DenHaagOrg

Puur Haags

B&W positief over Haags Pop Centrum

Posted by ingezonden mededeling on 4 July, 2008

College B&W Den Haag positief over Haags Pop Centrum in Kunstenplan 2009-2012
“Haags Pop Centrum is een spin het web”

Wethouder van cultuur en financiën Jetta Klijnsma presenteerde vandaag in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag, het concept meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012. In dit nieuwe kunstenplan met de titel ‘ WONDERLIJKE NOODZAAK’ wordt over ondermeer het Haags Pop Centrum(HPC) een positief oordeel geveld.
Het HPC is zeer verheugd over deze positieve impuls en kan hierdoor met vertrouwen de toekomst inkijken en verder werken aan het verbeteren van de Haagse popsector.

Het HPC kan met een verhoging van de structurele subsidie van ruim € 200.000  een stap voorwaarts maken. Het bedrag bestaat uit een verhoging van de exploitatiesubsidie met €142.000, structurele subsidie van € 40.000 vanuit de Popnota voor Plein Open en Haagse Popweek en € 20.000 subsidie voor programmering, publiciteit en marketing voor jongerencentrum Bazart waarmee het HPC al jaren intensief mee samenwerkt.

De Commissie onder leiding van Hans Verploeg noemde het HPC in het eerste advies dat in mei verscheen “Een spin in het web”. en heeft de organisatie beoordeeld als :“ het HPC heeft een onmisbare functie in de Haagse Popsector en vervult zijn taken met overtuiging”.  Het College van Den Haag beaamt dit advies en neemt het volledig over. Hiermee kan het HPC met opgeheven hoofd richting het aanstaande 25 jarige jubileum in 2010.
De Haagse gemeenteraad en het College van B&W nemen in het najaar het definitieve besluit over het Kunstenplan 2009-2012.

Het volledige advies is te lezen op de website van de gemeente Den Haag.

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: