DenHaagOrg

Puur Haags

Haagse burgers lanceren Bezwaarschriftgenerator

Posted by ingezonden mededeling on 4 July, 2008

De gemeente Den Haag, het Bestuurlijk Overleg Ypenburg en projectontwikkelaar Ceres willen het Weidevogelpark in de Haagse VINEX wijk Ypenburg bebouwen. De Haagse vereniging BewonersParkplan biedt burgers de mogelijkheid op eenvoudige wijze een bezwaarschrift te maken via haar on-line ‘BezwaarschriftGenerator’.

Vereniging BewonersParkPlan (BPP) stelt al jaren dat er een nieuwe aanbesteding nodig is voor de bebouwing van het geplande Weidevogelpark (een kleine 2 hectare) in de Haagse Vinexwijk Ypenburg. Verantwoordelijk bouwwethouder Norder stelt dat de sinds 2005 geplande extra bebouwing binnen de marges van de eerder gedane aanbesteding uit 1998 valt. Hij baseert zich op een extern juridisch advies aan het Bestuurlijk Overleg Ypenburg (het uitvoerende private samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Haag en Pijnacker-Nootdorp waarvan de PVDA wethouder tevens een nevenfunctie als voorzitter heeft). Vereniging BewonersParkPlan vraagt al ruim twee jaar tevergeefs om deze juridische onderbouwing. De wethouder geeft verder geen uitleg en verwijst naar het Bestuurlijk Overleg Ypenburg (BOY) waarvan hij zelf voorzitter is. Verschillende gemeenteraadsleden verbazen zich over de gang van zaken en verschillende belangen, maar durfden tijdens de behandeling van een massaal gesteund burgerinitiatief niet om een juridische onderbouwing te vragen.

Nadat het met 1500 handtekeningen gesteunde burgerinitiatief om procedurele redenen nietig werd verklaard en het verzoek om informatie volgens de wet-op-openbaar-bestuur werd verworpen, richten de bewoners zich op de bezwaarprocedure.

“Wij zijn benieuwd naar de voortgang en de behandeling van 1500 individuele verschillende bezwaarschriften” aldus vice voorzitter Paul Snelders van BewonersParkPlan.

U vindt de BezwaarschriftGenerator op www.BewonersParkPlan.nl

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: