestemming voor het pand. Wethouder Klijnsma van cultuur heeft ook steeds toegezegd dit te onderzoeken, maar verzweeg het geheime besluit dat het college van B&W in december vorig jaar al had genomen over de mogelijke komst van het House of Humanity.

Het pand is inmiddels eigendom van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Oude Centrum-Stationsbuurt (WOM), een samenwerkingsverband van gemeente en Staedion. Het Rode Kruis kan het pand 5 jaar huren en krijgt van de gemeente 750.000 euro huursubsidie. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller (HSP) is na alle eerdere commotie verbijsterd: “Het Nederlandse Rode Kruis is een zeer kapitaalkrachtige organisatie met een eigen vermogen van 100 miljoen euro. Het is schandelijk dat de gemeente dit subsidieert met geld van de gemeenschap. Een bedrag van 375.000 euro dat is bestemd voor maatschappelijke ondersteuning van Haagse burgers wordt oneigenlijk ingezet voor het House of Humanity, het andere deel van 375.000 komt uit de Reserve Den Haag Internationale Stad, en ook dat kan niet.”

Wijsmuller vervolgt: “Panden van de WOM mogen alleen voor cultuur, horeca, detailhandel of wonen gebruikt worden. Dat hebben we als raad eerder besloten. Bovendien is het House of Humanity maar tijdelijk, terwijl de raad graag een definitieve culturele invulling wil voor het pand. Vanuit de culturele sector liggen al 2 voorstellen op tafel. Laat het Rode Kruis maar een andere locatie zoeken. Ik doneer geen cent meer aan die club als dit doorgaat.”
Ondertussen verkeren de huidige gebruikers van het pand in grote onzekerheid. De vergunningen die nodig zijn om het Rijksmonument op te knappen blijken nog niet aangevraagd en er is nog geen vervangende locatie gevonden voor de culturele broedplaats die in het pand vertoefd. Het gaat o.a. om de organisatie achter het succesvolle Shoot-Me festival en Galerie KingKong. Ook zij zijn bereid het pand te gaan huren van de WOM, en hebben hiervoor een plan ontwikkeld. Toch dreigen zij nu zonder gehoord te worden op straat gezet te worden.

Wijsmuller: “Het college van B&W informeert de raad niet, maakt procedurefouten en tast diep in de buidel voor een prestigeproject ten koste van vernieuwende culturele initiatieven. Het Broedplaatsbeleid, Den Haag Creatieve Stad, het is alleen maar schijn. Wethouder Klijnsma is volkomen door de mand gevallen.”

Woensdag 9 juli a.s. om 18.00 uur vergadert de commissie JB met de wethouders Klijnsma en van Alphen over deze kwestie.

Advertisements

One Response to “Komst Rode Kruis ramp voor Haagse cultuur”

 1. Frans said

  Wat een komedie vandaag in die raadzaal.
  Bert van Alphen en Jetta Klijnsma zaten duidelijk te liegen, pardon, de raad verkeerd te informeren. Ze verzonnen de argumenten ter plekke en de uitleg van het beleid werd per minuut bijgesteld.
  Want op de vraag hoe je dat Rode Kruis nu inpaste in die doelstellingen van het WOM werd het éne na het andere konijn uit de hoed getoverd.
  Een complete afgang en totaal ongeloofwaardig.
  Maar het kwam erop neer dat de raad haar kruit had verschoten want de 2e termijn was inmiddels verstreken en toedeledokie, u bekijkt het maar.
  Zowel de raad als Jetta en Bert dropen af om hun wonden te likken.
  Handig dat je dan toch een Rode Kruis in de buurt hebt.
  Joris behield zich het recht voor om op donderdag 10 juni nog een motie in te dienen.
  Doe maar een motie van wantrouwen, want dit was werkelijk een aanfluiting.
  De hele zaak was verleden jaar al beklonken en het zal ongetwijfeld zo gegaan zijn zoals Marjolein de Jong schetste; “Dat het rode kruis het stadhuis was binnen gekomen en gewoon die Prinsegracht 8 opeiste en ze die op een presenteerblaadje direct kregen toegeschoven”
  En natuurlijk ook nog die zak geld er bij met 750.000 euro. En uit Humanity flikkeren ze de huidige gebruikers gewoon op straat.
  Misschien kan Bert nog wat voor ze betekenen nu ze dakloos zijn.
  Hoewel het niet verslaafd zijn geen pré is, maar dat valt best wel te regelen.
  http://snipurl.com/2vpro

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: