DenHaagOrg

Puur Haags

 • Meest recente berichten: Haagspraak

  Stoomwasscherij Jasmijn

    Het is alweer enige maanden geleden dat ik een mail kreeg van Marcel Korpel. Beste Roel, Afgelopen week deed ik een stadswandeling door de Heesterbuurt in Den Haag. Deze ging toevallig door de Jasmijnstraat, waar mijn opa en later mijn oom wasserij Jasmijn hebben gerund. Ik zag op internet je reconstructie van de muurreclame […]

  Wat doet een Amsterdamse gevelsteen op een Haags pand

  Op de zijgevel van het voormalige rijksarchief Bleijenburg 7, vond ik een gevelsteen, de hoek om te fotograferen was lastig maar met behulp van photoshop heb ik het toch recht kunnen maken ondanks veel kwaliteitsverlies. Speurwerk op het internet leverde geen info over wie wat waar, zelfs de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan geen […]

  Twee Hoofden op één Kussen (?)

  Ik heb Amoorah’s  -de meisje van de foto- nummer in mijn IPhone staan. Een beetje raar misschien, maar dat kwam omdat ik haar had ontmoet op een paar Blog Bals (of is het Blog Ballen?) en had voorgesteld eens naar de Opûh Koffie te komen. Volgens mij is ze dat nog steeds van plan. En […]

 • Recent Comments

 • Follow DenHaagOrg on WordPress.com
 • Archives

Politiek café NoordWestelijke Hoofdroute/Internationale Ring

Posted by ingezonden mededeling on 2 July, 2008

De Haagse Stadspartij organiseert een politiek café over de NoordWestelijke Hoofdroute/Internationale Ring.

Hoe gaat deze weg eruit zien? Wat zijn de gevolgen voor omwonenden en natuur?

Grote plannen voor Kijkduin, Scheveningen-Haven en de Internationale Zone zijn in ontwikkeling. Hoewel er op dit moment wordt gewerkt aan verbreding van de Segbroeklaan en de laatste hand wordt gelegd aan de Hubertustunnel, is er geen integraal verkeersplan voor Noordwestelijk Den Haag. Het autoverkeer dreigt vast te lopen met name op de smalle Sportlaan en Segbroeklaan. Ook is er nog geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor mens en milieu (MER). Het comité ‘Laat de bomen staan langs de Segbroeklaan’ is het niet eens met de gang van zaken, en gaat de wethouder via een burgerinitiatief vragen om allereerst een plan te presenteren (zie http://www.nwhr.nl) voor het gehele ontbrekende deel van de Noord Westelijke Hoofdroute / Internationale Ring. Meer dan 2750 verontruste bewoners hebben inmiddels het burgerinitiatief ondertekend.

Kan de Noordwestelijke Hoofdroute al het te verwachten autoverkeer wel aan? Moet het roer om als er geen geld is voor nog meer tunnels? Wat verwacht de politiek van de nieuwe gemeentelijke mobiliteitsnota die
eind 2008 gepresenteerd gaat worden? De verkeersopgave, de huidige stand van zaken en een nieuw burgerinitiatief zullen tijdens het politieke café worden toegelicht. Daarna volgt discussie met raadsleden van PvdA, VVD, D66 en de Haagse Stadspartij.

Tijd: Woensdag 9 juli vanaf 19.30 uur,
Locatie: buurtcentrum de Hyacinth, Anemoonstraat 3, Den Haag

Programma:

Inleidingen
–       Pre-verkenning Internationale Ring door Nicoline de Bruin
–       Probleemschets in vogelvaart door Els Bet
–       Reflectie door Ir. Pieter Schrijnen, verkeersplanoloog TU
Delft
–       Toelichting uitgangspunten van het platform NWH door Koos
Zeper

Pauze

Discussie
–       Met de zaal en Jos de Jong (PvdA), Ibo Gülsen (VVD),  Jan Brink
(D66) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij)

De presentatie is in handen van Peter Bos.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: